Yargıç ve savcılara 'sicil' baskısı

~ 10.08.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Yargıçlar Sendikası, yargıç ve savcılara Adalet Bakanlığı tarafından sicil numarası verilmesi uygulamasından vazgeçilmesini istedi

NURCAN GÖKDEMİR

Yargıçlar Sendikası, HSYK seçimleri için gündeme gelen ''sicil rüşveti'' iddialarına temel oluşturan Adalet Bakanlığı’nın yargıç ve savcılara sicil numarası vermesi uygulamasından vazgeçilmesini istedi. Sendika, uygulamadan vazgeçilmezse bakanlık hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği başvuru dilekçesinde, adli ve idari yargı yargıç ve cumhuriyet savcı adaylarının, Adalet Bakanlığı kadroları içinde olup olmadığı, Adalet Bakanlığı kadroları içinde ise bunun dayanağının ne olduğu, değilse hangi kurum kadroları içinde olduklarının açıklanmasını istedi.

Yargıç ve savcılara adaylık sırasında verilen sicil numaralarının, mesleğe kabulden sonra da kullanılmaya devam edildiği, hatta bunların yasaya aykırı şekilde HSYK'de mevcut bulunan dosyalarda bile kullanıldığı belirtildi. Kendisine verilen sicil numarasının, yargıç ve savcıların Adalet Bakanlığı personeli olmaması nedeniyle iptal edilmesini isteyen Eminağaoğlu, başvurusunda şu taleplerde bulundu:


'UYGULAMA YASALARA AYKIRI'
“Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına yönelik evrensel ilkeler ve Bangalore Yargı Etiği İlkelerinde, bağımsız ve tarafsız olmanın yanında, bağımsız ve tarafsız görünmenin de esas olduğu açık açık vurgulanmaktadır. Her ne kadar Anayasa, yargıç ve cumhuriyet savcılarının Adalet Bakanlığına idari bağlılığından bahsetse bile, Adalet Bakanlığına ait sicil numarası taşıyan yargıç ve cumhuriyet savcılarının, idari bağlılığın da ötesinde sicil numaraları, sicilleri, dolayısıyla her türlü mesleki gelecek ve beklentilerinin Adalet Bakanlığının etkisine açık olduğu izlenimi yaratılması, aynı durumun kadro yönünden de söz konusu olması dikkate alınmalıdır. Kadro ve sicil yönünden HSYK'nin devreye girebilmesi, kadro dağıtmanın da HSYK'ye ait bir görev olup, sicilin de dağıtılan bu kadro ile doğrudan bağlantılı olması gözetilerek, yasalara da aykırı biçimde kadro ve sicil konusunda sürdürülen uygulama sona erdirilmelidir.”

Yargıçlar Sendikası Başkanı Eminağaoğlu, uygulamadan vazgeçilmezse hukuksal yollara başvuracaklarını da bildirdi.

 

birgün

Hits: 611