Hakimden itiraf: Halk bizim mahkemeleri adil bulmuyor

~ 02.10.2014, Yeni Yaklaşımlar ~
Cep telefonu hırsızlığı yapan çocuğun yargılandığı davada sulh ceza hakiminden itiraf: Bizim mahkeme adil görülmüyor...

RADİKAL - Eskişehir’de cep telefonu çalıp polisi görünce yere atıp kaçan M.Ç. adlı çocuk, “hırsızlığı alışkanlık haline getirdiği, kaçma şüphesinin varlığı” gerekçesiyle tutuklandı. M.Ç.’yi tutuklayan hakim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihadına göre üst mahkemeye itiraz edilmesi gerekirken, kendisiyle aynı mertebedeki sulh ceza hakimliklerinin getirildiğini belirterek, “Kamuoyuna yansıdığı şekilde, bu hakimliklerin seçilme tarzları, itiraz usulü, büyükşehirlerdeki hakimlerin sosyal medyada yansıyan kişilikleri nedeniyle adil olamayacağı yönünde oluşan kanaat” yüzünden sulh ceza hakimlerini getiren yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 

Eskişehir’de, 16 yaşındaki M.Ç., geçen 28 Eylül’de bir cep telefonu çaldığı iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgusu yapılan M.Ç., kafede İ.B.’ye, “Telefonunu ver, mesaj atacağım” dediğini, vermeyince masadan alıp kaçtığını anlattı. M.Ç., “Telefonu normalde alıp satacaktım. İki saat sonra polisi görünce telefonu atıp kaçtım. Yurttayken devlet bize harçlık verirdi. Ancak şimdi harçlığım yok. Hırsızlığın kötü olduğunu, günah olduğunu biliyorum” dedi.
Hakim Kemal Karanfil, sorgu işleminden sonra M.Ç.’yi “hırsızlığı alışkanlık haline getirdiği, kaçması, saklanması veya kaçması şüphesinin varlığı, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma ihtimali” nedeniyle tutukladı.

‘BİZİM MAHKEME ADİL GÖRÜLMÜYOR’ 
Hakim Karanfil daha sonra, verdiği karara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre üst mahkemede itiraz edilmesi gerektiği halde yasal değişiklik nedeniyle bir başka sulh ceza hakiminin bakacak olmasını eleştirdi. Kamuoyunda, bu hakimlerin adil olmayacağı yönünde kanaat oluştuğunu savunan Karanfil, “Kamuoyunda ve medyada yansıdığı şekilde, sulh ceza hakimliklerinin özellikle seçilme tarzları, itiraz usulü, İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde seçilen hakimlerin sosyal medyada yansıyan kişilikleri nedeniyle adil olamayacağı yönünde oluşan kanaat, itirazların belli sayıda sulh ceza hakimliklerine yapılmasının kapalı devre sistem getirmiş olması” şeklindeki eleştirilerini sıraladı. Bu nedenle Karanfil, sulh ceza hakimliklerini getiren 6545 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile 5235 sayılı Kanun’un 10. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Karanfil, bu değişikliğin Anayasa’nın tabi hakim ilkesini düzenleyen ikinci maddesi, adil yargılama hakkını düzenleyen 36. maddesi, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını düzenleyen 19. maddeye aykırı olduğunu savundu.


http://www.radikal.com.tr/turkiye/hakimden_itiraf_halk_bizim_mahkemeleri_adil_bulmuyor-1215856

Hits: 579