Yargıtay Başkanı: ''Toplum idamı istiyor''

~ 20.02.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Cirit, yüksek yargı muhabirleriyle Yargıtay Evi'nde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı . Cirit'in değerlendirmeleri özetle şu şekilde :

Sağlığımız bozuluyor

Bizim hâkim-savcı sınıfını genel itibarla 40'ından akabinde çok fazla sağlıklı bulamazsınız. Ya tansiyonu vardır, ya şekeri, ya böbreği rahatsızdır. Gerçekten özverili bir faaliyet yürütüyoruz. Senede ilk derece mahkemelerinde toplam 7 milyon dava var. Olaylar sonucunda yüzde 85'i için dava açılıyor. Bunun yarısı beraatle sonuçlanıyor. Bunun maddi ve manevi olarak devletimize de getirisi var. Biz bunu tersine döndürmek istiyoruz.

Dört kuleli yerleşke

Büyük bir Yargıtay yerleşkesi düşünüyoruz. Biz Fransa Yargıtayı'na gittiğimizde orada kuleler olduğunu gördük. Yeni Yargıtay'da da bir adalet kulesi, bir hukuk kulesi, bir özgürlük kulesi, demokrasi kulesi olması gerekmekde olduğunu düşünüyoruz.

Yasa önerisi

Ceza yargılamasında temyiz harcı yok. Yargıtay gibi kurumlarda mühim ihtilafların olması lazım gelir fakat biz çok fazla kolay ihtilaflara da bakıyoruz. Bu sebepten ötürü düşük bir miktarda temyiz harcı getirmek istiyoruz. Şu an düşündüğümüz 136 TL temyiz harcı. Anayasa Mahkemesi bunu bundan önce iptal etmişti fakat o vakit adli müzaharat bürosu yoktu, şimdi büro kuruyoruz.

İyi hal indirimi

TCK'da iyi hal indirimi hususunda farklı kıstaslar var. Bir keyfiliğin olmaması gerek . Yargıtay'daki dairelerimiz bu konuyu çok fazla özenle bakıyor. Yani bir kıstas olması gerek .

İdam tartışılmalı

Biz Avrupa uyum süreci içerisinde idam olayını kaldırdık. Ama Özgecan olayından akabinde toplumda kolay bir anket yapsanız herhalde yüzde 80 idamın bir daha geri gelişini talep eder diye düşünüyorum. Kıta Avrupa'sında idam müeyyidesi yok fakat dünyanın birden fazla ülkelerinde var. Değişik şekillerde uygulanıyor, işte zehir zerk ediliyor. Bu tartışılması lazım gelen bir olay. Yalnızca yargıyı ilgilendiren bir olay değil, toplumu, üniversiteleri ilgilendiren bir olay.


http://www.e-taraftar.com/guncel/yargitay-baskani-039-toplum-idami-istiyor-039-h75433.html

 

Hits: 701