1) Biz; yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrımı, hukukun üstünlüğü ve savunma makamının dokunulmazlığı ilkeleri çerçevesinde, ayrım gözetmeksizin, yargının eşit paydaşları olan avukat, hakim ve savcıların adliye girişlerinde aranamayacaklarını söylüyoruz.

2) İşyerimiz olan ve adil bir yargılama yapılabilmesi amacıyla güvenliği sağlanan adliye binalarında, adil bir yargılama yapılabilmesi için, bağımsız ve yürütmenin müdahalesine kapalı olması gereken hakim, savcı ve avukatların aranmaması ayrıcalık değil toplum için güvencedir.

3) Adliyelerin güvenliği, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ile savunma makamının dokunulmazlığını sağlamaya yönelik bir araçtır. Bu nedenle güvenliği sağlama adına, yargı bağımsızlığına, yargıç güvencesine, savunma makamının dokunulmazlığına ve saygınlığına gölge düşürecek uygulamalar kabul edilemez.

4) Bu üç meslek grubu da güven mesleğidir. Yargı mensuplarına ve içinde adil bir yargılama yapıldığına güven duyulmayan bir ortamda adliye binalarının güvenliğinin sağlanması da bir anlam ifade etmez.

5) Eğer ki Devlet yargı mensuplarına güvenmiyorsa güvenebileceği hiçbir kurum, makam, organ kalmamış demektir. Bu da hukuk devletinin iflası anlamına gelir.

6) Adliyelerin güvenliğinin sağlanmasının avukatların aranmasına indirgenmesi, bu nedenle ortaya çıkan tepkinin yargıç ve savcıların da aranması yoluyla hafifletilmeye çalışılması, en hafif tabiri ile basiretsizlik, beceriksizlik, çözüm üretme makamında olanların liyakatsizliğidir.

7) Aranmaya hazırız diyenler, aramayı tarama diye yutturmaya çalışanlar, x-ray cihazları alıp adliyeye hibe edenler! Merak ediyoruz; yargının bağımsızlığı, yargıç güvencesi, savunma makamının dokunulmazlığı gibi evrensel ilkeler sizin için bir anlam ifade ediyor mu?

8) Herkes aransın olay kapansın diyenler! Nerede eşitlik istiyorsunuz? Sefalette mi yoksa evrensel hukuk ilkeleri ışığında, mesleğe yaraşır bir konumda mı?

9) Son yaşanan acı bir olaydan dolayı, avukatları potansiyel suçlu gösterip niyetlenilen sıra dayağına, hakim savcıları da dahil etme gayretkeşliği mide bulandırıyor.

10) Bizler, adil yargılamanın güvencesi olan bağımsızlığımızı ve insanı merkeze alan anlayışımızı, hem siyasi iktidara, hem yargı iktidarına, hem de sorunun özünü anlamayan meslek örgütlerine karşı savunmaya devam edeceğiz ve asıl tartışılması gerekenlerin avukat ya da hakim savcı cübbesi ile örtülmesine izin vermeyeceğiz.

Murat ARSLAN

YARSAV Başkanı

 

http://adaletvesosyalizm.com/adliyelerde-aranma-sorunu-tartismalari-uzerine/