Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
İstanbul Barosu Yönetimi Hakkında Açılan Davanın İddianamesi Yürürlükteki Hukuka Aykırıdır!
18 Nisan 2013, Av. M. Haşim MISIR
, Av. M. Haşim MISIR
İstanbul Barosu Başkanı Avukat Ümit Kocasakal ve dokuz yönetim kurulu üyesi hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30.01.2013 gün ve 2013/1 50 sayılı iddianamesiyle TCK 37/1 delaletiyle 277/1, 53. madde ile cezalandırılmalar için dava açıldı.
 
Suç Avukatlık Kanunu 76 ve 95nci maddelerinin verdiği görev anlayışı içinde 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada avukatların aşağılanmamaları, savunma haklarının kısıtlanmaması, adil yargılama ilkelerine uyulmasının kısa bir bildiri ile açıklanmak suretiyle yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs edildiği iddiasıdır.
 
Suç tarihi 06.04.2012’dir. Bu tarihte yürürlükte olan TCK madde 277 “Bir davanın taraflarından birinin veya bir kaçının veya sanıkların veya davaya katılanların, mağdurların leh veya aleyhinde, yargı görevi YAPANLARA EMİR VEREN VEYA BASKI YAPAN VEYA NÜFUZ İCRA EDEN veya her ne suretle olursa olsun adı geçenleri hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.  (Asliye Ceza Mah.) TEŞEBBÜS İLTİMAS DERECESİNİ GEÇMEDİĞİ TAKDİRDE VERİLECEK CEZA ALTI AYDAN İKİ YILA KADARDIR.” hükmünü amirdir.
 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Esas: 2010/4-207, Karar:2010/238 ve 30.11.2010 tarihli kararında “5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 277. maddesiyle getirilen düzenlemede, yargıç kavramı yerine <yargı görevi yapanlar> tanımı kullanılarak, <yüksek mahkemeler ile adli, idari ve askeri mahkemelerin üye ve yargıçları ile Cumhuriyet savcıları ve avukatlar> da kapsama alınmıştır.
 
SUÇUN MADDİ ÖĞESİ, YARGI GÖREVİ YAPANLARA, EMİR VERMEK, BASKI YAPMAK, NÜFUZ İCRA ETMEK SURETİYLE VEYA HER NE SURETLE OLURSA OLSUN HUKUKA AYKIRI OLARAK ETKİLEMEYE KALKIŞMAKTIR. 765 sayılı Yasadaki düzenlemeden farklı olarak bu suçta, <yakınlık>, <düşmanlık> veya <yarar> şeklinde saikler de aranmamıştır. Ayrıca iltimas suretiyle etkileme, önceki düzenlemede suça vücut veren seçimlik hareketlerden biri iken, yeni yasada, ETKİLEME TEŞEBBÜSÜNÜN İLTİMAS DÜZEYİNİ AŞMAMASI, BİR BAŞKA DEYİMLE İLTİMAS SURETİYLE ETKİLEME, SUÇUN DAHA HAFİF CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ BİR HALİ OLARAK DÜZENLENMİŞTİR.
 
Latince <in dubio pro reo> olarak ifade edilen ve masumiyet (suçsuzluk) karinesinin bir uzantısı olan <şüpheden sanık yararlanır ilkesi> ceza yargılaması hukukunun evrensel nitelikteki önemli ilkelerinden biridir. CEZA MAHKÛMİYETİ BİR İHTİMALE DEĞİL, KESİN VE AÇIK BİR İSPATA DAYANMALIDIR. BU İSPAT, TEORİK DE OLSA HİÇBİR KUŞKU VE BAŞKA TÜRLÜ BİR OLUŞA OLANAK VERMEMELİDİR. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermektir.
 
Olay tarihinde sanık Y. K. B... Adliyesinde Cumhuriyet savcısı, yargılama faaliyeti etkilenmeye çalışıldığı iddia olunan N. K. ise aynı adliyede 1. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi olarak görev yapmakta olup, aralarında BİR AST-ÜST İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR. BU İTİBARLA SANIĞIN, GÖRÜLMEKTE OLAN BİR DAVA NEDENİYLE YARGILAMAYI YAPAN HAKİME İDDİA OLUNAN SÖZLERİ SÖYLEDİĞİ KABUL EDİLSE DAHİ, TARAFLAR ARASINDA BİR ASTLIK ÜSTLÜK İLİŞKİSİ BULUNMAMASINA GÖRE, EMİR VERME, BASKI UYGULAMA YA DA NÜFUZ İCRASI SURETİYLE EYLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ OLANAKLI DEĞİLDİR.
 
Sözleriyle suçun unsurlarını da tartışmıştır. Buna göre yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçunun oluşumu için “MUTLAK SURETTE TARAFLAR ARASINDA ASTLIK ÜSTLÜK İLİŞKİSİ OLMALI, SOMUT OLARAK BİR SANIK VEYA MAĞDUR HAKKINDA İSTEMDE BULUNULMALI, HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLMESİ İSTENEN HAKSIZ ÇIKAR HİÇBİR KUŞKUYA YER VERMEYECEK SURETTE SAPTANMIŞ OLMALIDIR. Somut olayda ast-üst ilişkisi var mı? Yok, şu şahıs kavramı somut olarak var mı? Yok, haksız bir çıkar sağlama amacı varmı? Yok. Olan ne? Mahkemeye adil yargılama yapması gerektiğini Avukatlık Kanunu 76 ve 95. maddeleri uyarınca hatırlatma.
 
