Eşler eşit kusurluysa tazminat yok!

~ 29.08.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Yargıtay, yerel mahkemenin boşanma davasında tarafların eşit kusurlu bulunmasına rağmen kadına tedbir nafaka ödenmesine hükmetmesini yasaya aykırı buldu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Eşit kusurlu taraf yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Bu husus nazara alınmadan davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur." denildi.

Konya 5. Asliye Mahkemesi’nde 8 Ekim 2012’de bir boşanma davasında, verdiği ara kararla mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak kadının tedbir nafaka istemini hükme bağladı.

Davalı kadın ile davacı mahkeme kararını temyiz etti. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların ikisinin de aynı oranda kusurlu olduklarının anlaşıldığına dikkat çekti.

Eşit kusurlu taraf yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyeceğinin altı çizilen Yargıtay 2. Hukuk kararında şu ifadelere yer verildi: "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davalı yararına 8 Ekim 2012 tarihli oturumda ara kararı ile Türk Medeni Kanunu’nun 169′ncu maddesi çerçevesinde tedbir nafakası tayin edilmiştir. Toplanan delillerle gerçekleşen mevcut olaylara göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların ikisinin de aynı oranda kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu taraf yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Bu husus nazara alınmadan davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Temyiz edilen hükmün bozulmasına, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin onanmasına, harcın davalıya yükletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

http://www.gazetevatan.com/yargitay-dan-tarihi-karar-esler-esit-kusurluysa--673153-gundem/

Hits: 592