Torba Yasayla Avukatlık Sınavı Engellendi.

~ 11.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Hükümet alelacele çıkarttığı ve onayladığı Torba Yasa ile, TBB'nin avukatlığa girişte yapılmasını öngördüğü avukatlığa giriş sınavını engelledi.

Torba yasa ile engellenen avukatlığa giriş sınavı ile ilgili madde şöyle;

 

MADDE 94- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 182 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kesinleşerek” ibaresi “Resmî Gazete’de yayımlanarak” şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan “onaylanmış sayılarak” ibaresi “Resmî Gazete’de yayımlanarak” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü cümlesindeki “Ancak” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak, yönetmelikle veya diğer bir düzenleyici işlemle avukatlık stajına kabulde, staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde sınav veya benzeri bir rejim öngörülemez.”

 

 

Hits: 1940