Daha az otomobil vergisi ödemek İstemez misiniz?/ Şükrü Kızılot

~ 22.01.2015, Yeni Yaklaşımlar ~
'KİM istemez ki?' dediğinizi duyar gibiyim.
Otomobil ve cip vergileri 8 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendirdiği ve her yıl değiştiği için, okuyucularımız o yılın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarını ve 'indirimli vergi avantajını' her yıl sorarlar, biz de açıklarız..."
Yukarıdaki başlık ve ifadeler, sevgili Şükrü KIZILOT hocamıza ait.
Her yıl bu zamanlar, değişen motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını yazar, otomobil ve cip sahiplerini, motorlu taşıtlar vergisini ödemeden önce "kasko değeriyle kıyaslamaları" için uyarırdı.  
Taşıtların 2015 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin, içinde bulunduğumuz Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. 
Biz de "Yaklaşım Yayıncılık" olarak, sevgili hocamız sağlığına kavuşup, siz sevgili okurlarıyla buluşana kadar bugün olduğu gibi, zaman zaman da Şükrü Hoca olsa bugün ne yazardı diye tahminde bulunup, onun adına sizleri bilgilendirmeye çalışacağız...
Aracınızın motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen motorlu taşıtlar vergisi tutarı, kasko sigortası değerinin yüzde 5'ini aşıyorsa, aynı yaş grubundaki bir alt kademeden, daha düşük vergi ödeyebiliyorsunuz. 
Uygulamadan yararlanmak için taşıtın kasko sigortasının yaptırılmış olması da gerekmiyor.
HANGİ TAŞITLARA İNDİRİM VAR?
Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az motorlu taşıtlar vergisi ödeme olanağı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun (I) Sayılı Tarifesinde yer alan;
- Otomobil,
- Cip,
- Kaptıkaçtı,
- Arazi taşıtları,
-ve benzeri taşıtlar
için söz konusu. 
Bunlar dışında kalan araçlar için kasko bedeli kıyaslaması, dolayısıyla tarifede yer alan tutardan daha az motorlu taşıtlar vergisi ödenmesi söz konusu değil.
KASKO DEĞERİNE GÖRE MTV HESABI
 Kasko değerine göre motorlu taşıtlar vergisi için önce, taşıtın kasko  sigorta değerinin yüzde 5' i hesaplanacak (Kasko değer listesi, her yılın Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından yayınlanıyor. Bu listeyewww.tsrsb.org.tr adresinden ulaşmak da mümkün).
 Sonra, taşıtın yaşı ve silindir hacmine göre, 2015 yılı MTV'si ile kıyaslanacak (2015 yılı MTV tutarları tabloda verilmiştir).
 Kasko değerinin yüzde 5'i tarifedeki motorlu taşıtlar vergisi tutarından düşük ise aynı yaş grubundaki bir alt kademeden vergi ödenecek.
BİR ÖRNEK
Motor silindir hacmi 3.001-3.500 arasında olan 8 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 90 bin TL olması halinde, 2015 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi şöyle hesaplanacak.
- Taşıtın kasko değeri 90 bin TL. Yüzde 5'i (90.000x%5=) 4.500 TL.
- Taşıtın tarifeye göre 2015 yılı MTV tutarı 4.533 TL.
- Aynı yaştaki bir alt kademe için MTV tutarı 2.985 TL.
Örnekteki taşıtın kasko değerinin yüzde 5'i (4.500 TL), taşıtın 2015 yılı MTV tutarından (4.533 TL) düşük olduğundan, ödenecek olan MTV tutarı, aynı yaş grubunun bir alt kademesi için belirlenen 2.985 TL olacak.
Kasko değerinin yüzde 5'inin, bir alt kademedeki MTV'den de düşük olması halinde,ikinci alt kademeye inilmeyecek.
BAŞVURU GEREKİYOR
2015 yılında indirimli MTV tarifesinden yararlanabilmek için taşıtları "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer alanların yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, düzenleyecekleri "bildirim formu" ile vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor (Bkz. 40 No.lu MTV Tebliği). Başvuruda bulunmayanlar, bu avantajdan yararlanamıyorlar.
GEÇMİŞ YIL MTV'LERİNİ GERİ ALABİLİRSİNİZ
Otomobil, cip, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıt sahipleri 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında, kasko sigorta değerinin yüzde 5'inden fazla MTV ödemişlerse, "düzeltme dilekçesi" vermek ve araçlarının "kasko sigorta değeri bildirim formunu" da eklemek suretiyle, fazla ödedikleri vergileri de iade olarak geri alabilirler.Zamanaşımı süresi 5 yıl olduğu için, 2010-2014 yıllarında, fazla ödenen vergileri geri isteme bakımından, süre geçmesi diye bir durum da söz konusu değil.

 
Şükrü Kızılot
 

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

 

Hits: 1581