Passolig'in dehşet verici detayları

~ 21.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Dünya, globalleşme çalışmaları altında, pasaport ve vizeleri kaldırmanın yollarını ararken, "stadlara pasaport uygulaması" getirmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bugün stadlarda geçerli olan bu pasaport uygulaması yarın camilerde, kiliselerde, AVM'lerde, otoyollarda, eğlence mekanlarında, devlet kurumlarında, tatil bölgelerinde, İstanbul'da ve daha birçok yerde uygulanacak mıdır? Ülke olarak, AB'ye pasaportsuz girebilmenin yollarını ararken, stadlara pasaportlu girdiğimiz bir dönemin içerisindeyiz.

Passolig ismi ile hayata geçen "stadlara pasaport uygulaması"nın bugüne nasıl geldiğini ve ne tür detaylara sahip olduğunu birlikte inceleyelim.

Yazının 2. Bölümünü okumadan lütfen ama lütfen Passolig üyeliği başlatmayın.

Bölüm -1 TFF Yetkinliği

Bildiğiniz üzere 6222 sayılı (SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN) kanun ile TFF'ye çeşitli sorumluluklar verilmiştir.

Yeni sorumlulukları sonrası, TFF, konuyla alakalı olarak Mehmet Gülez'i  yetkili kılmış ve süreci başlatmıştır.

Sonrasında TFF, bu konu ile alakalı detayları netleştirmek adına bir "danışmanlık hizmeti alım şartnamesi" oluşturmuştur [1]. Şartname içerisinde geçen bazı noktaları sizlerle paylaşmak isterim:

 • "Yapılacak olan bu yatırımın ihalesinin teknik ve idari şartnamesinin hazırlanması, iş analizlerinin yapılması, satın alma ve uygulama sürecinin yönetimi için Türkiye Futbol Federasyonu (bundan böyle TFF olarak anılacaktır) danışmanlık hizmeti alımı gerçekleştirecektir."[1]
 • "6222 sayılı Kanun'un, FIFA'nın, UEFA'nın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, TFF'nin ve sair ilgili kurum ve kuruluşların mevzuat hükümlerine göre; Türkiye'deki tüm kartlı geçiş ve tüm açık ve kapalı ödeme sistemleri, sadakat sistemleri mevzuatlarında belirlenen standartlara uygun ve projenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kriterlerin saptanması, iş süreç ve analizlerinin yapılması, iş modeli ve sistem mimarisinin tasarlanması," [1]
 • "Elektronik Akıllı kart ile ilgili teknik özelliklerin belirlenmesi, kullanım içeriği ve değerlendirme kriterlerinin saptanması" [1]

Paylaştığım 1 numaralı maddeyi okuduğunuz zaman; TFF bu işle alakalı isterlerin belirtileceği özel döküman olan şartname'nin yazımı konusunda dahi danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır.

Paylaştığım 2 numaralı maddede ise TFF'nin UEFA, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komite'si ve 6222 sayılı kanun'un ilgili maddelerine ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. "Kriterlerin saptanması" söylemi ile acziyetin boyutunu görebilmekteyiz. Paylaştığım 3 numaralı madde de yukarıdaki 2 savı desteklemektedir.

TFF'nin bu danışmanlık hizmetini Ernst & Young Şirketinden aldığı görülmektedir [2]. Ernst & Young ile hazırlanan E-Bilet Projesi Merkezi Sistem Entegratörü Seçimi için Niyet Beyanı bir şartname değildir. Fakat niyet beyanı detaylarını incelediğiniz zaman şartname'ye klavuzluk ettiğini görebilirsiniz.

Şartname ile devam eden süreç sonunda Çalık Holding iştiraki olan Aktif Bank ihaleyi kazanmış ve Passolig uygulamasını hayata geçirmiştir.

Bölüm-2 Passolig Kullanım Koşulları

Peki, stadlara girmek için almak zorunda olduğunuz passolig'in "kullanım koşulları" sayfasını okudunuz mu ? [3]

 • "Site sahibi olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (kısaca "Aktif Bank" olarak anılacaktır), herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahip olup değişiklikler, Site'de ilan edildiği anda yürürlüğe girecektir. Değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu nedenle Kullanım Koşulları'nı düzenli olarak inceleyiniz. Koşulları kabul etmemeniz durumunda; Site'ye erişmemeniz, Site'yi kullanmaya başlamış iseniz derhal kullanımı durdurmanız gerekmektedir." [3]

Değerlendirme: Çalık Holding'in ilgili iştiraki bu kullanım koşullarını istediği gibi değiştirebileceğini ve bizim bunlardan sorumlu olacağımızı söylemiş. Ne desem bilemedim.

