Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Anayasa'ya "Açık Aykırılık"
13 Şubat 2014, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU

Açıkça aykırı olan, internet kullanımını TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) yönetimine bırakan yasal düzenleme. Bu yasa, Hükûmet ve Partisi’nin izlediği siyaset açısından anlaşılabilir. Şöyle ki; özellikle, 2011 seçimlerinden sonraki, -KHK’lar dâhil- yasal düzenlemelerde, birbirinin zıddı şu iki eğilim süreklilik kazandı: Bir yandan, yönetimde yetkileri merkezi organlarda ve tek kişide yoğunlaştırmak; öte yandan, hak ve özgürlükler alanını daraltmak ve en aza indirmek.

Bu eğilime, 2010 Anayasa referandumunda elde edilen yüksek “evet” oyu ve 2011 seçimlerinde pekiştirilen çoğunluk, ivme kazandırdı. Gezi direnişi ve Cemaat ile hesaplaşma eşiği, değinilen ikili eğilimi kalıcı hale getirmek için, “yeni fırsatlar” şeklinde algılandı: Hukuku en aza indiren ya da sıfırlayan “fiilî yetki tekeli” yoluyla mevcut veya ortaya çıkabilecek muhalif oluşumları, ne pahasına olursa olsun dağıtmak, değersizleştirmek ve bastırmak…

İşte, 5651 sayılı yasada yine bir “torba kanun” yoluyla yapılan değişiklik, sanal ortamdaki haberleşme ve bilgi iletişiminin, “düzenleme” adı altında, hak ve özgürlükler rejimine yabancı alana kaydırılması, ancak bu genel eğilim ışığında anlaşılabilir. Ama bu, sorunun anayasallık açısından incelenme gereğini ortadan kaldırmaz. Hatta, en azından “1982 Anayasası'na uygun yasa” kaydı üzerinde ısrar etme gereği var.

Öncelikle şunu kaydetmekte yarar var: Haberleşme ve ifade özgürlüğünün kullanımı, sanal ortamda da, “görev ve sorumluluk” ilkesini kapsamına alır. Yine, etik ilkeler internet ortamında daha çok önem taşır… Kuşkusuz, özel yaşam alanı, başlıca kayıtlama nedeni oluşturur.

Sonra, yasa kaydı ve anlamına da dikkat çekmek yerinde olur: Yasa, hak ve özgürlükler alanında ancak Anayasa’da öngörülen nedenler çerçevesinde düzenleme yapabilir; yoksa, artı kayıt ya da sınırlama koyamaz.

Nihayet, yapılan düzenlemede sorunlu üç öğe: TİB, Devlet ve özgürlükler, açık çelişkiler.

- TİB: enformatik ve iletişim alanını düzenleyen kurumlar, Avrupa devletlerinde genellikle “uzman ve özerk” yapılı birimlerdir. Bunlara, bağımsız idari otoriteler de denmekte. 5651 sayılı yasa ile, siyasal iradeye tamamen bağımlı bir idarî birim olarak kurulan TİB ise, iletişim özgürlüğü üzerinde adeta “Damokles kılıcı” işlevi gördü. Cumhurbaşkanı’na gönderilen yeni yasa ile yapılan ise, şu üç önemli sapmayı içermekte: TİB, özgürlük kısıtlamalarında daha yetkili; soruşturma izni Başbakan’a bağlı olduğu için “yargı bağışıklı”, ama siyasete daha bağımlı.

- Devlet ve özgürlükler: “Saygı göstermek, korumak ve geliştirmek” şeklindeki, Devlet’in hak ve özgürlükler karşısındaki yükümlülüğü tersine çevrilmiş; düzenleme adı altında “kayıtlamak, kısıtlamak ve yasaklamak” eylemlerine dönüşmüş bulunuyor. Özellikle, yatay ilişkilerde geçerli bilgi iletişimi, devletin vurucu oklarının hedefi haline getirilmiştir.

- Açık çelişkiler: özel yaşamı koruma kaygısını yansıtma görüntüsü altında “özel ve kişisel bilgilerin ifşası”, yasa ile meşru kılınmaya çalışılmakta. Bir yandan, “Erişim Sağlayıcıları Birliğinin, erişim sağlayıcıya gönderdiği içeriğe erişimin engellenmesi kararı en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek”; öte yandan, “Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikle belirlenecek süre kadar saklamakla …yükümlüdür”. Çelişkinin daha derin boyutu şu: 2010 Anayasa değişikliği getirilen “kişisel verilerin korunması” (md. 20) güvencesi ile internet ortamındaki kişisel bilgilerin ifşası…

Anayasa’ya açıkça aykırı, çünkü başta;

- Özel hayatın gizliliği (md.20),

- Haberleşme özgürlüğü (md. 22),

- Hak ve özgürlükleri kayıtlama ilkelerine ve güvence ölçütlerine ilişkin (md. 13),

- Yargı yolu ilkesine ilişkin (md. 125),

- İnsan haklarına saygılı demokratik Hukuk devletine (md. 2) olmak üzere, Anayasa’nın sözü ve özü ile bağdaşmaz bir yasal düzenleme söz konusu.

