Eminağaoğlu: Yargı yargıya bırakılmalı

~ 24.12.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimlerine ilişkin bir açıklama yaparak; itiraz ve inceleme süreleri dolmadan üyelerin göreve başlamasının usülsüz olduğunu belirtti.

Eminağaoğlu'nun açıklaması şöyle;

HSYK'nın gerçekleştirdiği Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri, HSYK genel kurul kararı ile yapılmaktadır. Bu seçim kararlarına karşı HSYK Yasası'nın 33 ncü maddesi uyarınca on gün içinde yeniden inceleme başvuru yolu bulunmakta olup, seçime ilişkin alınan bu kararların on günlük süre geçmekle kesinleşeceği, maddede açıkça vurgulanmaktadır. Ayrıca seçime ilişkin kararları alan HSYK üyelerinin tarafsızlıkları ile ilgili de yine aynı Yasa'nın 41 nci maddesi yönünden başvuru yolu ve süresi gösterilmiştir. HSYK Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 10/5-6 ncı maddesinde de, seçim sonuçlarına ilişkin sayım kurulu kararına HSYK genel kuruluna itiraz yolunun açık olduğu, itiraz üzerine verilen kararın kesin olduğu, oylama sonuçlarının kesinleşmesiyle sonuçların Başkan tarafından açıklanacağı ifade edilmiştir.
***
Bu düzenlemelerin yürürlükte olduğu 15.12.2014 tarihinde HSYK tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçim gerçekleştirilmiştir. HSYK'nın gerçekleştirdiği bu seçimlerin kesinleşmesi için geçmesi gereken anılan süreler beklenilmeden, HSYK'nın yaptığı seçimlerin ne zaman ve nasıl kesinleştiği, sayımların ne şekilde yapıldığı, kimin kaç oy aldığı da açıklanmadan, seçilen kişiler seçimlerin tamamlandığı aynı gün ve bu seçimlerin kesinleşmesi beklenilmeden, Yargıtay ve Danıştay'daki görevlerine başlamışlardır.
***
Son yargı paketi ile ihdas edilen Danıştay ve Yargıtay daire başkanlığı seçimleri için, HSYK'nın yaptığı üye seçimlerinin 15.12.2014 tarihinde tamamlanmasından itibaren beş gün içinde bu daire başkanlıkları seçimlerinin yapılmasının öngörülmesine, bu yasada daire başkanlıkları seçimlerinin hangi süre içinde yapılacağı konusunda, sürenin başlangıcında esas alınacak tarih olarak HSYK'nın yaptığı seçimlerin kesinleşmesinden değil, tamamlanmasından söz edilmesine, 15.12.2014 tarihinde tamamlanan seçimlerin en erken 25.12.2014 tarihinde kesinleşebilecek olması da gözetildiğinde, Yargıtay ve Danıştay'da yapılacak daire başkanlıkları seçimlerine ve akabindeki yönetim organları seçimlerinin, HSYK'nın yeni seçtiği üyelerin katılımı olmaksızın 25.12.2014 tarihinde kadar yapılması gerekmektedir.
19.12.2014 tarihinde Danıştay'da ve 22.12.2014 tarihinde Yargıtay'da gerçekleştirilen seçimlere yeni üyelere katılımı yolunda çağrı yapılması ve bu seçimlere yeni üyelerin katılımı yerinde değildir.
Bugüne baktığımızda, geçmişteki DGM Başsavcılıklarının görevlerini yargı paketleri kapsamındaki düzenlemelerle her ildeki savcılıklara yükleyerek genişleten, her ildeki sulh ceza hakimliklerine de DGM'lerin soruşturma aşamasındaki görevlerini yükleyen ve DGM'leri değiştirdiği bu tabelalarıyla üstelik her ile yayarak halen sistemde tutan, mahkemeleri de adaletin dağıtıldığı yer olmaktan çıkartan iktidar, yerel mahkemelerden sonra aynı anlayışla yüksek yargıda da el atarak karşı devrimle, yüksek yargıyı da kendisi içinistikbal mahkemelerine dönüştürmekten başka çıkış yolu olmadığı inancıyla hareket etmektedir.
Adaletin sağlanması için yargı yargıya bırakılmalı, yargı da hukukun üstünlüğünü esas almalıdır.
 
Ömer Faruk Eminağaoğlu
Yargıçlar Sendikası Başkan

Hits: 586