Belediye istemezse toprak kaymazmış

~ 02.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Dev konut projesinin inşa edildiği, toprak kayması riski olan arazi için Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı planlar yargıdan döndü, inşaatsa sürüyor
 

DOĞU EROĞLU

Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediyesinin de ortağı olduğu Oran’daki dev konut projesinin yapıldığı alan hakkında yargıdan çıkan 10 karar dikkate alınmıyor, bilirkişilerin “afete maruz bölge” uyarılarına karşın dev projenin inşaatı sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1996’dan itibaren bölgeyle ilgili hazırlanan plan ve yapılan plan değişikliklerinin 10’unun yargı engeline takılmasına karşın, iptal veya durdurma kararı verilmesine yol açan unsurlar düzeltilmeden yeni planlar yapılıyor. Şehircilik ve plan ilkelerine uyulmadığı, kentin su kaynaklarına olumsuz etki yapacağı ve heyelan bölgesinde olduğu gerekçesiyle 10 ayrı plan ve plan değişikliğinin yargıdan döndüğü bölgede, 30 bin konuta kadar çıkacağı iddia edilen dev projenin inşaatı sürüyor.

BİLİRKİŞİLER TOPRAK KAYMASINA KARŞI UYARIYOR
Defalarca planları iptal edilen bölgede şu anda inşaat yapılmasının önünde teknik olarak engel bulunmadığını ifade eden TMMOB Şehir Plancıları Odası Avukatı Koray Cengiz, iptale sebep hususlarda değişiklik yapılmaksızın yeni planlar hazırlanmasının etik ilkelerle bağdaşmadığının altını çiziyor. Bölgenin yoğun konut alanı olarak niteliğindeki planların, planlama teknikleri ile şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davalarda ortaya konan bilirkişi raporlarında da ekolojik ve jeolojik sakıncalara değiniliyor. 13 Ağustos 2010 tarihinde kabul edilen planların yürütmesini durduran Danıştay 6. Dairesi de arazinin “afete maruz bölge” olduğu ve toprak kayması yaşanabileceğine vurgu yapan bilirkişi raporuna işaret etmişti. Bu uyarıya karşın güncel planları hakkındaki davaların sürdüğü bölgede inşaat çalışmaları devam ediyor.

***

YARGIYI DİNLEYEN YOK
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait Altınoran projesinin inşasının sürdüğü bölge hakkındaki ilk plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1996’da yapıldı. Bu planın ardından 2005’te bölgeyle ilgili kentsel dönüşüm kararı alındı. Aynı yıl Meclisten geçen kentsel dönüşüm alanı sınır genişletme kararı Ankara 4. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilirken, bölge için 2006’da hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ankara 2. İdare Mahkemesi kararıyla 2009’da iptal edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2007’de kabul ettiği plan notu ilavesi 2009’da, 2009’da onay verdiği 1/5000’lik kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ile 1/5000 ve 1/1000’lik imar planları ilanlarının yürütmeleri ise 2010’da iki ayrı mahkeme tarafından durduruldu. Aynı bölge için 2010’da hazırlanan 1/5000 ve 1/1000’lik nazım ve uygulama imar planları için TMMOB’ye bağlı Şehir Plancıları Odasının açtığı davada Danıştay 6. Dairesi 2013’te yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak bu karar da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) tarafından bozuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2011, 2013 ve 2014 tarihlerinde bölge için yeni imar planları hazırladı. Daha önce yürütmesi durdurulan 2010 tarihli plan ile 2011 ve 2013 tarihinde hazırlanan planlara açılan ve birlikte görülen davalarla ilgili önümüzdeki aylarda bilirkişi incelemesi yapılacak.

***

''ALTI KAYAN KONUTLARI!''
Planları defalarca iptal edilen ve heyelan bölgesinde olduğu konusunda uyarılar yapılmasına karşın süren inşaatı yurttaş örgütlenmeleri hazırladıkları internet kampanyasıyla protesto ediyor. Önceki günlerde yayınlanmaya başlayan bir videoda, bölgedeki inşaat görüntüleri eşliğinde “Altı Kayan Konutlar” adı verilen hayali proje tanıtılıyor. Proje tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

“Beton dehlizlerde kaybolabileceğiniz, mahkemenin planları iptal ettiği, heyelan bölgesinde, zeminin hala kaydığı, İmrahor Vadisini çöle çeviren, 100 metrekare ev aldığınızı zannederken 5-10 metrekare arsa payı verilen beton kardeşliğini Oran’da sizlere sunuyor!”

 

 

birgün

Hits: 596