Avukatlık mesleğinin en önemli özelliği bağımsızlıktır

~ 22.11.2014, Yeni Yaklaşımlar ~
Avukat Besler, “Yargılama faaliyetini yürüten; sav-savunma-yargı makamıdır, Savunmayı biz avukatlar temsil ediyoruz. Avukatlık mesleğinin en önemli özelliği ise bağımsızlıktır” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Başkanı Berra Besler, Hukukçular Derneği’nde düzenlenen staj eğitiminde yaptığı konuşmada, stajyer avukatlara staj döneminin ve avukatlık mesleğinin önemine değindi.

Avukat Besler, “Yargılama faaliyetini yürüten; sav-savunma-yargı makamıdır,  Savunmayı biz avukatlar temsil ediyoruz. Avukatlık mesleğinin en önemli özelliği ise bağımsızlıktır” dedi.

TBB Başkan Yardımcısı Besler, genç meslektaşlarının sorumluluğu yüksek olan mesleğin mensubu olma yolunda adım attıklarını belirterek, “Avukatlık mesleğini seçtiğiniz için kutluyorum. Mesleğimize hoş gel­diniz. Yolunuz ve şansınız açık olsun. Yakın bir gelecekte; Avukatlık Kanunu md.1’e göre "Yargının Kurucu Unsuru"

TCK md.6’ya göre "Yargı görevi yapan" AB İstişari ziyaret raporlarına göre "Yargının paydaşı " olan " Savunma"yı temsil eden avukatlar olarak çok önemli görevler yapacak, büyük sorumluluklar yüklenerek "halkın hak arama özgürlüğünün sesi olacaksınız. Bu özgürlükleri yaşama geçireceksiniz.” dedi.

Anayasada yer alan tanıma göre avukatların, Cumhuriyetin temel organlarından birisi olan yargı erkinin kurucu unsuru olduğunu anımsatan Besler, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Bu sebeple avukat olarak Cumhuriyetin tarafıyız. Önce cumhuriyeti ve kanunlarını koruyacağız ve hukuk devletini yaşatacağız. Bu, biz avukatların görev ve sorumluluğumuzdur. Mesleğimizin önemi burada başlıyor; Yargının kurucu unsuru olarak savunmayı serbestçe temsil edeceğiz, Ceza Kanununa göre yargı görevi yapacağız, Avrupa Birliği istişare raporlarındaki tanıma göre yargının paydaşı olacağız, Yargının paydaşı savunmayı serbestçe temsil edeceğiz ve halkın hak arama özgürlüğünün sesi olup bu özgürlükleri yaşama geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Bu bilinçle işe başlarsak önümüzü daha açık görür, hukuk kurallarının doğru ve dürüstçe uygulatılmasını sağlarız. Böylece de Avukatlık kanunundaki amaca uygun davranmış oluruz. Nihayet "savunma bir sanattır" ilkelerinizden ödün vermeden bu sanatı bütün incelikleri ile amacına uygun olarak icra edeceğinize ve etkinliğini güçlendireceğinize, hukukun üstünlüğünden başka hiçbir şeye boyun eğmeyeceğinize inancım tamdır.”

Değerli katkılarından dolayı TBB Başkan Yardımcısı Berra Besler’e, Adana Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanı Oya Tekin tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Seminerde, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Bülent Maraklı da hazır bulundu.


http://www.adanamedya.com/avukatlik-mesleginin-en-onemli-ozelligi-bagimsizliktir-59508h.htm

Hits: 538