Savcı Öz'den açıklama geldi!

~ 28.05.2011, Necati DOĞRU ~
Bu köşede;“Eski Ergenekon Savcısı bu size vurulmuş ağır bir lekedir” başlığıyla yazdığım yazıda özetle şöyle demiştim:
Başbakan Savcı Öz’ü yandaş yaptı.
Partinin emrinde partidaş kıldı.
 
Savcı Zekariya Öz, sanki bir parti başkanı da olan Başbakan’ın emriyle hareket etti. Emekli Korgeneral Engin Alan’ı  “Balyoz Davası’ndan” değil, Başbakan Gelibolu’da konuşma yaptıktan sonra herkes ayağa kalktığı halde bu komutan ayağa kalkmadığı için hapse attı. Engin Alan,  “balyoz davasından” değil başbakanın önünde “ayağa kalkmada tören kusuru işlediği” için hapse konuldu. Engin Alan, gerçekten “Ayağa kalkmadığı için mi?” hapse konuldu?
Bu yazıya açıklama geldi.
Bekliyordum.
Açıklamayı, kelimesine dokunmadan, memnuniyetle yayınlıyorum. Çünkü Savcı Zekariya Öz, emekli korgeneral Engin Alan’ı hapse gönderen soruşturmanın altında kendisinin imzasının bulunmadığını ve “Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu” söylüyor.
Xxx
Açıklama şöyle:
 “Sayın NECATİ DOĞRU
20 Mayıs 2011 tarihli Sözcü gazetesinin 3. sayfasında yer alan ve Necati
DOĞRU  ismiyle kaleme alındığı anlaşılan “Eski Ergenekon Savcısı bu
size vurulmuş ağır lekedir!” başlıklı yazıda; Başbakan Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın bir plaket töreninde söylediği sözlere atıfta
bulunularak, öncelikle tüm bağımsız yargı organlarını ve şahsımı zan
altında bırakacak asılsız beyanlara yer verildiği görülmüştür. Bu nedenle
söz konusu yazıda yer alan gerçeğe aykırı ve yasal dayanaktan yoksun iddia
ve yorumlara ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla
aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.
Sanık Engin ALAN kamuoyunda “Balyoz Darbe Planı” davası olarak
bilinen 2010/185 sayılı soruşturma kapsamında tutuklu bulunmaktadır. Şayet
araştırmacı bir gazete veya gazeteci olarak, tarafsız ve bağımsız haber
yapma gayesi ile hareket edilse ve Sanık Engin ALAN’ın tutuklu
bulunduğu 2010/185 sayılı soruşturmaya ait internette de yayınlanmış
iddianamenin son sayfasına bakılsa idi, bu dosyada imzamın olmadığı ve
soruşturmada görev almadığımı  net bir şekilde görebilirdiniz.
Gerekli açıklama ve izahatların yapılmasına ve soruşturmada görev almamama
rağmen, bu konunun tarafınızca çok basit araştırmalar dahi yapılmadan,
asılsız beyan ve isnatlarla şahsımla ilişkilendirilmeye çalışılmasının,
bağımsız medya ve tarafsız gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde
değerlendirme imkanı olmadığı görülmektedir.
Anayasamıza göre devletimizin kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yönetildiği
herkes tarafından bilinmektedir. Bu çerçevede Anayasamız Yasama yetkisini
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Yürütme yetkisini Bakanlar Kuruluna
ve Yargı yetkisini de bağımsız Hâkim ve Savcılara vermiştir. Yani
yürütmenin herhangi bir şekilde yargıya müdahale etmesi mümkün değildir.
Bu bağlamda görev aldığım hiçbir soruşturmada yanlı davranmam söz konusu
değildir ve böyle bir olay da vaki olmamıştır.
Şahsınızın bir gazeteci olarak yazdığınız yazı ve içindeki yorumların
basit bir araştırma dahi yapılmaksızın geçmişte vukuu bulmuş bir olayla
alakalı siyasi açıklamaları gazetecilik etiğine aykırı ve asılsız olarak
şahsımla irtibatlandırıp  kamu adına yapılan işlerin siyasi mülahazalarla
yapıldığını iddia etmenizin anlaşılır bir tarafının olmadığı gibi yazılan
yazının bağımsız ve tarafsız gazetecilik mesleği ile alakasının da
bulunmadığı ortaya çıkmıştır.  Zekeriya Öz İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili”
xxx
Görüyorsunuz.
Savcı Zekariya Öz, “ben siyasetin emrinde olmadım” diyor. Soruşturmanın altında onun imzası da yok. Tamam ben de şimdi tekrar soruyorum: Emekli Korgeneral Engin Alan, “ayağı kalkmadığı için mi” hapse konuldu? Yargı bağımsızsa Başbakan, neye dayanarak “Ayağa kalkmadı, bedelini ödedi” diyebiliyor? 

(27.05.2011)

Necati DOĞRU | Tüm Yazıları
Hits: 2368