Faşizme Tam Yol. Yönetmelik Resmi Gazete'de!

~ 06.08.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Ülkeyi seçime götürecek süreç hızlanırken sokaklarda estirilecek devlet terörüne yasal dayanak sağlayacak İç Güvenlik Yasası’nın uygulanmasını kolaylaştıracak yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapmayı zorlaştıran düzenleme, ‘’zor kullanma’’yı kolaylaştırıyor. Sapan ve bilye silah sayılacak, yüzünü kapatanlar gözaltına alınacak. Suç işleneceğine ilişkin ‘’Açık ve yakın tehlike’’ izlenimi toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak için yeterli olacak

NURCAN GÖKDEMİR

AKP’nin 7 Haziran’da tek başına hükümet olabilecek çoğunluğu elde edememesinden sonra Saray’dan yönetilen bir operasyonla ülke hızla erken seçime götürülürken olası muhalefete karşı sokaklarda estirilecek devlet terörüne yasal dayanak sağlayacak yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mart ayında yasalaşan düzenlemeye ilişkin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle 1985 tarihli yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Yıllardır polisin kullandığı yöntem ve araçlara yasal dayanak sağlayan yeni yönetmelikte yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

“-Demir bilye, sapan ve çeşitli bereleyici aletler silah kabul edilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya zehirler ile her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler sokulamayacak.

-Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşınamayacak, bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyilemeyecek. Kimlik gizlemek amacıyla yüz tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örtülemeyecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılan ve kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınamayacak veya bu nitelikte sloganlar söylenemeyecek veya ses cihazları ile yayınlamayacak.

Zor Kullanma

-Yasaya uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşünde yasaya aykırı bir durum ortaya çıktığı izleniminin doğması halinde güvenlikten sorumlu amir, topluluğa dağılmaları, dağılmazlarsa zor kullanılacağı uyarısında bulunacak. Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılacak. Güvenlik kuvvetleri saldırı, karşı koyma durumunda uyarmadan zor kullanacak. Dağıtmada basınçlı veya boyalı su ile diğer zor kullanma araçları kullanılacak.

-Katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kaydedilecek.

Toplantı veya gösteri yürüyüşleri bir ayı aşmamak üzere ertelenebilecek veya suç işleneceğine ilişkin açık ve yakın tehlike izlenimi edinildiğinde de yasaklanacak.

Vali Tam Yetkili

-Valiler, kolluğa suç faillerinin bulunması için emir verebilecek. Vali, yerel yönetimler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilecek, personeline görev verebilecek.
Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirecek; aksi takdirde vali, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygulayacak. Bunların yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi nedeniyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kişilerin devlet tarafından karşılanan zararları, sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilecek.

Valilerin bu yetkilerini, ilçelerde de kaymakamlar kullanacak.’’

 

http://www.birgun.net/haber-detay/fasizme-tam-yol-yonetmelik-resmi-gazete-de-86215.html

Hits: 770