Pembelik emsal oldu, tüm 'acele kamulaştırma' kararları durdurulacak

~ 04.06.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Dersim Peri Vadisi’nde bulunan Peri Suyu üzerinde Limak ve Bilgin Holding ortaklığı olan Darhane A.Ş. tarafından yapılmak istenen Pembelik Barajı inşaatına yargı ‘Dur’ dedi. Tüm enerji projelerine emsal olacak karar ile Türkiye’de bütün ‘acele kamulaştırma’ların durdurulması gerekiyor. Daha önce acele kamulaştırma yoluyla başlanan inşaatların kaçak duruma düştüğünü söyleyen Avukat Mehmet Horuş, el konulan arazilerin sahiplerine iadesinin gerektiğini söyledi.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesindeki Akkuş Köyü’nde Bakanlar Kurulu Kararı ile 11.11.2010 tarihinde, ‘acele kamulaştırma’ yoluyla yapımına başlanan Pembelik Barajı’na (HES) karşı topraklarına el konulan köylülerin açtığı davada Danıştay 6. Daire “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Karar Pembelik Barajı inşaatının hemen durdurulmasını gerektiyor. Sadece Pembelik Barajı da değil, Bakanlar Kurulu kararı ile ‘acele kamulaştırma’ yoluna gidilerek başlanan tüm enerji projeleri bu emsal karar ile durdurulmalı.

Akkuş Köyü’nde acele kamulaştırmaya itiraz eden 100 köylünün avukatı olan Mehmet Horuş Danıştay 6. Daire’nin kararını ve ortaya çıkardığı sonuçları konuk olduğu Yeşil Bülten’de değerlendirdi.

Danıştay’ın Anayasa, Anayasa Mahkemesi kararları, Uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına dayandırarak verdiği karar uyarınca “el konulan arazilerin derhal arazi sahiplerine iade edilmesi gerekiyor”.

Utku Zırığ’ın sorularını yanıtlayan Horuş, başlayan inşaatlara ilişkinse “Bir işgal durumu vardır. Derhal bu inşaatlar sonlandırılmalıdır” şeklinde konuştu.

 

http://www.imctv.com.tr/2014/06/03/pembelik-emsal-oldu-tum-acele-kamulastirma-kararlari-durdurulacak/

Hits: 694