CHP'den ulaşım zammına dava!

~ 16.06.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul'da ulaşıma yapılan zammı yargıya taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; İstanbul İdare Mahkemesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 14.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Taşım Hizmetlerine yapılan zamma ilişkin idari işlemin Yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açtı.

Tanal açtığı iptal davasının gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yapılan zamma herhangi bir gerekçe dahi belirtilmemiştir. Belediye sadece 2012 yılından bu yana herhangi bir ulaşım zammı yapmamış olmasını gerekçe olarak göstermiştir. Belediye’nin herhangi bir haklı gerekçesi yoktur. Özellikle yetki sınırları T.C. Anayasası ile çizilmiş bir belediye Sosyal Devlet ilkesine aykırı bir biçimde hiçbir haklı gerekçe olmaksızın ve/veya hiçbir açıklama yapmaksızın idari bir işlem yapamaz. Bu işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu aşikardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2014 yılı konsolide bütçesi 25 milyar TL’dir.

Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dışında kalan tüm bakanlıkların bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden daha azdır.

Böyle dev bir bütçeye sahip belediye; Ulaşım zammına muhtaç değildir. Ve bu zamlar Sosyal Devlet ilkesine aykırı bir biçimde sadece kar amaçlı olarak yapılmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2001 yılından bugüne yaptığı ulaşım zammı oranları %300’ün üstündedir. Sosyal Devlet ilkesinin gereği olan Ulaşım Hizmeti, özelleştirilmektedir.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından; özellikle seçim çalışmaları sırasında oy oranını arttırmak amacı ile mevcut hükümetin başarısı olarak gösterilmeye çalışılan ve maliyeti büyük işlevi küçük ulaşım projeleri ile kentsel yaşam alanları yok edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye’si 2012’den bu yana ulaşıma zam yapılmadığını ve artık zamanı geldiğini belirtmiştir. Ancak zam Türkiye’de yerleştirilmiş yanlış algının aksine olağan bir uygulama değildir. Toplu taşım araçlarına yapılan zamlar, toplu taşım araçlarının kullanılmasını teşvik etmez aksine özel araçların kullanımını daha da arttırır. Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sosyal Devlettir. Belediyelerin de T.C. Anayasamızda da yer alan Sosyal Devlet ilkesine uygun bir biçimde halka güvenli, nitelikli, mümkün mertebe ucuz ve hatta ücretsiz ulaşım hizmeti vermesi gerekmektedir. Şöyle ki; ulaşım hakkı temel bir haktır ve sosyal devlet ilkesini benimsemiş bir ülkenin belediyesinin ulaşıma ilişkin olarak önceliği bu olmalıdır. Ulaşım Hizmeti bir belediye tarafından ticari faaliyet olarak görülemez. Bu nedenle yeni bir proje için Ulaşım Hizmetleri’ne zam yapılıp ücreti vatandaştan alınamaz.

Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın çoğu düşük gelir seviyesine sahiptir ve toplu taşım araçlarını da çoğunlukla bu vatandaşlarımız kullanmaktadır. Aylık en az 160 TL mecburi ulaşım gideri olan bu vatandaşlarımızın masrafı en az 176 TL olacaktır. 16 TL; 2 çocuklu bir ailenin bir haftalık ekmek parasıdır. Sosyal Devlet ilkesine bağlı olmakla mesul olan Belediye bu vatandaşlarımızın ekmek paralarını ellerinden alamaz. Ailelerinin biriktirip türlü zorluklarla gönderdikleri para ile okullarına giderek eğitim almaya çalışan öğrencilerimiz. Mecburi ulaşım giderleri aylık en az 80 TL olan öğrencilerin bu masrafları en az 88 TL olacaktır. Ve ayda bir gidebildikleri tiyatroya, sinemaya artık gidemeyeceklerdir.”

 

sözcü

Hits: 520