Katliam duracak

~ 07.07.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Büyük projelere ÇED muafiyeti getiren değişiklilk AYM'den döndü.

Anayasa Mahkemesi, Çevre Yasası’na eklenen geçici madde ile Mayıs 2013 tarihinden itibaren “planlama aşaması geçmiş” veya “ihalesi yapılmış olan” projelere getirilen ÇED muhafiyetini iptal etti. İptal kararı ile 3. köprü, Gebze Otoyolu, Ilısu barajı ve yüzlerce HES projesinde ÇED olumlu raporu anmak zorunda. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, “3. köprü ve yüzlerce HES projesi dahil ÇED muhafiyeti alan tüm projeler şu an hukuksuz durumda. Her bir proje için pazartesi günü Danıştay’a başvuracağız, projelerin durdurulması taleplerimizi yenileyerek yeniden yargılama talep edeceğiz” dedi. Anayasa Mahkemesi, 21 Mayıs 2013 tarihli torba yasaya eklenen ve Çevre Yasası’nda önemli bir değişiklik yapan maddeyi CHP’nin başvurusu üzerine iptal etti. “23 Haziran 1997’den önce yatırım programına alınmış olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler ÇEDkapsamı dışındadır” düzenlemesindeki “planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya” ifadeleri anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Böylece 21 Mayıs 2013’ten önceki tüm projeler için getirilen ÇED muhafiyeti ortadan kaldırılmış oldu.

‘Çevre hakkı geriye yürür’

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye doğru yürümediği bildiklerini aktararak “Ancak burada bir insan hakkı, bir çevre hakkı söz konusu. Bunun içinde Danıştay’a yaptığımız başvurularda bunun göz önüne alınacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

 

 

cumhuriyet

Hits: 471