'Tek devrimci adayım'

~ 01.07.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Hakimler ve Savcılar Yüksel Kurulu seçimleri için ilk aday Malatya Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır oldu. Çalışır 'tek devrimci adayım' sloganıyla aday oldu

'Tek devrimci adayım'
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimleri için ilk aday “devrimci aday” sloganıyla çıktı. Malatya Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır, adalet.org sitesinde yaptığı açıklamayla “tek devrimci aday olduğumu ilan ediyorum” dedi.
Tüm yargı derneklerinin karşısında olduğunu söyleyen savcı Kurtuluş Tayanç Çalışır’ın adaylık açıklaması şöyle:
“Yöneten ve yönetilen ayrımının insanlığın birincil sorunu olduğuna inandığımı, hatta kapitalizmden feodalizme, sosyal demokrasiden bürokratik sosyalizme kadar bütün sistemlerin yöneten sınıfın iktidarının dayanağı, teorisi ve pratiği olduğuna inandığımı, bu bağlamda yönetsel iktidarların, yargısal iktidarların, sendikal, derneksel, vb. yerel ve kurumsal tüm iktidarların, YARSAV-Yargı Sen- Demokrat Yargı ve Yargıda Birlik Platformu’nun da karşısında olduğumu deklare ediyorum.”
Çok sayıda çalışması bulunan Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır’ın kitaplarından bazıları şunlar:
“Suçun Vebası: Suç Örgütlerinin Anatomisi, Yargı Etiğine Giriş/Hukukçunun Hayat Felsefesi, Teoride Ve Pratikte Yargı Bağımsızlığı, Uygulamada Arama Ve Elkoyma, Bir Savcının Hukuka Felsefik Bakışı”
 
http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/tek-devrimci-adayim-h55751.html
Hits: 1416