AYM'den AKP'ye bir kötü haber daha

~ 11.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Anayasa Mahkemesi, HSYK'nin yapısını değiştiren kanunun, Adalet Bakanı'na verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Oymapınar HES'in özelleştirilmesine iptal kararı verdi. Kararın gerekçesi, yürütmeye, "sınırlarını bil, yargıyı çiğneme" ültimatomu gibi.

Gerekçeli kararda "Verdiğimiz yargı kararları değiştiriliyor, son sözü Bakanlar Kurulu söyleyince yargı yolu anlamsızlaşıyor, hükümet kaynağını Anayasa'dan almayan yetkiler kullanıyor" denildi.

'ÖZELLEŞTİREMEZSİN, YARGIYI DİNLEYECEKSİN'

Anayasa Mahkemesi, özelleştirmeyle ilgili kararında, hükümetin "kaynağı Anayasa'ya dayanmayan" yetkilerle yargıyı işlevsizleştirildiğini söyledi.

"Milletin a... koyacağız" diyen Mehmet Cengiz'e verilen kurumun özelleştirilmesi iptal edildi. Kurumun geri alınması gerekiyor ancak AKP, hukuku takmıyor.

Sol gazetesinden Ali Ufuk Arıkan'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu'nun özelleştirme işlemleri konusundaki yargı kararlarını uygulamamasına olanak sağlayan kanunu Ekim 2013'te iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, bağımsız mahkemelerce verilmiş yargı kararlarının Bakanlar Kurulu kararma dayanılarak uygulanmadığı, hukuka aykırılığı tescil edilmiş olan iş ve işlemlerin yargı kararlarına rağmen sürdürüldüğü vurgulandı.

GERİ ALINMALI

Bu kararın ardından, "milletin a... koyacağız" sözleriyle hatırlanan Mehmet Cengiz'e bedava verilen ve 1 milyar TL gelir elde edilen Oymapınar HES'in ve Eti Alüminyum'un derhal geri alınması gerekiyor. Bunun dışında iptale konu birçok özelleştirmeye de benzer işlem yapılması gerekiyor. Ancak AKP, yargı kararlarını uygulamıyor.

'YASADIŞI YETKİLER'

Yargı kararlarının Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilmesinin öngörüldüğü belirtilirken, "özelleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin yargı kararlarının değiştirildiği, yargı yolu açık olan özelleştirme iş ve işlemlerinde son sözü Bakanlar Kurulu'na verilmek suretiyle yargı yoluna başvurulmasının anlamsızlaştırıldığı, Bakanlar Kurulu'na kaynağını Anayasa'dan almayan yetkiler verildiği" ifade edildi. İdarenin yargı kararlarını yerine getirmesinin Anayasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu'nun yargı kararlarını uygulamamak gibi bir yetkisinin olmadığını açıkladı.

'YARGI İŞLEVSİZ OLUR'

Yargı kararlarının uygulanmamasının, adalete olan inancın ve güven duygusunun sarsılmasına neden olacağının belirtildiği gerekçeli kararda, bu durumun devletin temeli sayılan adaleti korumak ve sağlamakla görevli yargı organını işlevsiz hale getireceği, kararının bağlayıcılık ifade etmemesi algısı yaratıldığındaysa idareye keyfi davranış sergileme imkanı vereceği vurgulandı.

HAŞİM KILIÇTAN KARŞI OY

Yüksek Mahkeme'nin kararına karşı oy veren isimlerden biri de son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Haşim Kılıç oldu. Kılıç'ın da aralarında bulunduğu isimlerin "karşı oy gerekçesi" yazısında, yabancı yatırımcının caymasından endişe edildiği belirtildi. Hukukçuların yasaları değil "yabancı yatırımları" düşünmesi oldukça dikkat çekerken, gerekçe yazısında şu ifadeler yer aldı: "Özelleştirmenin tamamlanmasının üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra verilen yargı kararlarının nasıl uygulanacağı konusundaki belirsizlik güveni zedelemekte, özellikle yabancı yatırımcılar üzerinde caydırıcı bir etki yapmaktadır. Bu nedenle kanun koyucunun, muhtemel hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırmak suretiyle özelleştirmelerin başarıyla yapılmasını ve bu anlamda kamu yararını amaçladığı görülmektedir."

Anayasa Mahkemesi'nin ültimatom gibi bir gerekçeyle iptal ettiği ihale, Oymapınar Hidroelektrik Santrali'nin yandaş patron Mehmet Cengiz'e satışına dairdi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası ortaya çıkan konuşma kayıtlarında hükümet yetkililerine rüşvet verdiği, havuza para aktardığı ileri sürülen işadamı Mehmet Cengiz, Eti Alüminyum'u özelleştirme sonucu satın almıştı. Cengiz, bu özelleştirmede sadece Eti Alüminyum'u almakla kalmamış; Oymapınar HES, ücretsiz olarak bu isme devredilmişti.

Odatv.com

Hits: 694