Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Türkiye Bankalar Birliğinden "Hassasiyet" Beklemek.
1 Nisan 2011, Av. İ. Güneş GÜRSELER
, Av. İ. Güneş GÜRSELER
Mevzuata Uygun Avukatlık Ücret Sözleşmesi Yapılabilmesi İçin Türkiye Bankalar Birliğinden “Hassasiyet” Beklemek…
 
Türkiye Barolar Birliği internet sayfasında Türkiye Bankalar Birliğinden “…bankaların meslektaşlarımızla Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine uygun sözleşme yapmaları, buna aykırı biçimde yapılmış olan sözleşmeleri tarife hükümlerine uygun hale getirmeleri hususunda uyarılmalarını ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini…” dileyen 28.3.2011 tarihli Başkanlık yazısını görünce (http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=7257&Tip=Haber),   6 Eylül 2008 tarih 26989 sayılı   Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’ne “Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar” başlığı ile eklenen bölümü ve bu esasların bugüne kadar uygulanmayışını bir kez daha hatırladım
 
Yönetmeliğe eklenen bu bölüm  ile kişi ya da kuruluşlarda aylık ücret
karşılığı, serbest ya da sadece bu kişi/kuruluşun vekili olarak avukatlık görevini yürüten avukatların taraf oldukları sözleşmelerdeki Avukatlık Yasası, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’na aykırılıkların yarattığı sorunların çözümü amaçlanmış idi.
 
         Türkiye Barolar Birliği internet sayfasında “AVUKATLARIN ÜCRET SÖZLEŞMESİ SORUNLARIYLA İLGİLİ YAPILAN YAZIŞMALAR” başlıklı bölümde (http://eski.barobirlik.org.tr/calisma/haberler/yazismalar/ucret_sozlesmesi/index.aspx) ayrıntıları ile belirtildiği gibi  yönetmelik değişikliği ile sonuçlanan  bu süreç, 20.6.2005 tarih 44 sayılı Türkiye Barolar Birliği duyurusu ile başlatılmış, Ankara, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Nevşehir, Şanlıurfa ve Tokat baroları temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonun katkıları ile tamamlanmıştır.
 
         Uygulansa mesleğimizin saygınlığına ve meslektaşlarımızın emeğine yönelik sömürüyü önleyebilecek içerikte olan  bu değişiklik  ne yazık ki meslek kamuoyumuz  tarafından sahiplenilmemiştir. Bırakın Türkiye Bankalar Birliğinin hassasiyet göstermesini, 8.9.2008 tarihinde 21497 sayılı yazı ile kendilerine yönetmeliğin yürürlüğe girdiği bildirilen tüm bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Telekom, ASKİ, PTT, TEDAŞ gibi kurum ve kuruluşların bir bölümü ve bazı meslektaşlarımız yönetmeliğin iptali için Danıştay’da toplam sekiz ayrı iptal davası açmışlardır.
 
             Danıştay 8 inci Dairesi 2008/9822, 2008/9950, 2008/9951, 2008/10116, 2008/10117, 2008/10118, 2008/10119 ve 2008/10346 esas sayılı  bu davalarda yönetmeliğin sadece uyuşmazlıkların hakem kurulu ile çözülmesini düzenleyen 73/A maddesinin h fıkrasının önce yürütmesini durdurmuş sonra da iptaline karar vermiştir. Yönetmelik diğer hükümleri ile yürürlüktedir.
 
                   Hukuken yürürlükte olan yönetmeliğimiz ne yazık ki fiilen yürürlüğe sokulmadı. Oysa, her geçen gün  Avukatlık Yasası’na, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne aykırı olarak  düzenlenen  sözleşmelerle belirlenen avukatlık ücreti  meslek düzenini bozmaya devam ediyor. Bu  sözleşmelerin özellikle banka gibi iş potansiyeli yüksek kurumlarla yapılmış olması avukatlar arasındaki rekabeti meslek kurallarına aykırı ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin altında bir boyuta çekiyor. İş sahipleri ülkenin ekonomik sıkıntılarından, avukatlık mesleğinin henüz tam anlamıyla kurumlaşamamasından, avukat  sayısındaki  hızlı  artışın  yarattığı olumsuzluklardan  yararlanarak   bu tür sözleşmeleri genel uygulamaya dönüştürmüşlerdir.
 
