Yargıtay Kanununda neler değişecek?

~ 13.05.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Bakanlar Kurulu tasarısı olarak TBMM'ye sevk edilen "bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı" ile yapılan değişiklikler

III- YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

A-Yargıtaydaki Dairelerin Ceza veya Hukuk Dairesi Niteliği

Yargıtay Kanununda, Yargıtay'da 23 hukuk 15 ceza dairesi olduğu hükme bağlanmıştır.

Yapılan düzenlemeyle Yargıtay'da 38 daire bulunduğu belirtilmekte ve dairelerin hukuk ve ceza dairesi olma niteliğinin kanunla belirlenmesinden vazgeçilmektedir.

Dairelerin hukuk ve ceza dairesi olma niteliği ve bunların sayısı Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenecektir.

B- Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun Üye Sayısı Artırılmaktadır

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun üye sayısı 8 den 12 ye çıkarılmaktadır.

C- Yargıtay Genel Sekreter Seçilebilmek İçin Gereken Kıdem Süresi Artırılmaktadır

Yargıtay Genel Sekreteri, yönetim işlerinde Yargıtay Birinci Başkanının yardımcısıdır. Mevcut durumda Genel Sekreter seçilebilmek için kıdem şartı aranmamaktadır.

Yapılan düzenlemeyle Genel Sekreter seçilebilmek için Yargıtay'da 5 yıllık kıdem şartı getirilmektedir.

D- Yargıtay genel sekreter yardımcısı seçilebilmek için kıdem şartı getirilmektedir

Yapılan düzenlemeyle, Yargıtay'da genel sekreter yardımcısı seçilebilmek için birinci sınıf olmak şartı aranacaktır.

E- Yargıtay'daki Önemli Unvanlar İçin Gereken Kıdem Süresi Artırılmaktadır

Yapılan düzenlemeyle Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için gereken 4 yıllık süre 10 yıla,

Yargıtay C.Başsavcısı seçilebilmek için gereken 4 yıllık süre 5 yıla,

Yargıtay Başkanvekili ve C.Başsavcıvekili seçilebilmek için gereken 3 yıllık süre 5 yıla çıkarılmaktadır.

Yargıtay'da daire başkanı olabilmek için gereken 3 yıllık süre değiştirilmemektedir.

F- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Adayı Belirlemek İçin Yapılacak Seçimlerde Her Üye Tek Adaya Oy Verecektir

Yargıtay C.Başsavcısı Yargıtay Büyük Genel Kurulunun belirlediği 5 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Mevcut uygulamada Yargıtay Büyük Genel Kurulunda belirleme yapılırken her üye 5 aday için ayrı ayrı oy kullanmaktadır.

Yapılan düzenlemeyle bu belirleme sırasında tüm Yargıtay üyelerinin ancak bir adaya oy vermeleri sağlanmaktadır. Böylece çoğulcu bir aday listesinin Cumhurbaşkanı önüne gitmesi sağlanmaktadır.

Memurlar.Net - Özel
Hits: 523