Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Sivil toplumun demokratik gücü...
5 Kasım 2015, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU

Bu hafta köşe yazılarının 1 Kasım seçim sonuçlarına özgülenmesi, anlaşılır bir durum. Ben geleceğe bakmayı amaçlıyorum, şu üç noktayı belirttikten sonra:

MHP/AK Parti ve siyaset bilimi
-MHP: Lideri, Ağustos 2002’de “erken seçim” dedi; 2 Kasım yasama seçimlerinde, iktidar böylece AK Parti’ye “altın tepsi”de ikram edilmiş oldu. Oysa, üçlü koalisyon hükümeti, Nisan 2004’e kadar göreve devam edecekti. 13 yıl sonra, aynı kişi, 7 Haziran akşamı yaptığı açıklama ile, AK Parti’yi yeniden iktidara taşıyan 1 Kasım seçimlerine giden yolun ilk harcını koydu…
-AK Parti: 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan “mill? irade”ye müdahale etti. Bu olguyu, -kendisini iktidar yapmadığı için- değiştirmek amacıyla, kullanabileceği bütün araçları mubah gördü. Anayasa ve hukuk dışına çıkmanın ötesinde, yüzlerce cana mal olan şiddete seyirci kaldı. Güvenlik sorununu, silâhlı kuvvetler ve kolluk güçlerine havale etti. Külliye ve Hükümet, ülke yönetimi yerine, Devlet olanakları ve Parti gücünü yekpare olarak “seçim seferberliği” için kullandı.
-Siyaset bilimi açısından şimdilik kısaca şu söylenebilir: 7 Haziran-1 Kasım 2015 arasında yaratılan “kaos dönemi” üzerine, bilinen ve ilerleyen ay ve yıllarda gün ışığına çıkacak hususlar -MİT Tırları örneği- ışığında doktora tezleri yazılmalı. Bu bir gereklilik, bu topraklarda demokrasiyi inşa edebilmek için…

1 Kasım sonrası için...
Geçmişe gitmeden, iki seçim kıskacındaki dönem, hak ve özgürlüklerin en yoğun ve en yaygın biçimde ihlâl edildiği dönem oldu; öyle ki, Anayasa ve hukuk devleti büyük ölçüde askıya alındı.
Şimdi, ilk fırsatta “yeni anayasa” söylemini gündeme taşıyanlar, aslında yürürlükteki Anayasa’yı sürekli ihlâl eden kişiler. Bu nedenle, Anayasa hedefinin aldatıcı özelliği hiç bir zaman gözden kaçırılmamalı. Bir de, prof. unvanlı, iktidar dalkavukluğu misyonerleri var: “Türkiye, anayasasız toplum” vb. büyük laflar, hak ve özgürlükler ihlâline dikkat çekmek için değil, sözüm ona “asker? Anayasa ile yönetilemezlik” bahanesini meşru kılmak için. Gezi olaylarının sorumluluğunu da Anayasa’ya yükleyen, yine yandaş medyada kalem oynatan unvanlı zevat değil miydi?
Bu nedenle, şimdi, Anayasa’nın öteki yüzünü tartışma zamanı. Nasıl?

Üç aşamalı öneri
-İnsan hakları kazanımlarının pozitif hukuk düzleminde bilançosu ve asgari eşiğini çıkarmak;
-En çok ihlâl edilen hak ve özgürlükler yelpazesini ortaya koymak: Yaşam hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve görsel-işitsel iletişim özgürlüğü, kişi güvenlik ve özgürlüğü, toplanma-gösteri ve örgütlenme özgürlükleri, (...).
-İhlâllerin önüne geçmek ve kazanımların asgari eşiğini sahiplenmek için yapılması gerekenler ise, üç aşamada düşünülebilir:
1) Bu konuda güçlü bir bilgi ağı oluşturmak: Vakıf, dernek, girişim ve platformlar, toplantılar ve çıktılarını kamuoyu ile paylaşmak suretiyle ihlâllere sürekli dikkat çekmek.
2) Başvuru yollarını zorlamak: Ulusal ve uluslararası nitelikte bütün hukuk? başvuru yollarını etkili bir biçimde kullanmak için bir tür seferberlik başlatmak.
3) Hak kullanımı/sivil itaatsizlik ve direnme: bilgilenme ve hukuk? araçları eylemle desteklemek; yani, toplantı ve gösterileri, -düşünce özgürlüğünden çevre hakkına kadar- ihlâllere karşı çıkma araçları olarak kitlesel kullanım kültürünü geliştirmek.
Bunlar ne ölçüde ve nasıl mümkün kılınabilir?

