Her hafta 20 işçimiz ölüyor

~ 09.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

SGK kayıtlarına göre yılda ortalama bine yakın işçi, iş cinayetlerinde ölüyor. 250 iş günü üstünden bu sayı, günde 4, haftada 20 işçi ölümü demek
 

2003’ten başlayarak, yani AKP rejiminin ilk yılından bu yana iş cinayetinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 258’den 2014 yılı mayıs ayında (Soma hariç) 52 bin 216’ya ulaştı ve yılda ortalama bine yakın işçinin öldüğü SGK kayıtlarından ortaya çıktı.

SGK KAYITLARI
Özellikle maden ve inşaat işkollarında sıkça yaşanmaya başlanan iş cinayetlerinde ölen ve yaralananların sayısını anlamak için sağlıklı bir istatistik tutulmazken ancak SGK’nin maaş bağlanan kişi sayılarından iş cinayetleri sonucu ölen ve iş göremez duruma gelenler saptanabiliyor.

Buna göre, 2014’ün ilk 5 ayında iş cinayetinde ölen sayısı 173 kişi artmış görünürken Soma’da hayatını kaybeden 301 işçinin henüz SGK kayıtlarına geçmediği anlaşıldı. Sadece Soma dahil edilirse ilk 5 ayda ölen sayısının 474’ü bulduğu söylenebilir.

KAYITDIŞI?
Yılda ortalama bin dolayındaki kayıtlı işçi ölümünün yanında kayıtdışı çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bilinmiyor. Türkiye’nin “ölüm istatistikleri”nde ise “iş sırasında ölüm” diye bir tasnif bulunmuyor. İşçilerin yüzde 25’ine yakınının kayıtdışı çalıştığı düşünülürse, en az kayıtdışında da yılda 250-300 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu durumda günde en az ortalama 4 işçi cenazesi kaldırılıyor, bu da haftada ortalama 20 işçi cenazesi anlamını taşıyor.

YARALI…
SGK kayıtlarına göre iş cinayetleri sırasında hayatını kaybetmese de iş göremez duruma gelenlerin sayısı 2014 yılı mayıs ayında 62 bine yaklaşıyor. Ancak bu sayıya, başta Soma olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yaşanmış ama SGK’ca henüz “işlemi tamamlanmamış” çok sayıda iş cinayeti dahil değil.

Taşeron düzeninin, güvencesizliğin hızla yaygınlaştığı, sendikal mücadelenin bastırıldığı AKP rejiminde iş cinayetlerinin özellikle madenlerde ve inşaatlarda hızla arttığı ve yaralanıp ölenlerin sayısının hiç azalmadığı SGK kayıtlarından anlaşılabiliyor. Buna göre 2003-2013 AKP rejimi döneminde yılda ortalama 960 kişi iş göremez duruma geliyor, yılda 935 işçi de iş sırasında hayatını kaybediyor.

SGK kayıtları, yaralananlara iş göremezlik derecesine göre maaş, ölenlerin yakınlarına da maaş bağlayarak sayıları tescil etmiş oluyor. Buna göre, 2014 mayıs ayı itibariyle iş cinayetlerinde iş göremez duruma geldiği için SGK’den maaş alan işçi sayısı 2003’teki 51 binlik sayıdan 2014 Mayıs ayında 61 bin 730'a çıkmış bulunuyor. Her yıl iş göremezler arasına ortalama 960 kişi ekleniyor.

AKP rejiminde ölen işçi sayısı ise 42 binden 52 bine çıkarak 10 bin artmış durumda.
Ölenlerin mağdur olan yakınlarından 82 bin 348 kişiye cüzi miktarlarda “ölü maaşı” ödeniyor.

 

http://www.birgun.net/news/view/her-hafta-20-iscimiz-oluyor/5146

Hits: 613