Türkiye'nin ilk avukat sendikasının kurulduğu açıklandı

~ 10.12.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Sendikanın Kurucu Başkanı Avukat Sedef Ünal, Ankara 11. İş Mahkemesinde Yargıçlar Sendikası hakkındaki kapatma davasını takip ettikten sonra adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Kasım 2014'te İstanbul Valiliğine dilekçe vererek, "Türkiye'nin ilk avukat sendikasını kurduklarını" söyledi.


Ünal, "Hukukçular için hukuk parolasıyla kurulan sendika, özellikle bağıtlı çalışan avukatların ve genç avukatların uygulamada yaşadığı zorlukları en aza indirgemek, baroların çalışmalarının yanı sıra, sosyal hak ve taleplerin gerçekleşmesinde sendikal örgütlenme ile yer almak, avukatların bağımsızlık ve haklarını korumak için mücadele edecek" dedi.

Ünal, AA'ya yaptığı açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 87 Sayılı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşmesi'ne göre, çalışanların, ayrım yapılmaksızın sendika kurabileceklerini ifade etti.
Türkiye'de yaklaşık 84 bin avukat bulunduğunu, bunun yaklaşık üçte birinin bağıtlı çalıştığını bildiren Ünal, ancak hedeflerinin serbest çalışanlar da dahil olmak üzere bütün avukatlarının sendikalaşmasını sağlamak olduğunu anlattı.

Avukatların barolara üye olduklarının hatırlatılması üzerine Ünal, "Barolara rağmen değil, barolara destek vermek amacıyla sendikayı kurduk. Ancak gerektiğinde baroların eksikliklerini de ifade edeceğiz" dedi.

Barolarda görev yapan işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapılabildiğini, ancak baroların bordrolu avukatları için toplu sözleşme yapılamadığına işaret eden Ünal, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni belirleyen, CMK ve Adli Yardım ücretlerini ödeyen Adalet Bakanlığının da serbest çalışan avukatlar için "karşı taraf" olduğunu söyledi.

Sendikanın kurucularından Doğuşcan Aydın Aygün de sendikayla aynı zamanda avukatların bağımsızlığını güçlendirmeye çalışacaklarını belirtti.


AA
Hits: 625