HADİ!

~ 19.10.2016, Yeni Yaklaşımlar ~

HADİ

Demokratik, laik cumhuriyete sahip çıkmak,
Yeniden, aydınlanma ateşini yakmak için başlıyoruz.
Gericiliğe, her türlü sömürü ve tahakküme karşı durmak için başlıyoruz.
Düşünce özgürlüğü için başlıyoruz.
Oligarşiye ve tek adam yönetimlerine dur demek için,
Sorumluluğu birlikte paylaşmanın ve birlikte yönetmenin kıvancını tatmak
için başlıyoruz.
Mesleğin onuru ve saygınlığı için,
Adil yargılanma hakkı için başlıyoruz.
Bıkkınlığı, boş vermişliği, yenilmişlik duygusunu üzerimizden atmak için
başlıyoruz.
Yargıya değer katmak, halkın başı dik avukatı olmak için,
Avukatı yok sayan anlayışı yıkmak için,
Örgütlü gücümüzü göstermek için başlıyoruz.
Hak için, hukuk için, adalet için başlıyoruz.
Barış için, özgürlük için, uygarlık için başlıyoruz.
Sorgulamaktan geri durmayan avukatlık için başlıyoruz.
Mesleğe gençliğin dinamizmini katmak, iş alanlarını çoğaltmak, geleceği
tasarlamak,
Kendisine güvenen avukatlar olmak için başlıyoruz.
Çevrenin avukatı, barışın avukatı, halkın avukatı olmak için başlıyoruz.
Baroların bağımsızlığını sağlamak, gerçek kimliğine kavuşturmak,
TBB’nin şubesi olmaktan kurtarmak için başlıyoruz.
TOKİ anlayışını barolardan uzaklaştırmak,
Kırtasiyeciliği kaldırmak, şatafatı silmek için başlıyoruz.
Ağzı laf yapanların değil, eli iş tutanların erdemi için başlıyoruz.
Açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik için başlıyoruz.
Dar grupçu anlayışlardan kurtulmak, çoğulculuğu kucaklamak için başlıyoruz.
Haklı olanın gücünü göstermek,
Yok edilen hukuk güvenliğini sağlamak,
Yargıçları memurlaşmaktan kurtarmak, yargı bağımsızlığını inşa etmek için
başlıyoruz.
Türbanlı yargıç olmaz, demek için başlıyoruz.
Hukukun; kişiye, duruma ve döneme göre değişmemesi için başlıyoruz.
Cesaretten başka çıkış yolunun olmadığını göstermek için,
Fırtınanın kanatları olmak için başlıyoruz.
Ben’i, ‘biz’ yapmak,
Fark yaratmak için başlıyoruz.
Kaldığımız yerden değil,
Yeni baştan ve birlikte...

Hadi!

Başlıyoruz...


  

 

 

Hits: 5468