Okulda türbana iptal davası

~ 30.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Kılık kıyafet yönetmeliğinin iptali için dava açtıklarını söyleyen Eğitim Sen Başkanı Karaca, “Konu özgürlük değil, ideoloji” dedi

ÇAĞLA AĞIRGÖL caglaagirgol@gmail.com @caglaagirgol

Eğitim Sen, ortaöğretimde başörtüsünü serbest bırakan ve kılık kıyafete dair bazı yasaklar getiren yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dün Danıştay’a dava açtı.
Bakanlar Kurulu kararıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikler, 27 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, yönetmeliğin Anayasa ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına aykırı olduğunu belirtti.


“ANAYASA’YA AYKIRI”
Yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için dava açtıklarını söyleyen Karaca, “Anayasa’nın 2. maddesindeki ‘Laik Cumhuriyet’ ilkesiyle bağdaşmadığı kaydediliyor. Yine Anayasa’nın 24. maddesinin son fıkrasına göre, ‘Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri çıkar sağlamak amacıyla istismar edemez ve kötüye kullanamaz’” diye konuştu.
Okulda türbanın serbest bırakılmasını “öğrencilere özgürlük” diye nitelendiren Başbakan Davutoğlu’nun sözlerini de eleştiren Karaca, “Başörtüsü serbestliği ve zorlaması dışında kılık kıyafetle ilgili birçok yasak devam ediyor. Bu durum meselenin özgürlük değil, ideolojik olduğunu gösterir” dedi.

***

‘Türban özgürlük konusu olamaz’

Ortaöğretimde türbanın serbest bırakılmasının ardından,Türk Tabipleri Birliği ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği bir açıklama yaptı. Açıklamada, BM Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre 18 yaşın altındaki herkesin çocuk olarak kabul edilmesine karşın ergenliğin daha ileri yaşlara kadar sürdüğü Türkiye’de  bu sürecin 24-25 yaşa kadar devam ettiğinden hareketle, soyut bir konu olan dinin ve dini kavramların 10-18 yaş aralığındaki çocuklar tarafından özümsenmesinin ve çocukların kendi yaşamlarıyla ilgili kararları vermelerinin beklenemeyeceği ifade edildi. Düzenlemenin çocuklar arasında sebep olabileceği ayrışmaya da dikkat çekildi.

http://www.birgun.net/news/view/okulda-turbana-iptal-davasi/6363

 

Hits: 499