Cumhuriyet Savcısı olay tarihinde yürürlükte olan madde metni ve özellikle “TEŞEBBÜS İLTİMAS DERECESİNİ GEÇMEDİĞİ TAKDİRDE VERİLECEK CEZA ALTI AYDAN İKİ YILA KADARDIR” hükmünü göz ardı etmiştir.
 
Adalet Bakanlığı’nın son olarak ortaya koyduğu ruhsatnameleri onaylamaya ilişkin tavrının temelinde işte bu yürürlük yasasına dahi aykırı iddianame vardır. Oysa Bakanlığın görevi hukukun üstünlüğü ilkesini yaşamın her alanında savunmak, insan haklarına dayalı demokratik bir yaşam tesisi değil mi? Size kanun yararına bozma isteme hakkı neden verildi, bu tür hukuksuzluklara son vermek için. İlerleme raporlarındaki “kanun çıkartıyor, uygulamıyorsunuz” fırçası işte bunun için.

 
Av. M. Haşim Mısır
[Bu yazı 2962 kez okundu]
Av. M. Haşim MISIR

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [36]
[31 Ekim 2014] "Güçlü Birey, Güçlü Avukat, Güçlü Toplum" Avukatlık Kanunu Taslağı ... [26 Nisan 2014] AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI ... [20 Ocak 2014] Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarının Avukatlık Disiplin Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi. ... [10 Aralık 2012] TBB 'nin Avukatlık Sınavıyla İlgili Kanun Teklifi Hakkındaki Düşüncelerimiz. ... [3 Kasım 2012] Mesleğin İtibarı Timsahın Gözyaşlarıyla Korunmaz. ... [16 Ekim 2012] Baro Birbirine Zıt Ve Rakib İnsanların Saygı Ve Sevgi İle... ... [19 Eylül 2012] İstanbul Barosu Seçimlerinde Kullanılan Üslup Yürekler Acısı ... [10 Eylül 2012] Avukatlık Ka. Tasarısında Disiplinle İlgili Olması Gerekenler (4) ... [27 Ağustos 2012] Avukatlık Ka. Tasarısında Disiplinle İlgili Olması Gerekenler (3) ... [9 Ağustos 2012] Avukatlık Ka. Tasarısında Disiplinle İlgili Olması Gerekenler (2) ... [30 Temmuz 2012] Avukatlık Kanun Tasarısında Disiplinle İlgili Olması Gerekenler ... [30 Haziran 2012] Mesleki Sorumluluk Sigortası Şarttır. Mutlak Düzenlenmelidir ... [21 Haziran 2012] AVUKATLIK AKADEMİSİ NASIL KURULMALIDIR? ... [7 Haziran 2012] Avukatlık Kanun Tasarısı Tartışmaları Gündemde Tutulmalıdır. ... [23 Mayıs 2012] ADALET OLMADIKÇA YÖNETİMİN FAYDASI OLMAZ ... [12 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşlerimiz ... [3 Nisan 2012] BAROLAR DEĞERLERİNİZE SAHİP ÇIKIN ... [12 Mart 2012] Mustafa Kemal Atatürk'ün Avukatlık Mesleğine Bakışı ... [9 Ocak 2012] Avukatların Sorunlarını Mesleğe İnananlar Çözer ... [13 Aralık 2011] Arabuluculuk Tekel Hakkımıza Açık Bir Saldırıdır. ... [1 Kasım 2011] AVUKATIN ÜSTÜ ARANABİLİR Mİ? ... [3 Haziran 2011] Erdemli Hukuk Adamı Toplumsal Uzlaşmadan Yana Olmak Zorundadır ... [2 Mayıs 2011] Meslek Kuralları İle Oynayarak İtibarınızı Artıramazsınız ... [16 Nisan 2011] CEZA DAVALARINDA DA TEMYİZ HARCA TABİ ... [5 Nisan 2011] BAROLAR SUSMAKLA HİÇ BİR KAZANIM ELDE EDEMEZ ... [17 Şubat 2011] Savunma hakkı kutsaldır. Koşullar ne olursa olsun kullanılmalıdır ... [24 Ocak 2011] HUKUK HERKESE LAZIM BARİ İMRALIYA SORUN ... [7 Ocak 2011] TİMSAH GÖZYAŞLARI İLE İNSAN HAKLARINI YAŞAMA GEÇİREMEZSİNİZ. SİYASET DE, YARGI DA NE YAZIK Kİ İFLAS ETTİ. ... [9 Aralık 2010] AİHM KARARLARI IŞIĞINDA AVUKATIN CEZA YARGILAMASINDAKİ ROLÜ ... [22 Kasım 2010] AVUKATLIK MESLEĞİ VE TATİL ... [29 Ekim 2010] Avukat kökenli milletvekilleri ile sorunlarımızın çözümünü daha çok beklersiniz ... [3 Ekim 2010] AVUKATLIK MESLEĞİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI NE YAZIK Kİ AVUKATLAR ... [25 Mart 2010] YARGI BAĞIMSIZLIĞINA DEMOKRATİK DARBE ... [18 Mart 2010] AVUKATLIK SINAVI HAKKINDA ... [8 Mart 2010] AVUKATLIK MESLEĞİNDE REKLÂM NEDEN YASAKTIR ... [31 Ocak 2010] REDDİ HAKİM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİNİN BAROYA BİLDİRİMİ NEDEN GEREKLİ ...
Av. M. Haşim MISIR
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™