Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
TBB'DE YENİDEN SEÇİLEMEYENLERİN HUKUKİ DURUMU
21 Mart 2011, Av. İ. Güneş GÜRSELER
, Av. İ. Güneş GÜRSELER
Avukatlık Yasamızın günümüz koşullarındaki yetersizliklerini, boşluklarını, uygulamada neden olduğu çelişkileri yıllardır yazdık, tartıştık, çeşitli öneri taslakları hazırladık ancak istenilen düzeyde yeni bir yasa hazırlanamadı. Kolay kolay da hazırlanacak gibi gözükmüyor. Sorunlar günlük çözümlerle halının altına süpürülüp meslektaşlar memnun edilmeye çalışılıyor.
 
            Yasamızdaki çelişkilerden belki de en önemlisi, barolar ile Türkiye Barolar Birliği’nin seçimli genel kurul sürelerindeki farklılıktır. Baro genel kurullarının iki yılda bir toplanmasına karşılık Türkiye Barolar Birliği seçimli genel kurulu dört yılda bir toplanmaktadır. Böylelikle Türkiye Barolar Birliği’nin bir seçim döneminde, barolar iki genel kurul yaşamakta ve Türkiye Barolar Birliği delegeleri   dört yıllık dönemde iki kez yenilenmektedir.
 
            Bu fiili durumu Birlik organlarına ancak delegelerin seçilebileceğine ilişkin yasa hükmü ile birlikte değerlendirdiğimizde yıllardır nasıl bir çelişki yumağı içinde yaşadığımız ortaya çıkmaktadır.
 
            Nedir bu çelişkiler?
 
-          Delege sıfatı ile katıldığı Türkiye Barolar Birliği genel kurulunda birlik organlarına seçilip daha sonra yeniden delege seçilemeyenler   organlardaki görevlerini dört yıl sürdürmektedirler.
-          Türkiye Barolar Birliği genel kuruluna seçilmiş delegeler ile doğal delege durumundaki birlik başkanlığı yapmış ve yapmakta olanların katılabileceğine ilişkin yasa hükmüne karşın yönetim kurulunun delege sıfatını kaybetmiş üyeleri de genel kurula katılabilmektedir.
-          Yönetim, disiplin ve denetim kurullarında boşalma olması durumunda yeniden delege seçilip seçilmediğine bakılmaksızın yedek üyeler sırası ile çağrılmaktadır.
-          Bu uygulama ile delege sıfatını kaybetmiş üyeler kurullarda önemli sayıya ulaşabilmektedir.
 
            Bu çelişkilerin yarattığı   hukuksal sakıncalar bütün eleştirilere karşın yıllardır 
görmezden gelinmiştir. Bu uygulama sürdürülürken tek dayanak da kurulların görev süresini dört yıl olarak belirleyen yasa hükmü olmuştur. Bu anlayışa göre yeniden delege seçilip seçilmemenin önemi yoktur, dört yıllık görev süresi tamamlanmalıdır. Bu kural yedek üyeler için de geçerlidir.
 
            Bu sonuca   yasanın “lafzi” yorumu ile ulaşılmaktadır. Oysa, kendi barolarının
genel kurullarından delege olarak göreve devam için aday olmuş ancak seçilememiş, sonuçta temsil kabiliyetini kaybetmiş üyelerden oluşan kurulların meslek kamuoyundaki etkinliği zedelenmektedir.
                        Bu uygulama yedek üyeler ile daha da sakıncalı sonuçlar yaratmaktadır. Yeniden delege seçilemeyen yedek üye, delege sıfatını koruyanı varken sıradaki önceliği nedeni ile asıl üyeliğe çağrılmakta, delege sıfatının kaybının yedek üyeliği de kaybettireceği değerlendirilmemektedir.
                        Avukatlık Yasası değişikliği ufukta gözükmediğine göre, Türkiye Barolar Birliği kurullarının oluşumunu ve kararlarını tartışılır hale getiren bu uygulamanın herkesin üzerinde anlaşacağı ortak bir çözüme kavuşturulması gerekir.20.3.2011
 
