Yüksek yargıda 'maaşımı kendim belirlerim' davası

~ 03.06.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

nkara 7. İdare Mahkemesi, Yüksek Yargı üyelerinin maaşlarına getirilen ‘En yüksek devlet memuru’ kıstasının iptali için AYM’ye başvurdu. Mahkeme, bu düzenlemenin kuvvetler ayrılığı ilkesine ters olduğunu savundu.
Yüksek yargıda ‘maaşımı kendim belirlerim’ davası

Lütfi Kaplan/Ankara

Ankara 7.İdare Mahkemesi, hakim ve savcı maaşlarını Başbakanlık Müsteşarı maaşına endeksleyen yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek mahkeme üyeleri, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyelerini de doğrudan ilgilendiren başvuruyu Çarşamba günü görüşecek.

Ankara Mahkemesi 4 Haziran 2014’te 2006 yapılan düzenlemeyle kendi üyelerinin maaşlarını da yakından ilgilendiren başvuruyu görüşecek. Ankara 7.İdare Mahkemesi aralarında; Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı (aynı zamanda Anayasa Mahkemesi üyesi), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı ile üyelerinin maaşlarını da yakından ilgilendiren iptal başvurusunda bulundu.

Gerekçe Kuvvetler ayrılığı

Ankara 7. İdare Mahkemesi,Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvururuda Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 102. maddesinin “Kıstas aylık” başlığını taşıyan “En yüksek Devlet memuruna malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarı” biçimindeki düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. İdare mahkemesi, bu hükmün kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu iddia etti.

8 yıl önce yapılmıştı

Türkiye Büyük Mille Meclisi’nde, yaklaşık 8 yıl önce yapılan konuyla ilgili bir düzenlemeyle hakim ve savcı maaşlarına bir standart getirilmesi hedeflenmişti. Meclis’te bu nedenle yapılan düzenlemeyle en yüksek maaşı alan devlet bürokratının maaşına hakim ve savcıların maaşlarını endekslemişti. Yapılan bu düzenlemeyle hakim ve savcıların maaşlarında önemli bir iyileşme sağlanmıştı.

Olası bir iptal kararı ile birlikte maaşlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar eskiye dönecek.  Aradan geçen 8 yıllık süre sonrasında iptal başvurusu yapılması dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı çalışıyor

Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı, hakim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesi için bir süredir çalışma yürütüyor.

Kıstas aylık yani Başbakakanlık Müsteşarı maaşı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay ve Danıştay Başsavcılarına yüzde 100 uygulanıyor. Daire başkanları ve Adalet Bakanlığı müsteşarı ise kıstas aylığın yüzde 86’sını, Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ise yüzde 79’unu alıyor.

 

star

Hits: 1051