Avukatın duruşmayı terk yetkisi

~ 14.01.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Meslek Kurallarının 21.maddesine göre, avukat duruşmayı terkedemez. Ancak kişisel veya meslek onurunun zorunlu kıldığı hallerde duruşmadan ayrılabilir. Bu durumda avukat derhal barosuna bilgi verecektir.

İfadeden de anlaşılacağı üzere asıl olan avukatın duruşmayı terk hakkı bulunmadığıdır. İstisnaen kişisel sebeplerle veya meslek onurunun zorunlu kılması halinde avukat duruşmayı terkedebilecektir .

Kişisel sebepler avukatın haksız bir biçimde uğradığı saldırılardır. Müvekkilin avukatını rencide edecek söz veya hareketlerde bulunması halinde, avukat duruşmayı terkedebilecektir.

Meslek onurunu zedeleyen, savunma mesleğine yönelmiş saldırılar söz konusu olduğunda da, avukat duruşmayı terkedebilecektir. Saldırıların belli kişileri değil; mesleğin tamamını hedef tutan sataşmalar olması gerekir .

Bu ayrık durumlar ortaya çıktığında, avukatın duruşmayı terk hakkını kullanabilmek bakımından, mahkemenin iznine gereksinmesi yoktur .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hukukihaber.net/pratik-bilgiler/avukatin-durusmayi-terk-yetkisi-h51439.html
Hits: 1463