 • "Kullanım Koşulları'nı onaylayarak bildirmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin Aktif Bank'ın iştirakleri, bağlı bulunduğu grup şirketleri ile Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili program ortakları veya anlaşmalı kurum/kuruluşlar ile paylaşılabileceğini, Aktif Bank veya bu kurum/kuruluşlar tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetlerine dair ticari elektronik iletilerin e-posta, telefon, cep telefonu (SMS), faks, mektup, basılı evrak vb. yöntemler ile tarafınıza gönderilmesini kabul etmektesiniz." [3]

Değerlendirme: Stadlara girmek için mecburen alacağımız bu kart sonrası kim bilir kaç tane reklam maili, sms'i alacağız ? Reklam maksatlı verilecek olan bu sms ve emailleri almamak gibi bir lükse sahip değiliz. Ayrıca Çalık Holding, tüm kişisel bilgilerimizi Aktif Bank iştirakleri ile özgürce paylaşabilecek. Hatta bir üst madde ile birleştirdiğiniz zaman, Aktif Bank kişisel verilerimizi istediği kurumla, sınırsız bir özgürlük ile paylaşabilecek.

 • "Aktif Bank, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir" [3]

Değerlendirme: Aktif Bank, Passolig kredi kartları ve banka kartları ile harcamalarınız sonrası elde edilen verileri inceleyeceğini açık açık söylüyor. Yani, bu kartları günlük hayatlarınızda kullanırsanız; nerede yemek yediğinizi, nerede sinemaya/tiyatroya gittiğinizi, nereden benzin aldığınızı, nereden alışveriş yaptığınızı ve daha birçok veriye ulaşacağını, bu verileri inceleyeceğini söylüyor !

 • "Site'nin virüslere karşı korunması için gerekli önlemler alınmış olmakla birlikte bu konuda bir garanti verilmemektedir" [3]

Değerlendirme: Güvenlik konusunda garanti veremiyor olmalarına rağmen kredi kartı ve banka kartı hizmeti sağlıyor olmaları da ayrı bir tartışma konusudur.

 • "Site'nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu işlemin kesintiye uğramasından, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasından, doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan herhangi bir zarardan Aktif Bank ve/veya çalışanları sorumlu değildir."

Değerlendirme: "Kim sorumludur ?" diye sorası geliyor insanın. Sistem üzerindeki verilerimiz birileri tarafından değiştirilirse ve daha sonra bu değişiklikler sonrası suçlu bulunursak, sorumlu Aktif Bank olmayacakmış ! Ama stadlara girmek için bu riski almak zorundayız !

 • "Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Haksız menfaat elde etmek için Site üzerinde doğru olmayan beyanlarda bulunması, sahte kimlik bilgileri, banka kartı/kredi kartı bilgileri kullanılması gibi eylemler nedeniyle her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Aktif Bank, bu tür eylemlere engel olmak için kullanıcının Site'ye girişini yasaklamak, üyeliği iptal etmek, yasal yollara başvurmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir." [3]

Değerlendirme: Üyeliklerinizin iptali konusunda Aktif Bank yetkilidir. Yani, bir sebeple üyeliğinizi iptal edip stadlara girişinizi ebediyen engelleyebilir. Yukarıdaki maddelerle birlikte değerlendirdiğiniz zaman dehşete düşüyor olmanız normaldir.

 • "Aktif Bank, dilediği zaman haber vermeksizin Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri değiştirebilir, yeniden organize edebilir, kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, Site'nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da Site'deki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site'nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir." [3]

Değerlendirme: Yorumsuz !

 • "Site'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz, Site'ye link verilemez."

Değerlendirme: Dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan bir madde ile karşı karşıyayız. 3 numaralı referansı , link olarak paylaşamıyor olmamın sebebi budur. Bu madde ile Aktif Bank, passolig web sayfası üzerinden kişilik haklarımızı ihlal ederse, bunu referanslı olarak paylaşamıyor olacağız.

 • "Aktif Bank, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri veya Site'yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site'nin kapatılmasından dolayı Aktif Bank'ın kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır"

Değerlendirme: Yorumsuz !

