Yargıca "ballı" zam demokrasiye balta!

~ 15.11.2014, Yeni Yaklaşımlar ~
Hakim ve savcılara büyük ölçüde zam yaparak cezalarını affeden, polise antidemokratik geniş yetkiler veren, adli yıl açılış törenini kaldıran yargı paketi Adalet Komisyonu’nda

Haber: Salim Yavaşoğlu

TBMM Adalet Komisyonu, 2 gündür gece geç saatlere kadar süren mesaisinin ardından 34 maddelik, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 26 maddesini kabul etti. Teklifin görüşmelerine bugün devam edecek. Yasa, anti demokratik birçok madde içeriyor. Yargıtay’a yeni hakim alımını da öngeren yasanın önemli maddeleri şöyle: Yargıtay Kanunu’nun “adli yılın açılışını” düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırılıyor. Yasada bu maddenin, 10 Mayıs 2014’te yapılan Danıştay’ın 146. yıldönümü törenleri sırasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun eleştirilerine “Uzun konuşuyor” diyerek kızan Tayyip Erdoğan nedeniyle konulduğu sanılıyor. Böylelikle adli açılışlarda özellikle Erdoğan ve iktidarın eleştirilmesi önlenmiş olacak. Mesleğinde en az 3 yıl fiilen çalışmış avukatların hakimlik ve savcılık adaylığı sınavına girebilmelerine imkan tanınıyor. Hakim ve savcı adaylığına atanabilmek için “giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak” şartı, “giriş sınavının yapıldığı ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak” şeklinde değiştiriliyor.

Ek tazminat geldi
Yargıtay, Danıştay hakim ve savcıları ile Adalet Bakanlığı müsteşarı, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ile diğer hakim ve savcılara (15 bin) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecek. Adli yargı hakim ve savcılar ile idari yargı hakim ve savcılara, 14 Şubat 2005 tarihinden 1 Eylül 2013 tarihine kadar verilen uyarma, aylıktan kesme, kınama ve kademe ilerlemesini durdurma cezaları bütün sonuçları ile affedilecek.  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, “şüpheli veya sanıkla ilgili arama” maddesinde yapılan değişiklikle, “yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli şüphe varsa şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, iş yeri veya ona ait diğer yerler aranabilir” ifadesindeki “somut delillere dayalı kuvvetli” ibaresi, “makul” olarak değiştiriliyor. Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koymanın kapsamı genişletiliyor. TCK’da “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlığında sayılan “silahlı örgüt” veya “örgüte silah sağlama” suçundan elkoyma kararı verilirken; “Anayasayı ihlal”, “yasama organına karşı suç”, “hükümete karşı suç”, “Hükümete karşı silahlı isyan”, “silahlı örgüt” soruşturmalarında da el koyma kararı verilebilecek.

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/yargica-balli-zam-demokrasiye-balta-105343h.htm

Hits: 667