 
AVUKATLIK YASASI’NIN İLGİLİ MADDELERİ
Baro genel kurulu:
             Olağan toplantı:
             Madde 82 –
             “Genel kurul iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.”
            Türkiye Barolar Birliği genel kurulu:
             Kuruluşu:
Madde 114 - “Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı Genel Kuruldur.
             Genel Kurul, baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri ikişer delege ile kurulur. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan avukatlar, Birlik Genel Kurulunun doğal üyesidirler, oylamalara katılma, seçme ve seçilme hakları vardır.
              Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üçyüz üye için ayrıca birer delege seçerler.
             Barolarca aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Delegeler, her baronun olağan genel kurul toplantısında iki yıl için seçilirler.”
Toplantılar:
 
Madde 115 – “Birlik Genel Kurulu iki yılda bir evvelki genel kurulun tayin edeceği zaman ve yerde olağan toplantısını yapar.Ancak, seçimli Genel Kurul toplantıları Ankara’da yapılır.”
            Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu:
          Kuruluşu:
          Madde 118 – “Birlik yönetim kurulu, birlik başkanı ile, birlik genel kurulu tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen on üyeden kurulur. Ayrıca on yedek üye seçilir.”
Seçim dönemi:
Madde 119 – “Birlik Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi dolan Birlik Yönetim Kuruluna mensup üyeler yeniden seçilebilirler.”
            Türkiye Barolar Birliği disiplin kurulu:
             Kuruluşu:
             Madde 129 – “Birlik Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen yedi üyeden kurulur. Ayrıca yedi yedek üye seçilir.”
             Seçim dönemi:
             Madde 130 – “Birlik Disiplin Kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye yeniden üye seçilebilir.”
             Türkiye Barolar Birliği denetleme kurulu:
             Kuruluşu ve görevi:
             Madde 133 – “Birlik Genel Kurulu, Birliğin mali işlemlerini denetlemek üzere, dört yıl için kendi üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.”
[Bu yazı 3559 kez okundu]
Av. İ. Güneş GÜRSELER