                   Aslında vekalet görevini yürütmeye çalışan meslektaşlarımızın durumlarından hoşnut olmadıklarını, çaresizlikten bu sözleşmelere taraf olduklarını, geçen yıl yaşadıkları katma değer vergisi sorunu ile sıkıntılarının en üst noktaya çıktığını hep biliyoruz.
 
                   Ancak bütün bunların çözümünü Türkiye Bankalar Birliğinin ya da iş sahiplerinin anlayışına bırakmak en başta, sahip olduğumuz yasal olanakları önemsememektir.
 
Yapılması gereken öncelikle Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin
73/A, 73/B, 73/C ve 73/D maddelerini uygulamaktır.
 
                   Yani;
 
-         Sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur.
-         Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanacaktır.
-          Birer nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilecektir.
-         Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutacak,  bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına göre sözleşmelerin kaydını yapacak,  inceleyerek uygunluğunu onaylayacaktır.
-         Sözleşmelere göre tahsil edilen avukatlık ücretine ilişkin serbest meslek makbuz veya bordro örnekleri, her yıl sonunda avukat tarafından bir liste ekinde kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunulacak ve bu belgeler avukatın sicil dosyasında saklanacaktır.
-         1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.  Baro başkanlığı bu konudaki çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan avukatları da içeren bir rapor ile her yıl sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirecektir.
-         Bu kurallara aykırı davranışlar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesialtında vekalet ücreti kararlaştırılması meslek kurallarına aykırılık oluşturur.
 
 

Mesleğimizin sorunlarına çözümü başka yerlerde aramayalım, ÇÖZÜM BİZDE…

1.4.2011
 (http://www.gurselertufan.av.tr/makaleoku.aspx?id=9)

