Avukat, vekalet görevinden hangi koşullarda çekilebilir?

~ 14.01.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Avukat kural olarak aldığı işi sonuna kadar takip ile yükümlüdür. Avukatın bu yükümlülüğü işi hukuka, yasalara ve iş sahibi ile arasındaki güven ilişkisine dayalı olarak özen ve sadakatle takip yükümlülüğü olup işin belirli bir sonucunu (davayı kazanma, beraat vb) almaya yönelik yükümlülük değildir. Avukat kural olarak aldığı işi sonuna kadar takip ile yükümlü ise de bu yükümlülük her iki tarafı da zincirle bağlı tutan bir yükümlülük değildir.

Sonuçlarına katlanmak ve kanuni gereklerine uygun davranmak koşulu ile; müvekkilin avukatını azletmek, avukatın da vekaletten çekilmek hakları vardır. Avukatın bu vekaletten çekilme hakkını kullanırken müvekkiline zarar vermemesi gerekir. Bunun için de vekaletten çekilme uygun zamanda ve haklı sebeplere dayanılarak kullanılmalıdır. Avukatlık Kanunu'nun 174/1 maddesinde "üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır" denilmek suretiyle Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemelere benzer bir yaklaşım sergilenmiştir. Avukat vekaletten çekildiğinde sebep göstermemiş ya da haklı sebebe dayanmamışsa ücret talep edemeyecek ve aldığı peşin ücreti de geri verecektir. 

Avukatın vekaletten çekilmesi Avukatlık Kanunu'nun 41. maddesinde, "belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevinin, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren on beş gün süre ile devam edeceği" şeklinde düzenlenmiştir. On beş günlük sürenin mahkeme bakımından sadece "duruşma dışında kalan işlere ilişkin” olduğu kabul edilmektedir. Avukatın vekaletten çekilme hakkının istisnası Avukatlık Kanunu 41. maddenin son fıkrasında düzenlenmiştir. İstisna olmakla beraber kaçınılmazlık ve haklı sebebe d ay anıldığında elbette bu istisna geçerli değildir. Avukatın meslek örgütüne ilişkin yükümlülükleri çerçevesinde işi ret ya da vekaletten çekilme konusunda keyfi bir serbesti içerisinde olduğu düşünülemez. Maddede "adli müzaheret bürosu yahut baro başkanı tarafından tayin edilen avukatın, kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özrü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemeyeceği" ve "kaçınılmaz sebebin veya haklı özrün takdirinin de avukatı tayin eden makama ait olduğu” hususu da madde hükmünde yer almıştır. 

(Av. K. m. 41)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.hukukihaber.net/pratik-bilgiler/avukat-vekalet-gorevinden-hangi-kosullarda-cekilebilir-h51436.html
Hits: 814