GONGO’lar değil, NGO’lar...
Demokrasi ve özgürlük ekseninde yer alan sivil toplum örgütleri (STÖ) ve demokratik kitle örgütleri (DKÖ) ittifakı sonucu ortaya çıkacak güç birliği ile mümkün olabilir ancak.
Son 10-12 yıldır Hükümet’in güdümündeki STÖ (daha doğrusu GONGO)’ler, boy gösterir oldu. Oysa, ülkemizde iktidar eksenli değil, birey özgürlüğü ve toplum eksenli STÖ (NGO) sayısı ve gücü kayda değer. Ne var ki, bunlar birliktelikten çok, tikel çalışma ve etkinlik içinde.
Oysa, artık güçleri birleştirmek suretiyle “sivil toplumun demokratik gücü”nü örgütleme zamanı. Bu yapılabildiği ölçüde, iktidarın, özgürlükleri ve toplumsal muhalefeti yok etme yönündeki icraatı engellenebilir ancak. Demokrasi ve özgürlükler ekseninde güçlü bir siyasal muhalefet, yine aynı eksenden hareket eden sivil toplum ittifakından beslendiği ölçüde gelişebilir.

 

birgün

[Bu yazı 1414 kez okundu]
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [91]
[26 Aralık 2016] Parlamentarizm kalkıyor, ama başkanlık gelmiyor. ... [2 Ağustos 2016] Adil yargılama neden önemli? ... [2 Mayıs 2016] Anayasa'ya aykırı anayasa değişikliği ... [10 Şubat 2016] Yerli ve milli anayasa çelişkisi ... [28 Ocak 2016] 'Türkiye'de çevre adaleti' Avrupa Parlamentosu'nda. ... [31 Aralık 2015] 'Demokratik özerklik' talebi, Anayasa ihlali mi? (Güç bizim, kural ise sizin.) ... [30 Aralık 2015] Sivil toplum örgütleri Anayasa sınavında. ... [17 Aralık 2015] Anayasa konusunda muhalefete düşen görev ... [3 Aralık 2015] Tahir Elçi, 'hukuksuzluk' kurbanı. ... [19 Kasım 2015] 'Yeni Anayasa' deme hakkınız yok, eğer; ... [12 Kasım 2015] Anayasa bahane, başkanlık şahane... ... [15 Ekim 2015] "Ankara Katliamı"na hukuki yaklaşım ... [8 Ekim 2015] "Muhalefet lideri" Davutoğlu'nu dinlerken ... [3 Eylül 2015] Kutsanan yaşam ise barış, ölüm ise savaş ... [13 Ağustos 2015] Seçim yolunda anayasa dışı tuzaklar ... [30 Temmuz 2015] Müstafi hükümet ve kamu düzeni... ... [2 Temmuz 2015] AKP ve 'Havuz'u: 'Savaşa evet, koalisyona hayır!' ... [30 Haziran 2015] Seçmen freni: Yasama ittifakı için azınlık hükümeti ... [28 Mayıs 2015] Anayasa Mahkemesi seçimlerle ilgili karar vermeli ... [21 Mayıs 2015] Yüksek Seçim Kurulu (YSK): Karar seçenekleri... ... [7 Mayıs 2015] 'Eski Türkiye'/AKP-Saray ittifakı: 'Yeni Türkiye' ... [17 Mart 2015] Parlamenter rejimi işler kılmak için... ... [29 Ocak 2015] Partiler, seçim ve 'yeni' anayasa sınavına ne kadar hazır? ... [15 Ocak 2015] Bizdeki İslâm: Korkan mı, korkutan mı? ... [8 Ocak 2015] 3. büyük korku: Hukuk ... [25 Aralık 2014] Güvensizlik ve istikrarsızlık sarmalında ba(ğ)zı yasalar ... [11 Aralık 2014] İnsan hakları mı, mezhep mi? ... [4 Aralık 2014] İktidarın iki büyük korkusu: ... ... [6 Kasım 2014] Yargılamada makul süre: Amaç ve araç çelişkisi ... [30 Ekim 2014] Anayasa'ya aykırı yasa önerisi... ... [2 Ekim 2014] Özgürlükten kaçışın 10. yılı... ... [11 Eylül 2014] 'Anayasa oyunu'na gelinmeye! ... [4 Eylül 2014] "Eski" hükümetle "yeni" Türkiye ... [21 Ağustos 2014] Resmi Gazete engeli: "Seçilme" itirafı ... [7 Ağustos 2014] CB seçimleri: Yanlış ve doğrular ... [31 Temmuz 2014] 'Yeni' Türkiye'de insan