Solda ortak deklarasyon: Birlikte mücadeleye çağırıyoruz

~ 24.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

21 Eylül'de Ankara Vişnelik'te toplanan siyasi parti, hareket, grup ve bireyler birlikte mücadele etme kararını ilan etti

21 Eylül'de Ankara Vişnelik'te toplanan siyasi parti, hareket, grup ve bireyler birlikte mücadele etme kararını ilan etti. 'Direnmeye ve Birlikte Mücadele Etmeye Çağırıyoruz. Gericiliği ve Faşizmi Yeneceğiz' başlığıyla yayınlanan sonuç metninde Haziran'da hep birlikte kurduğumuz barikatı, bir adım daha ileri taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur, denildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yeni bir toplantı ile birlikte mücadelenin ilkeleri, işleyişi belirlenerek, ortak mücadele hareketinin ismi de açıklanacak.

21 Eylül'de yapılan toplantı sonucu ortaya çıkan deklarasyonun tam metnini yayınlıyoruz:
 

DİRENMEYE VE BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

Gericiliği ve Faşizmi Yeneceğiz!


İlk toplantısını 30 Ağustos’ta, ikincisini 21 Eylül’de Ankara’da gerçekleştiren siyasi parti, hareket, grup ve bireyler olarak; toplumun tüm eşitlikçi, özgürlükçü, ilerici, devrimci ve barış yanlısı dinamiklerini; direnme hareketlerini ve muhalefet güçlerini bir araya getirerek birlikte mücadele etme ve geleceği birlikte kurma kararı aldık.

Ülkemiz AKP iktidarı eliyle hızla İslami-faşist bir diktatörlüğe doğru sürükleniyor. Neoliberal yağma politikaları emekçi sınıfların hayatında büyük bir yıkım yaratıyor. Baskı ve zora dayalı yöntemlerle dinci gericilik temelinde bir toplumsal yaşam kurulmaya çalışıyor. AKP, ülkemizde yarattığı bu yıkımın yanı sıra, bölgemizde de emperyalizmle işbirliği içinde mezhepçi ve gerici boğazlaşmaları kışkırtarak, ülkemizi bölgesel bir savaşın parçası haline getiriyor.

Bu karanlık gidişata ‘hayır’ diyen milyonlarca yurttaş, Gezi / Haziran günlerinde sokağa çıkarak zorbalığa ve gerici küstahlığa karşı kararlı bir direniş ortaya koydu. Emekçiler, gençler, kadınlar, öğrenciler, aydınlanmanın kazanımlarına ve insanlığın ilerici birikimine sahip çıkan toplum kesimleri piyasacı yağma düzenine, gericiliğe ve diktatörlüğe dur dedi.

Bugün aynı kararlılığı sürdürerek, Gezi ve Haziran günlerinde kurduğumuz eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bağımsızlığın ve laikliğin barikatını birlikte daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu amaçla bizler,

- Faşist baskı ve dinci zorbalığa karşı toplumcu bir demokrasi için;

- Gericiliğe karşı laiklik ve özgür bir yaşam için;

- Geleceksizlik ve güvencesiz çalışmaya karşı emeği hakları ve insanca bir yaşam için;

- Doğanın ve kentlerimizin yağmalanmasına karşı ortak yaşam alanlarımıza, sahip çıkmak için;

- Özelleştirme ve talana karşı halkçı-kamucu bir ekonomiyi örgütlemek için;

- Emperyalist saldırganlık, tahakküm ve işbirlikçiliğe karşı bağımsızlık için,

- Kürt sorununda kardeşlik ve birlikte yaşama iradesini güçlendirerek demokratik, adil, onurlu ve eşit yurttaşlığa dayanan bir çözüm için;

birlikte mücadele etmek amacıyla ortak bir irade oluşturduğumuzu ilan ediyoruz.

Bunun için; bütün eşitlikçi, özgürlükçü, ilerici halk güçlerini birlikte direnmeye ve emekten yana yeni bir toplumsal düzeni bugünden başlayarak kurmaya çağırıyoruz.


Abdurrahman Atalay

Adnan Serdaroğlu

Ali Millioğulları

Alper Taş,

Aslı Sicimoğlu

Aslı Aydın

Aysun Gezen

Aydemir Güler

Barış İnce

Beyazıt İlhan

Bilge Seçkin Çetinkaya

Burhan Sönmez

Burak Yücel

Bülent Forta

Can Atalay

Cemal Polat

Deniz Yıldırım

Doğan Tılıç

Doğan Çetinkaya

Erhan Nalçacı

Emin Koramaz

Emirhan Oğuz

Eriş Bilaloğlu

Erkan Baş

Evren Haspolat

Evren Hoşgör

Fatih Yaşlı

Gamze Yücesan Özdemir

Gökhan Günaydın

Gün Zileli

Güven Gürkan Öztan

Haluk Yurtsever

Hakan Gülseven

Hakan Öztürk

Hayri Kozanoğlu

Himmet Şahin

Hüseyin Demirdizen

Hüseyin Aygün

İbrahim Aydın

İbrahim Varlı

İsmail Hakkı Tombul

İlhan Cihaner

İlhan Kamil Turan

Kaya Güvenç

Kamil Kartal

Korkut Boratav

Masis Kürkçügil

Melih Pekdemir

Mehmet Soğancı

Mehmet Yetiş

Mehmet Yeşiltepe

Merdan Yanardağ

Metin Çulhaoğlu

Metin Ebetürk

Murat Nergiz

Necmi Erdoğan

Oğuzhan Müftüoğlu

Osman Öztürk

Önder İşleyen

Özgür Karaduman

Sadık Özsoy

Serpil Güvenç

Selçuk Candansayar

Sibel Uzun

Taner Timur

Tarık Şengül

Turan Eser

Tülin Öngen

Zafer Aydın

 

 

BİRGÜN

 

Hits: 621