[Bu yazı 3063 kez okundu]
Av. İ. Güneş GÜRSELER

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [68]
[12 Ağustos 2018] MACAR AVUKATLIK YASASI YENİLENDİ, DARISI BAŞIMIZA. ... [18 Nisan 2018] BİR BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI DAHA YAPILDI. ... [2 Mart 2018] BİZDE DE OLABİLİR Mİ DERSİNİZ? ... [30 Ocak 2018] ÖNLEYİCİ/KORUYUCU AVUKATLIK HİZMETİNİN ÖNEMİNİ BİR TÜRLÜ ANLATAMADIK. ... [22 Ocak 2018] YETKİ BELGESİNİ DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ? ... [5 Aralık 2017] BAZI BAROLARIMIZIN "GENÇ OFİS"UYGULAMALARI MESLEĞİMİZE NE KADAR UYGUN? ... [21 Kasım 2017] HUKUK FAKÜLTELERİNİN AKREDİTASYONU UYGULAMASINDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLMELİDİR. ... [27 Ekim 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [25 Eylül 2017] AVUKATA SALDIRMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ ... [21 Ağustos 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER (II) ... [18 Temmuz 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [3 Mart 2016] GENÇ AVUKATLARA GÜNCEL ÖNERİLER ... [4 Mayıs 2015] SİYASETİN YARGISALLAŞMASI ... [18 Ağustos 2014] 223 GÜNDE 308 YASA DEĞİŞTİ, "HAYIRLI BAŞARILAR". ... [28 Nisan 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİREMEDİ... ... [5 Şubat 2013] AVUKAT CÜBBESİNİN ANLAMI KALDI MI? ... [31 Ocak 2013] Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndan Beklentiler ... [17 Ocak 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN "KANUN TEKLİFİ ÖNERİSİ" ... [18 Aralık 2012] AVUKAT İNTİHARLARI... ... [12 Kasım 2012] BU YAZILAR ESKİDİ Mİ DERSİNİZ? ... [9 Eylül 2012] UTANDIM... ... [31 Temmuz 2012] ÖZÜR DİLERİM, GÖREMEMİŞİM! ... [23 Temmuz 2012] Barolarımız Bir Kongre Dönemini Daha Tamamlıyor ... [8 Temmuz 2012] Müjde, Avukatlık Yasası'nın İki Maddesi Daha Değişiyor!!! ... [30 Haziran 2012] BİR "İRONİ" ... [18 Haziran 2012] BARO SEÇİMLERİNDE NİSPİ TEMSİL Mİ ÇARŞAF LİSTE Mİ? ... [25 Mayıs 2012] HAYALİ İHBARCININ GÜCÜ ... [8 Mayıs 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi VI ... [4 Mayıs 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi V ... [21 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi IV ... [13 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi III ... [7 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi II ... [25 Mart 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi ... [11 Mart 2012] "NİTELİKLİ YARGILANMA HAKKI"(*) ... [1 Mart 2012] Tecrit ve işkence ... [8 Şubat 2012] TBB 'yi Yüksek Yargı Organlarından Saymama Anlayışı Sürüyor ... [17 Ocak 2012] YENİ AVUKATLIK YASASI KORKUSU... ... [8 Ocak 2012] AFYONKARAHİSAR BAROSU'NUN EYLEMİ ... [29 Aralık 2011] İzmir Barosu Anketinin Düşündürdükleri ... [16 Aralık 2011] Türkiye Barolar Birliği'nin 2011/79 Numaralı Duyurusu ... [9 Aralık 2011] "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" ... [29 Kasım 2011] YENİ AVUKATLIK YASASI'NA GEREK VAR MI? ... [20 Kasım 2011] Marmara Denizi Çevre Sorunlarına Küresel ve Hukuksal Bakış ... [11 Kasım 2011] VESAYETÇİ ANAYASA İSTİYORUM... ... [16 Ekim 2011] "PABUÇÇU MUŞTASI" ... [9 Ekim 2011] Gençler Bu Yıl Da Hukuk Fakültelerini Tercih Etti. ... [28 Eylül 2011] Baro Yönetimlerimiz Birinci Yıllarını Doldururken... ... [3 Eylül 2011] AVUKATLIK MESLEĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ ... [18 Ağustos 2011] Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Uyarısı ... [7 Ağustos 2011] Kim Kiminle Anılmalıdır, Avukat Mı Müvekkille, Müvekkil Mi Avukatla? ... [31 Temmuz 2011] Bahçeşehir Hukuk Mezunları New York'ta Avukatlık Yapabilecek ... [19 Temmuz 2011] Avukatların Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Promosyon Katkısı Ya Da ... [25 Haziran 2011] Adalet Bakanlığı'na Avukat Bakan Yardımcısı Atanmalıdır ... [1 Haziran 2011] İstanbul, Ankara, İzmir Baro Başkanlarına Açık Mektup ... [13 Mayıs 2011] TBB 31. Olağan Genel Kurulu; İşlevsizliğe Bir Örnek Daha! ... [21 Mart 2011] TBB'DE YENİDEN SEÇİLEMEYENLERİN HUKUKİ DURUMU ... [13 Şubat 2011] YENİDEN BAŞLAYAN "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" TARTIŞMALARINA KATKI ... [17 Ocak 2011] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARINA SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ! ... [6 Ocak 2011] CMK DEĞİŞİKLİĞİ KAMUOYUNDAN NASIL KAÇIRILDI? ... [26 Aralık 2010] BAROLARIMIZ GENEL KURULLARINI TAMAMLADI, ŞİMDİ NE YAPACAKLAR? ... [17 Kasım 2010] ADIM ADIM "KARŞI DEVRİM"! ... [8 Kasım 2010] BARO GENEL KURULLARINDA ÇOĞUNLUK NEDEN SAĞLANAMIYOR? ... [16 Ekim 2010] "DÜNYANIN EN BÜYÜK BAROSU" OLMAK. ... [9 Ekim 2010] BARO BAŞKANLARI SINAVI GEÇEMEDİ ... [30 Haziran 2010] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ "STK" DEĞİLDİR! ... [15 Mart 2010] BİR ÖZELEŞTİRİ; BİZ AVUKATLAR, SORUNLARIMIZI NEDEN ÇÖZEMİYORUZ? ... [5 Mart 2010] ?SAVUNMA?NIN ÖRGÜTÜNÜ İÇERMEYEN ?YÜKSEK YARGI? TANIMI EKSİKTİR. ... [11 Ocak 2010] ANAYASA MAHKEMESİ?NİN AVUKATLIK MESLEĞİNE BAKIŞI ...
Av. İ. Güneş GÜRSELER
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™