hakları... ... [17 Temmuz 2014] Ama hangi anayasa ... [10 Temmuz 2014] Ne vesayet, ne de siyaset makamı ... [7 Temmuz 2014] Halk, neyi oylayacak? ... [26 Haziran 2014] Silivri'yi 'darbeciler' mi inşa etti? ... [20 Haziran 2014] Tekli zorlama ve toplu onarım ikilemi ... [12 Haziran 2014] '.En çok ihlal kararı verilen ülke' ... [5 Haziran 2014] AYM, toplu özgürlükler sınavında ... [29 Mayıs 2014] 'Başkanlık Kaldıracı', 'Demokrasi Şalı' demek... ... [22 Mayıs 2014] Düzenleme/Denetleme ve Yaptırım ... [8 Mayıs 2014] CB seçimi: Yarışma-çatışma ikilemi ... [24 Nisan 2014] "Konusu suç teşkil eden emir." ... [17 Nisan 2014] MİT devleti inşasında AYM sınavı ... [10 Nisan 2014] Halk iradesine saygısızlık... ... [27 Mart 2014] Tek parti değil, koalisyon... ... [20 Mart 2014] 'Torba politikası' tutar mı? ... [6 Mart 2014] Anayasa'ya aykırı 'demokratikleşme' ... [27 Şubat 2014] Hukuk yoksa, çete var.. ... [13 Şubat 2014] Anayasa'ya "Açık Aykırılık" ... [6 Şubat 2014] 'Rüşvetle Mücadele Komisyonu' ... [30 Ocak 2014] Tunus, Türkiye'yi esinleyebilir mi? ... [23 Ocak 2014] ". Din ile siyasetin bir arada yürümediği" ... [16 Ocak 2014] Suçlu sayılmama ilkesini de karartan suçlular ... [2 Ocak 2014] 2014: "Hukukla tanışma" yılı olabilecek mi? ... [27 Aralık 2013] Yargıçlar, demokrasi aktörü olabilecek mi? ... [20 Aralık 2013] Anayasa, yargıçları da bağlar... ... [12 Aralık 2013] İnsan Hakları Dünya Mahkemesi ve Türkiye ... [5 Aralık 2013] Mısır, Tunus ve Türkiye ... [21 Kasım 2013] "Hamaney Kürdistan'da." ... [14 Kasım 2013] Muhafaza-kar(lı)lık ve sınırlar ... [31 Ekim 2013] Yeni bir anayasa değişikliği desteklenmeli mi? ... [24 Ekim 2013] 'AB İlerleme Raporu' yansız mı? ... [22 Ağustos 2013] Demokrasi yoluyla hizmet... ... [8 Ağustos 2013] Yönetimin adı ne? ... [21 Haziran 2013] Fişleyen, "Milli İrade" mi? ... [11 Nisan 2013] Oligarşi mi, anayasal monarşi mi? ... [29 Mart 2013] 'Barış sürecinde' siyaset ve hukuk ... [15 Mart 2013] YA AVRUPA OLMASAYDI? ... [7 Mart 2013] 4. Yargı paketi ve hukuk güvenliği ... [1 Mart 2013] "TEK" SEVENLER ÜLKESİNDE " YARGI BİRLİĞİ" ... [21 Şubat 2013] Yanlışlar zincirinde: Yetkisiz AKP, etkisiz CHP ... [14 Şubat 2013] İki 'ucu açık': Avrupa ve Anayasa ... [1 Şubat 2013] İHAM önündeki Türkiye (Birinci mi, sonuncu mu?) ... [3 Ocak 2013] 2013 neden önemli? ... [1 Kasım 2012] Anayasal krizi mi, demokrasi eksiği mi? ... [27 Eylül 2012] Bireysel başvuru etkili olabilir mi? ... [27 Temmuz 2012] Yaz gündemi ve özgürlükler ... [19 Temmuz 2012] "İnsan hakları alanında temayüz" edenler. ... [12 Temmuz 2012] "Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi"nde hak ihlalleri... ... [5 Temmuz 2012] DGM-ÖYM-BACM : sayısal çoğunluğu kalıcı kılma araçları mı? ... [28 Haziran 2012] Havacılık hizmetlerinde grev yasağı, Anayasa'ya aykırı ... [22 Haziran 2012] AKP/AYM: Putin-Medvedev ... [9 Mart 2012] DENGE VE DENETLEME SİSTEMİ DE NE DEMEK? ... [1 Mart 2012] "28 ŞUBAT"A HAYIR, AMA YETMEZ...! ... [27 Ocak 2012] Anayasa tipolojisinde Türkiye... (Anayasa zamanı ve mekânı.) ... [3 Kasım 2011] İnsan (enkazda), fikri (hapiste)... ...
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™