Tüketiciye 'masraf'ta emsal karar!

~ 10.03.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Yargıtay, bir bankanın müşterisi olan bir şirketten, 'kredi kullandırım operasyon masrafı, devre sonu operasyon hizmet masrafı, çek istihbarat masrafı' adı altında haksız ödemeler tahsis ettiğine ve bu ödemelerin faiziyle bankadan tahsiline karar veren 8. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını onadı. Kararın kesinleşmesiyle Yargıtay, binlerce ticari işletme lehine kapı açmış oldu.

İzmir'deki bir şirket, 2013 yılının nisan ayında müşterisi olduğu bankanın "operasyon masrafı, tahsis masrafı, teslim masrafı, mesaj gönderme komisyonu, komisyon, ücret, devre sonu operasyon, bankacılık hizmet masrafı, operasyon komisyon masrafı" gibi isimler altında haksız ödemeler aldığı iddiasıyla avukatı aracılığıyla İzmir 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı.

Davacı şirket, hem ücret komisyon hem de masraf adıyla nisapsız oranda paralar ödemek mecburiyetinde bırakıldığını, sözleşmede tam olarak belirlenmemiş ücretlerin kendisinden tahsis edildiğini, yapılmayan masrafların da hakkaniyete ve ticari etiğe aykırı olarak alındığını iddia ederek davalı bankadan 10 bin liranın ticari temerrüt faizi ile birlikte tahsilini talep etti.

Davalı bankanın hukuki temsilcileri de şirket yetkililerinin bankacılık hizmet sözleşmesi imzaladığı, kredi sözleşmesi yaptığı, kredi kullandığını, masraf ve ücrete ilişkin kesintilerin yasal olduğunu, sözleşme serbesti uyarınca bankanın masraf kalemlerini serbestçe belirleyebileceğini savundu.

Hesap dökümlerini inceleyen bilirkişi de şirketten tahsil edilen "kredi masrafı, kredi kullandırım masrafı, kredi kullandırım operasyon masrafı, devre sonu operasyon hizmet masrafı, operasyon masrafı ve bankacılık hizmet bedeli, çek istihbarat masrafı, çek defter teslim bedelinin" hukuki dayanağının bulunmadığı ve 10 bin liranın davacı şirkete ödenmesi yönünde rapor hazırladı.

8. Asliye Ticaret Mahkemesi de bilirkişi raporu ve delilleri göz önüne alarak "bankanın kredi verirken gerekli değerlendirmeleri yapması gerektiğine, bunun için alacağı masrafların mevzuata uygun olduğuna, ancak bunun dışında değişik isimler altındaki masraf tahsilatının yerinde olmadığına" hükmetti.

Mahkeme, 10 bin liranın ticari faizi ile bankadan alınarak şirkete verilmesine karar verdi.

Bankanın konuyu temyize taşıması üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de İzmir 8. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını onadı ve temyiz ilam harcının da bankadan alınmasına oy birliği ile karar verdi.

Avukat Demirhan: "Karar emsal niteliğinde"

Şirketin vekili Avukat Cem Demirhan son dönemde mahkemelerin haksız dosya masrafı, kredi kartı hesap işletim ücreti gibi masrafların iadesine karar vermeye başladığını hatırlattı.

Türk yargısının yeni bir kararla haksız masraf kalemleri konusunda örnek bir karara daha imza attığını söyleyen Demirhan, şöyle konuştu:

"Şirketlerden keyfi olarak çek teslim masrafı, operasyon masrafı, dönem sonu işletim masrafı, mesaj komisyonu gibi değişik adlar altında para kesiliyor. Aslında bunların hepsi normal işlemler. Yapılması gereken herhangi bir ek masraf yok. Mesaj komisyonunun ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bir EFT mesajı da e-posta da SMS de olabilir.

Çeki teslim etmek üzere ek bir ücret almak da haksızlıktır. Operasyon masrafı diye bir masraf yoktur, yaptıkları işleme zaten operasyon denir. Bu karar emsal niteliği taşıyor. Bu şekilde açılan davalar da yayılıyor, tüketici davaları gibi yaygın içtihat haline geleceğini düşünüyorum.

Ayrıca bankaların da kendilerine çeki düzen vermesini sağlayacaktır. Ticari işletmeler geçmişe yönelik hesap özetlerini inceledikleri zaman olağan dışı tahsil edilen masraf ve ücretleri bankadan talep edebilir, gerekirse de yargıya başvurabilir."


Hits: 3884