AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN SIFIR ARTIŞ İLE BELİRLENMESİNE DAVA

~ 05.01.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

ANKARA BAROSU 80 BİN AVUKATI YAKINDAN İLGİLENDİREN AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİ YARGIYA TAŞIDI

- AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN SIFIR ARTIŞ İLE BELİRLENMESİNE DAVA

2015 yılında uygulanmak üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Avukatlık ücretlerinde bir önceki seneye göre hiçbir artış yapmayan tarifeye Türkiye’nin pek çok barosundan eleştiriler yükselirken Ankara Barosu, konuyu yargıya taşıyan taraf oldu. Ankara Barosu, tarifedeki ücretlerin bir önceki yıla göre birebir aynı olması ve 2015 yılı için hiçbir artış yapılmadığı gerekçesiyle, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TBB ve Adalet Bakanlığı’na karşı Danıştay’da dava açtı.

Mahkeme’ye sunulan dava dilekçesinde, ücrete ilişkin düzenlemenin enflasyon oranları, kalkınma hızı ve refah payı dikkate alınarak yapılması gerektiği belirtilerek şöyle denildi:

“Yapılan hukuki yardımın niteliği ve niceliği ne olursa olsun, avukatların verdiği hukuki hizmetin maddi karşılığının, yargı harçları, pul ve posta giderleri, TEFE, TÜFE oranları, asgari ücret artışları karşısında, bugüne kadar olduğu gibi her yıl yeniden düzenlenerek artırılarak, avukatın emek ve mesaisinin korunması gerekmektedir. Bu sebeple belirlenen ücretlerde artış yapılmamasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Avukatlık asgari ücret tarifeleri ile ilgili olarak son 5 yıldan bugüne kadar yapılan tüm düzenlemelerde bir artış yapılmış olduğuna ancak sadece dava konusu düzenlemede bir artış yapılmamış olduğuna dikkat çekilen dilekçede, düzenlemenin avukatların çatı örgütü Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlara yapılan “haksız bir muamele” olduğu savunuldu.

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN SIFIR ARTIŞ İLE BELİRLENMESİNE DAVA DİLEKÇESİ

Hits: 874