Yargıya 'etik' ayarı geliyor

~ 26.10.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Paralel yargının sebep olduğu "güven" tahribatının yaraları, yeni "etik" düzenlemelerle sarılacak. Yargı 'bağımsızlığı' korunacak, ancak bu kavrama sığınarak 'hukuk katliamları' yapılması engellenecek.

TASLAK ÇALIŞMA VAR

Adalet Bakanlığı'nda oluşturulan ekip, yargıya duyduğu güveni artıracak somut düzenlemelerin yer alacağı taslak çalışma için harekete geçti.

Yeni yasama yılında gündeme gelmesi planlanan taslak çalışma, hakim ve savcıların denetim ve disiplin mevzuatında önemli değişiklikler öngörüyor.

Hukukun üstünlüğü ilkesi gözetilerek hayata geçirilecek olan düzenlemelerle yargı "bağımsızlığı" korunacak, ancak bu kavrama sığınarak "taraflı" kararlarla "hukuk katliamları" yapılması engellenecek.

SOMUT ÖLÇÜTLER

Mevzuatta yapılması planlanan değişiklikler, ilk derece mahkemelerinden yüksek mahkemelere kadar, yargı kurumlarının tümünü kapsayacak.

Türk yargı sisteminde tavsiye niteliğinde uygulanan, "uluslararası yargı etik ilkeleri" mevzuata girecek. Hakimler için BM Bangalore Etik İlkeleri, savcılar için ise Budapeşte Etik İlkeleri, yeni mevzuatın omurgasını oluşturacak.

İşte yeni kriterler

- Savcılar, hukuka aykırı yolla elde edilmiş delillere dayanarak işlem yapamayacak. Bu kural hakim kararları için de geçerli olacak.

- Savcılar, getirilen delillerin hukuka ve yasaya uygun olup olmadığını, soruşturma sürecinde araştırmakla yükümlü olacak.

- Hakim ve savcılar, yargının "tarafsızlık" ilkesine sadece kararlarıyla değil, davranışlarıyla da uymak zorunda olacak.

- Hakim ve savcılar, sürecin tüm aşamalarında "silahların eşitliği" ilkesine uygun davranacak.

- Hakim ve savcılar dürüstlük, adillik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı davranamayacak.

- Hakim ve savcıların disiplin işlemleri, kamuoyuna açıklanacak.

- Belirli bir kesimin, çıkarlarına hizmet eden kararlara imza atan hakim ve savcılar hesap verecek.

- Yargının şeffaflığı artırılacak ve yargı kararlarının kamuoyuna ulaşmasının yolu geliştirilecek.

- Yargı kurumlarındaki 'basın sözcülüğü' uygulaması yaygınlaştırılacak.

Akşam

http://www.hukukajansi.com/guncel/yargiya-etik-ayari-geliyor-h23641.html

Hits: 408