 • "Bu Kullanım Koşulları'na aykırı hareket ettiğiniz takdirde, Aktif Bank Site'yi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Site'yi kullanmanıza engel olabilir, talep ve siparişinizi iptal edebilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir"

Değerlendirme: Kullanım koşullarını, yazdığım bu yazı ile ihlal etmiş bulunmaktayım. Böylece, Aktif Bank gelecekte site'yi kullanmamı engelleyebilir ve dolayısıyla stadlara girişimi engelleyebilir. Peki, Türk Mahkemeleri ne iş yapıyor ?

Bölüm -3 İlgili Kanun ve Diğer Analizler

Stadlara girebilmek için Çalık Holding'in iştiraki olan Aktif Bank'ın yukarıda saydığım kullanım koşullarını kabul ederek birçok riski almak zorundasınız ve Aktif Bank ile TC Kimlik Numaranızı, Doğum Tarihinizi, Cep Telefonu Numaranızı, Email Adresinizi paylaşmak zorundasınız.

Eğer, Passolig Kredi Kartı yada Passolig Banka kartını kullanırsanız, Aktif Bank harcamalarınız üzerinden yukarıda belirttiğim analizleri de yapılabileceği kullanım koşulları bölümünde belirtmiştir. Ayrıca, sorulması gereken başka bir soru da; Passolig Kredi Kartlarının diğer tüm kredi kartları gibi belirli bir inceleme sonrası dağıtılıp dağıtılmayacağıdır ? 18-19 yaşındaki gençler de kontrolsüz olarak bu kartları alabiliyor olacak mı ?

Sürecin kanun tarafına bakarsak eğer, passolig çalışmasının temellerinin yıllar evvel, üstelik bu haliyle atıldığını görebiliriz. İlgili kanun maddelerini okumanızı öneririm ancak kısa bazılarına değinmek faydalı olacaktır:

6222 sayılı kanundaki maddelerinden bazıları [4];

 • Madde-21/3-C Kulüpler, kişisel bilgilerin kullanılmasına ilişkin olarak seyircilerden elektronik ortamda veya yazılı muvafakatlerini alırlar. Muvafakatin içeriğinde kişisel bilgiler ile bağlı bulunulan federasyon ve kulüplere ilişkin bilgilerin bulunmasının yanısıra bu bilgilerin Kanunda belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirmesi amacıyla, federasyonun sponsorları ve anlaşma yaptığı kurumların reklam ve diğer hizmetleri için kullanılabileceği ve saklanabileceği hususları yer alır.

Değerlendirme: İlgili verilerin Aktif Bank bünyesinde saklanması, paylaşılması kanun ile desteklenmiştir. Ayrıca yakın tarihte emaillerimize ve telefonlarımıza gelecek sayısız reklam konusunda da kanun desteği mevcuttur !

 • Madde-21/3-D Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek gelirler kulüplere aittir. Federasyon ya da yetki verdiği üçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirler kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemez, devir ve temlik edilemez. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

Değerlendirme: Bu noktada Aktif Bank ve TFF arasındaki sözleşmenin incelenmesi gerekmektedir.

Bölüm -4 Sonuç

Peki,

1 kereye mahsus olmak üzere milyonlarca insandan kart ücreti alınacak,

Her hafta 10binlerce insandan komisyon alınacak,

Sistem'e kayıt yaptıran insanların sms ve emailleri reklam amaçlı pazarlanacak. (Çok büyük gelir elde edilir)

Bu sektörde dönecek parayı ben hesaplayamıyorum, siz hesaplayabiliyor musunuz ?

Kişilik bilgilerimizi ve haklarımızı risk altına sokmakla kalmıyor, tüm bu paraları da ödüyoruz.

Peki, aranızda bilen biri varsa söylesin lütfen, biz bu işten ne kazanıyoruz ?

Gökhan Koç

Referanslar

1) https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/000013/TFF/SatinAlmaIlanlari/TFF-E-Bilet-Danismanlik-Satnamesi-TURKCE.pdf

2) https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/000013/TFF/SatinAlmaIlanlari/Mart/TFF_EoI-TR-Son.pdf

3) Passolig sayfasındaki "Hemen Başvur" bölümüne gelin ve güvenlik kodu üstündeki yazıya tıklayın. Passolig, sayfaları ile alakalı link paylaşımını yasaklamıştır, dolayısıyla paylaşamıyorum.

4) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121222-6.htm

 

Hits: 819