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [68]
[12 Ağustos 2018] MACAR AVUKATLIK YASASI YENİLENDİ, DARISI BAŞIMIZA. ... [18 Nisan 2018] BİR BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI DAHA YAPILDI. ... [2 Mart 2018] BİZDE DE OLABİLİR Mİ DERSİNİZ? ... [30 Ocak 2018] ÖNLEYİCİ/KORUYUCU AVUKATLIK HİZMETİNİN ÖNEMİNİ BİR TÜRLÜ ANLATAMADIK. ... [22 Ocak 2018] YETKİ BELGESİNİ DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ? ... [5 Aralık 2017] BAZI BAROLARIMIZIN "GENÇ OFİS"UYGULAMALARI MESLEĞİMİZE NE KADAR UYGUN? ... [21 Kasım 2017] HUKUK FAKÜLTELERİNİN AKREDİTASYONU UYGULAMASINDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLMELİDİR. ... [27 Ekim 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [25 Eylül 2017] AVUKATA SALDIRMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ ... [21 Ağustos 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER (II) ... [18 Temmuz 2017] İNGİLİZ CEZA AVUKATINDAN TAVSİYELER ... [3 Mart 2016] GENÇ AVUKATLARA GÜNCEL ÖNERİLER ... [4 Mayıs 2015] SİYASETİN YARGISALLAŞMASI ... [18 Ağustos 2014] 223 GÜNDE 308 YASA DEĞİŞTİ, "HAYIRLI BAŞARILAR". ... [28 Nisan 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİREMEDİ... ... [5 Şubat 2013] AVUKAT CÜBBESİNİN ANLAMI KALDI MI? ... [31 Ocak 2013] Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndan Beklentiler ... [17 Ocak 2013] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN "KANUN TEKLİFİ ÖNERİSİ" ... [18 Aralık 2012] AVUKAT İNTİHARLARI... ... [12 Kasım 2012] BU YAZILAR ESKİDİ Mİ DERSİNİZ? ... [9 Eylül 2012] UTANDIM... ... [31 Temmuz 2012] ÖZÜR DİLERİM, GÖREMEMİŞİM! ... [23 Temmuz 2012] Barolarımız Bir Kongre Dönemini Daha Tamamlıyor ... [8 Temmuz 2012] Müjde, Avukatlık Yasası'nın İki Maddesi Daha Değişiyor!!! ... [30 Haziran 2012] BİR "İRONİ" ... [18 Haziran 2012] BARO SEÇİMLERİNDE NİSPİ TEMSİL Mİ ÇARŞAF LİSTE Mİ? ... [25 Mayıs 2012] HAYALİ İHBARCININ GÜCÜ ... [8 Mayıs 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi VI ... [4 Mayıs 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi V ... [21 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi IV ... [13 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi III ... [7 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi II ... [25 Mart 2012] TBB Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni değerlendirmesi ... [11 Mart 2012] "NİTELİKLİ YARGILANMA HAKKI"(*) ... [1 Mart 2012] Tecrit ve işkence ... [8 Şubat 2012] TBB 'yi Yüksek Yargı Organlarından Saymama Anlayışı Sürüyor ... [17 Ocak 2012] YENİ AVUKATLIK YASASI KORKUSU... ... [8 Ocak 2012] AFYONKARAHİSAR BAROSU'NUN EYLEMİ ... [29 Aralık 2011] İzmir Barosu Anketinin Düşündürdükleri ... [16 Aralık 2011] Türkiye Barolar Birliği'nin 2011/79 Numaralı Duyurusu ... [9 Aralık 2011] "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" ... [29 Kasım 2011] YENİ AVUKATLIK YASASI'NA GEREK VAR MI? ... [20 Kasım 2011] Marmara Denizi Çevre Sorunlarına Küresel ve Hukuksal Bakış ... [11 Kasım 2011] VESAYETÇİ ANAYASA İSTİYORUM... ... [16 Ekim 2011] "PABUÇÇU MUŞTASI" ... [9 Ekim 2011] Gençler Bu Yıl Da Hukuk Fakültelerini Tercih Etti. ... [28 Eylül 2011] Baro Yönetimlerimiz Birinci Yıllarını Doldururken... ... [3 Eylül 2011] AVUKATLIK MESLEĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ ... [18 Ağustos 2011] Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Uyarısı ... [7 Ağustos 2011] Kim Kiminle Anılmalıdır, Avukat Mı Müvekkille, Müvekkil Mi Avukatla? ... [31 Temmuz 2011] Bahçeşehir Hukuk Mezunları New York'ta Avukatlık Yapabilecek ... [19 Temmuz 2011] Avukatların Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Promosyon Katkısı Ya Da ... [25 Haziran 2011] Adalet Bakanlığı'na Avukat Bakan Yardımcısı Atanmalıdır ... [1 Haziran 2011] İstanbul, Ankara, İzmir Baro Başkanlarına Açık Mektup ... [13 Mayıs 2011] TBB 31. Olağan Genel Kurulu; İşlevsizliğe Bir Örnek Daha! ... [1 Nisan 2011] Türkiye Bankalar Birliğinden "Hassasiyet" Beklemek. ... [13 Şubat 2011] YENİDEN BAŞLAYAN "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı" TARTIŞMALARINA KATKI ... [17 Ocak 2011] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARINA SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ! ... [6 Ocak 2011] CMK DEĞİŞİKLİĞİ KAMUOYUNDAN NASIL KAÇIRILDI? ... [26 Aralık 2010] BAROLARIMIZ GENEL KURULLARINI TAMAMLADI, ŞİMDİ NE YAPACAKLAR? ... [17 Kasım 2010] ADIM ADIM "KARŞI DEVRİM"! ... [8 Kasım 2010] BARO GENEL KURULLARINDA ÇOĞUNLUK NEDEN SAĞLANAMIYOR? ... [16 Ekim 2010] "DÜNYANIN EN BÜYÜK BAROSU" OLMAK. ... [9 Ekim 2010] BARO BAŞKANLARI SINAVI GEÇEMEDİ ... [30 Haziran 2010] TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ "STK" DEĞİLDİR! ... [15 Mart 2010] BİR ÖZELEŞTİRİ; BİZ AVUKATLAR, SORUNLARIMIZI NEDEN ÇÖZEMİYORUZ? ... [5 Mart 2010] ?SAVUNMA?NIN ÖRGÜTÜNÜ İÇERMEYEN ?YÜKSEK YARGI? TANIMI EKSİKTİR. ... [11 Ocak 2010] ANAYASA MAHKEMESİ?NİN AVUKATLIK MESLEĞİNE BAKIŞI ...
Av. İ. Güneş GÜRSELER
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™