Yargıtay: Polise Taş Atmak Düşünce Açıklama Yöntemi

~ 19.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Yargıtay, Diyarbakır'da polise taş atan yüzü kapalı göstericiye verilen cezayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'nin kararlarını emsal göstererek bozdu.

Diyarbakır'da polise taş atan yüzü kapalı göstericiye verilen cezayı Yargıtay bozdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'nin kararlarını emsal gösteren yüksek mahkeme göstericinin taş atmasını "fikir ve kanaat izah yöntemi" olarak kabul etti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Diyarbakır'da katıldığı bir gösteride polise taş atan kişinin eylemini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM) kararlarını emsal göstererek, "fikir ve kanaat izah yöntemi" olarak gördü. Kurul, bu gerekçeyle sanığın cezasını fikir özgürlüğüne ilişkin suçlarda erteleme öngören yasa kapsamına almayan mahalli mahkeme kararını bozdu.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Diyarbakır'da 1 Haziran 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelişi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerine katılan N.K. hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla dava açıldı.

İddianamede, N.K.'nın, "yasadışı gösteriye katıldığı, zafer işareti yaparak teşkilat lehine propaganda yaptığı, emniyet güçlerine yoğun bir şekilde taş attığının tespit edildiği" belirtildi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında daha evvel katıldığı gösteriler nedeniyle de, "teşkilat üyesi olmamakla beraber teşkilat ismine faaliyette bulunmak" suçundan dava bulunan N.K.'ya Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan evvel 10 ay hapis cezası verdi, ardından bu cezayı 5 bin TL nakit cezasına çevirdi.

"GÖSTERİ HAKKI"

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise 6352 sayılı Yasa ile 31 Aralık 2011'den evvel işlenen fikir özgürlüğüne ilişkin suçlarda davanın ertelenmesinin öngörüldüğüne dikkati çekti. Daire, kanunda erteleme kapsamına alınacak suçlarla ilgili olarak 'sair fikir ve kanaat izah yöntemleri' ile işlenmesi şartının arandığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir amaca ulaşmak için izlenen yol, usul ve yöntem gibi anlamlara gelen 'metot' ifadesi, yasa çerçevesinde ele alındığında, korunmak istenenin; her türlü fikir ve kanaat izah biçimi değildir. Aksine bir eylemin bu kapsamda kalabilmesi Çin meşru olan ve fikir ve kanaat açıklaması bağlamında mutat (olağan) bir yöntemle işlenmiş olması gerekir. Buradan hareketle, eylemin işleniş yönteminin bizzat ayrı bir suç oluşturduğu veya fikir ve kanaati açıklamak bakımından mutat kabul edilemeyecek olması halinde erteleme uygulanmayacaktır. Başkaca imla biçimleri arasından tercih edilen, 'fikir ve kanaat izah yöntemleri' ibaresi bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Örgütlenme özgürlüğü bağlamında ele alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğünün kolektif niteliği, ifade özgürlüğü ile yakın ilişkisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'ce değerlendiriliş biçimi nazara alınmalıdır. Buna göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/1. maddesine (toplantı ve yürüyüşe silahla katılmak) müsait olduğu kabul edilen eyleminin mutat ve meşru bir 'fikir ve kanaat izah yöntemi' olduğu kabul edildiğinden, sanığa yüklenen suçun fikir ve kanaat izah yöntemiyle işlendiği ve bu nedenle sanık hakkında açılan dava ertelenmelidir."

Daire bu kararına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'nin Avusturya ve Rusya'ya karşı açılan iki davada verdiği kararları emsal gösterdi.

YEREL MAHKEME DİRENDİ

Dairenin verdiği bozma kararının ardından dosya yeniden mahalli mahkemeye gönderildi. Yerel mahkeme, önceki kararında direnerek dairenin bozma kararına uymadı. Kararda, sanığın elinde taş ile gösteri alanında atmaya amade bulunmasının kanaat ve fikir izah yöntemiyle bağdaşmayacağı vurgulandı. Yerel mahkemenin bu kararı üzerine dosya nihai kararı verecek olan Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Genel Kurul, mahalli mahkemenin kararının bozulmasına karar verdi. Böylece elinde taşla gösteriye katılan sanığın cezasının ertelenmesi kesinleşti. (Kaynak: Milliyet)

 

Tarih: 19 Eylül 2014 06:02

Kaynak:Haberler Com

 

http://www.aktifmedya.com/politika/yargitay-polise-tas-atmak-dusunce-aciklama-yontemi-h191128.html

Hits: 799