Bu yasa yürürlüğe girerse, Başbakan’ın yürütme, yasama ve yargı üzerindeki hakimiyeti daha çok pekişecek; Anayasa’nın dayanağı olan erkler ayrılığı ilkesi, anlamını daha çok yitirecek. Kuşkusuz, en büyük yarayı hak ve özgürlükler alacak… “Torba Kanun” CB önünde olduğu için, gözler Çankaya köşkünde! Ya insan hakları kuruluşları? TBMM İnsan Hakları İnceleme Kurulu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu. Bunlar, yurttaş hak ve özgürlükler için mi kuruldu yoksa, iktidarın tek kişide pekişmesine uygun bir zemin yaratmaya katkıda bulunmak için mi?

[Bu yazı 1741 kez okundu]
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [91]
[26 Aralık 2016] Parlamentarizm kalkıyor, ama başkanlık gelmiyor. ... [2 Ağustos 2016] Adil yargılama neden önemli? ... [2 Mayıs 2016] Anayasa'ya aykırı anayasa değişikliği ... [10 Şubat 2016] Yerli ve milli anayasa çelişkisi ... [28 Ocak 2016] 'Türkiye'de çevre adaleti' Avrupa Parlamentosu'nda. ... [31 Aralık 2015] 'Demokratik özerklik' talebi, Anayasa ihlali mi? (Güç bizim, kural ise sizin.) ... [30 Aralık 2015] Sivil toplum örgütleri Anayasa sınavında. ... [17 Aralık 2015] Anayasa konusunda muhalefete düşen görev ... [3 Aralık 2015] Tahir Elçi, 'hukuksuzluk' kurbanı. ... [19 Kasım 2015] 'Yeni Anayasa' deme hakkınız yok, eğer; ... [12 Kasım 2015] Anayasa bahane, başkanlık şahane... ... [5 Kasım 2015] Sivil toplumun demokratik gücü... ... [15 Ekim 2015] "Ankara Katliamı"na hukuki yaklaşım ... [8 Ekim 2015] "Muhalefet lideri" Davutoğlu'nu dinlerken ... [3 Eylül 2015] Kutsanan yaşam ise barış, ölüm ise savaş ... [13 Ağustos 2015] Seçim yolunda anayasa dışı tuzaklar ... [30 Temmuz 2015] Müstafi hükümet ve kamu düzeni... ... [2 Temmuz 2015] AKP ve 'Havuz'u: 'Savaşa evet, koalisyona hayır!' ... [30 Haziran 2015] Seçmen freni: Yasama ittifakı için azınlık hükümeti ... [28 Mayıs 2015] Anayasa Mahkemesi seçimlerle ilgili karar vermeli ... [21 Mayıs 2015] Yüksek Seçim Kurulu (YSK): Karar seçenekleri... ... [7 Mayıs 2015] 'Eski Türkiye'/AKP-Saray ittifakı: 'Yeni Türkiye' ... [17 Mart 2015] Parlamenter rejimi işler kılmak için... ... [29 Ocak 2015] Partiler, seçim ve 'yeni' anayasa sınavına ne kadar hazır? ... [15 Ocak 2015] Bizdeki İslâm: Korkan mı, korkutan mı? ... [8 Ocak 2015] 3. büyük korku: Hukuk ... [25 Aralık 2014] Güvensizlik ve istikrarsızlık sarmalında ba(ğ)zı yasalar ... [11 Aralık 2014] İnsan hakları mı, mezhep mi? ... [4 Aralık 2014] İktidarın iki büyük korkusu: ... ... [6 Kasım 2014] Yargılamada makul süre: Amaç ve araç çelişkisi ... [30 Ekim 2014] Anayasa'ya aykırı yasa önerisi... ... [2 Ekim 2014] Özgürlükten kaçışın 10. yılı... ... [11 Eylül 2014] 'Anayasa oyunu'na gelinmeye! ... [4 Eylül 2014] "Eski" hükümetle "yeni" Türkiye ... [21 Ağustos 2014] Resmi Gazete engeli: "Seçilme" itirafı ... [7 Ağustos 2014] CB seçimleri: Yanlış ve doğrular ... [31 Temmuz 2014] 'Yeni' Türkiye'de insan hakları... ... [17 Temmuz 2014] Ama hangi anayasa ... [10 Temmuz 2014] Ne vesayet, ne de siyaset makamı ... [7 Temmuz 2014] Halk, neyi oylayacak? ... [26 Haziran 2014] Silivri'yi 'darbeciler' mi inşa etti? ... [20 Haziran 2014] Tekli zorlama ve toplu onarım ikilemi ... [12 Haziran 2014] '.En çok ihlal kararı verilen ülke' ... [5 Haziran 2014] AYM, toplu özgürlükler sınavında ... [29 Mayıs 2014] 'Başkanlık Kaldıracı', 'Demokrasi Şalı' demek... ... [22 Mayıs 2014] Düzenleme/Denetleme ve Yaptırım ... [8 Mayıs 2014] CB seçimi: Yarışma-çatışma ikilemi ... [24 Nisan 2014] "Konusu suç teşkil eden emir." ... [17 Nisan 2014] MİT devleti inşasında AYM sınavı ... [10 Nisan 2014] Halk iradesine saygısızlık... ... [27 Mart 2014] Tek parti değil, koalisyon... ... [20 Mart 2014] 'Torba politikası' tutar mı? ... [6 Mart 2014] Anayasa'ya aykırı 'demokratikleşme' ... [27 Şubat 2014] Hukuk yoksa, çete var.. ... [6 Şubat 2014] 'Rüşvetle Mücadele Komisyonu' ... [30 Ocak 2014] Tunus, Türkiye'yi esinleyebilir mi? ... [23 Ocak 2014] ". Din ile siyasetin bir arada yürümediği" ... [16 Ocak 2014] Suçlu sayılmama ilkesini de karartan suçlular ... [2 Ocak 2014] 2014: "Hukukla tanışma" yılı olabilecek mi? ... [27 Aralık 2013] Yargıçlar, demokrasi aktörü olabilecek mi? ... [20 Aralık 2013] Anayasa, yargıçları da bağlar... ... [12 Aralık 2013] İnsan Hakları Dünya Mahkemesi ve Türkiye ... [5 Aralık 2013] Mısır, Tunus ve Türkiye ... [21 Kasım 2013] "Hamaney Kürdistan'da." ... [14 Kasım 2013] Muhafaza-kar(lı)lık ve sınırlar ... [31 Ekim 2013] Yeni bir anayasa değişikliği desteklenmeli mi? ... [24 Ekim 2013] 'AB İlerleme Raporu' yansız mı? ... [22 Ağustos 2013] Demokrasi yoluyla hizmet... ... [8 Ağustos 2013] Yönetimin adı ne? ... [21 Haziran 2013] Fişleyen, "Milli İrade" mi? ... [11 Nisan 2013] Oligarşi mi, anayasal monarşi mi? ... [29 Mart 2013] 'Barış sürecinde' siyaset ve hukuk ... [15 Mart 2013] YA AVRUPA OLMASAYDI? ... [7 Mart 2013] 4. Yargı paketi ve hukuk güvenliği ... [1 Mart 2013] "TEK" SEVENLER ÜLKESİNDE " YARGI BİRLİĞİ" ... [21 Şubat 2013] Yanlışlar zincirinde: Yetkisiz AKP, etkisiz CHP ... [14 Şubat 2013] İki 'ucu açık': Avrupa ve Anayasa ... [1 Şubat 2013] İHAM önündeki Türkiye (Birinci mi, sonuncu mu?) ... [3 Ocak 2013] 2013 neden önemli? ... [1 Kasım 2012] Anayasal krizi mi, demokrasi eksiği mi? ... [27 Eylül 2012] Bireysel başvuru etkili olabilir mi? ... [27 Temmuz 2012] Yaz gündemi ve özgürlükler ... [19 Temmuz 2012] "İnsan hakları alanında temayüz" edenler. ... [12 Temmuz 2012] "Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi"nde hak ihlalleri... ... [5 Temmuz 2012] DGM-ÖYM-BACM : sayısal çoğunluğu kalıcı kılma araçları mı? ... [28 Haziran 2012] Havacılık hizmetlerinde grev yasağı, Anayasa'ya aykırı ... [22 Haziran 2012] AKP/AYM: Putin-Medvedev ... [9 Mart 2012] DENGE VE DENETLEME SİSTEMİ DE NE DEMEK? ... [1 Mart 2012] "28 ŞUBAT"A HAYIR, AMA YETMEZ...! ... [27 Ocak 2012] Anayasa tipolojisinde Türkiye... (Anayasa zamanı ve mekânı.) ... [3 Kasım 2011] İnsan (enkazda), fikri (hapiste)... ...
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™