Anayasa Mahkemesi kararında Alevilik için 'mezheb' ifadesi

~ 18.07.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

 

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yayımlanan bir kararında Alevilik için ‘mezheb’ ifadesi yer aldı.Resmi Gazete'de yer alan söz konusu karara göre; uyuşturucu ticaretinden dolayı yargılandığı Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından somut delile...

 
Anayasa Mahkemesi kararında Alevilik için ‘mezheb’ ifadesi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yayımlanan bir kararında Alevilik için ‘mezheb’ ifadesi yer aldı.

Resmi Gazete'de yer alan söz konusu karara göre; uyuşturucu ticaretinden dolayı yargılandığı Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından somut delile dayandırılmadan ilk celsede hüküm kurulduğu, suçsuz olmasına rağmen yargılamasının tutuklu olarak sürdürüldüğünü ifade eden başvurucu Şahin K. 07.12.2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi kararında Şahin K.’nın başvuru konusuna ilişkin, “Ayrıca oturduğu mahallede yoğun olarak ‘Alevi’ mensup kişilerin ikamet ettiğini ve bunların bazılarının uyuşturucu madde ticareti ile uğraştıklarına dair yaygın kanı olduğunu, kendisinin de bu mezhebe mensup olduğu için cezalandırıldığını belirterek Anayasa’nın 10., 19. ve 36. maddelerinde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.” cümlesi de yer aldı.

Kararın hüküm bölümünde ise, “Açıklanan gerekçelerle başvurucunun; adil yargılama ihlal edildiğine yönelik iddiasının ‘başvuru yollarının tüketilmemesi’, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine yönelik iddiasının ‘başvuru yollarının tüketilmemesi’, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine yönelik iddiasının ‘açıkça dayanaktan yoksun olması’ nedeniyle kabul edilemez olduğuna, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına 08.05.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.” görüşü aktarıldı.

DİYANET: ALEVİLİK, TASAVVUF HAREKETİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Alevilik’ ile ilgili açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “Alevilerin gerek temel kaynak olarak kabul edilen eserlerinde, gerek ozanların deyişlerinde ve gerekse Alevilerce kaleme alınan kitaplarda kullanılan dört kapı-kırk makam, üç sünnet-yedi farz, velayet, evliya, ermek, ermişlik, kutb, ilham, küntü kenz vb. örnekleri çoğaltılabilecek kavramların ana iskeleti oluşturduğu terminoloji göz önüne alındığında, Aleviliğin bir ‘tasavvuf hareketi’, dolayısıyla İslam içinde ve ana hatlarıyla burhan, beyan ve irfan şeklinde tasnif edilen İslam düşünce geleneklerinden irfani gelenek içerisinde değerlendirilmesini gerektirmektedir.”

 

 

http://www.beyazgundem.com/guncel/anayasa-mahkemesi-kararinda-alevilik-icin-mezheb-ifadesi-h82837.html

Hits: 607