9. Daire artık ölü gömmeye bakacak

~ 23.01.2015, Yeni Yaklaşımlar ~
ERGENEKON, 28 Şubat ve 12 Eylül gibi davaların kritik temyiz süreci öncesinde Yargıtay’daki Paralel Yapı’yı tasfiye etmek için çıkarılan yargı paketi kapsamında yeni seçilen Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, dairelerin iş bölümünü yeniden belirledi.

Yargıtay Başkanı Ali Alkan’ın muhalif kaldığı, oyçokluğu ile alınan 19 Ocak tarihli yeni iş bölümü kararına göre, Balyoz davası, Hanefi Avcı’nın da sanıkları arasında yer aldığı Devrimci Karargah davası gibi tartışmalı onama kararlarına imza atan ve terör ile örgütlü suçlara bakan 9’uncu Ceza Dairesi’nin görev alanı tamamen değiştirildi. Bu daire artık ‘usulsüz ölü gömme, zehirli madde ticareti, uyuşturucu’ davalarına bakacak. 9’uncu Ceza’nın terör ve örgütlü suç gibi kritik görevlerinin tümü, başkanlığına eski 1’inci Ceza Dairesi Üyesi, Yargıda Birlik Platformu (YBP) destekli Eyüp Yeşil’in seçildiği 16’ncı Ceza Dairesi’ne devredilecek. 9’uncu Ceza Dairesi, daha önce ‘örgüt; insanlığa karşı suçlar; soykırım; Cumhurbaşkanı’na hakaret; Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama; Anayasa’yı ihlal; hükümete karşı suç; hükümete karşı silahlı isyan; siyasal veya askeri casusluk; devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama; gizli kalması gereken bilgileri açıklama; ses ve görüntülerin kayda alınması; Atatürk aleyhine işlenen suçlar; toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki yasaya aykırılık; seçim kanununa aykırılık; devlet güvenliğiyle ilgili bilgileri elinde bulundurma; casusluk ve Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlar’ gibi dosyaların temyiz incelemesine bakıyordu. 9’uncu Ceza Dairesi’nin görev alanındaki ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ suçlarına ait dava dosyaları 18’inci, Dernekler Kanunu’ndan kaynaklanan işlere ait dosyalar ise 19’uncu Ceza Dairesi’ne devredilecek.

HIRSIZLIK DAİRELERİNİN SAYISI ARTTI

Yargıtay’da hırsızlık dosyalarının sayısının artmasına paralel olarak hırsızlık suçlarına bakan daire sayısı da arttı. Hırsızlık ve yağma suçlarının temyiz incelemesini yapan 6’ncı Ceza Dairesi’nin önceki yıllardan kalan dosyaları yeni kurulan 17’nci ve 22’nci Ceza Dairelerine devredilecek.
Hukuk dairelerinin iş bölümünde değişikliğe gidilmezken, geçen yılki işbölümü aynı kaldı. Cinayet davalarının temyiz incelemesini yapan 1’inci Ceza Dairesi’nin görevinde de değişiklik olmadı. 2’nci Ceza Dairesi daha önce 8’inci Ceza Dairesi’nin baktığı karşılıksız yararlanma suçuna ilişkin dava dosyalarının bir kısmını alacak.

DAİRE ÜYELERİ YENİDEN BELİRLENECEK

Yeni iş bölümüne ilişkin karar, Resmi Gazete’de dünkü yayım tarihinden 10 gün sonra 2 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Kurul, bu sürede, Yargıtay daire başkanları, üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden belirleyecek. Yeni terör ve örgütlü suç dairesi haline gelen Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin Başkanı’nın değişip değişmeyeceğine de Kurul karar verecek. 16. Daire’nin başkanının yanı sıra üyelerinin de kimlerden oluşacağı merak ediliyor.  

Dairelerin yeni görev alanları

3. Ceza Dairesi’nin baktığı Orman Kanunu’nda düzenlenen işlere ait dava dosyaları yeni kurulan 19. Ceza Dairesi’ne gidecek.
Konut dokunulmazlığını bozmak, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, haksız arama, hakaret, çevrenin kirletilmesi, imar ve gürültü kirliliği, haberleşmenin engellenmesi suçlarına ilişkin dosyalara artık 18. Ceza Dairesi bakacak.
5. Ceza Dairesi’nin baktığı, görevi yaptırmamak için direnme suçuna ait dava dosyaları da 18. Ceza Dairesi’ne verildi.
Kabahatler Kanunu ile özel ceza kanunlarından kaynaklanan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen işlere ait dava dosyaları 19. Ceza Dairesi’ne devredilecek.
8. Ceza Dairesi’nin baktığı karşılıksız yararlanma suçuna ilişkin dosyalar, 2 ve 13. Ceza Dairelerinin yanı sıra yeni kurulan 17 ve 22. Ceza Dairelerine devredilecek.
m 14. Ceza Dairesi cinsel suçlarla ilgili temyiz incelemesine devam edecek.http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28028937.asp

 

Hits: 700