AVUKAT

~ 06.04.2014, Av. Başar YALTI ~

Avukat özgür karakterlidir. Gücünü özgürlüğünden alır. Savunduğu kişiye karşı, kendisine karşı, yargıca ve savcıya karşı, gerekirse tüm topluma karşı hak ve hukuk adına bağımsızlığını korumasını bilir. Avukat bağımsızdır.

 

Avukat; merak eden, kuşku duyan, araştıran, hayata ve olaylara farklı açılardan bakmasını bilen hukukçudur. Avukat sorgulayıcıdır.

 

Avukat, akla ve bilimsel mantığa güvenir. Sorgulama beceri ve yeteneğini buradan alır. Herkesin aynı şeye inandığı bir ortamda, gerekirse herkesi, bütün toplumu karşısına alarak akıl ve bilim yoluyla farklı sonuçlara ulaşılabileceğini gösterir. Avukat aykırı kişiliktir.

 

Avukat diyalektiğe göre davranır. Parçayı ve bütünü bir arada görür. Avukat ayrıntıları incelerken bütünü gözden kaçırmaz. Avukat, her sorunu, her olguyu felsefesine inerek kavrar. Ama safsata yapmaz, totolojiye düşmez. Avukat düşünürdür.

 

Avukat tasarlama, soyutlama ve muhakeme yeteneği gelişmiş kişidir. Her adımını tasarlayarak atar. Avukat yargılama sürecini başından sonuna kadar zihinsel olarak yaşar. Avukat için her dava bir satranç oyunudur. Avukat stratejdir.   

 

Avukat için ayrıntılar önemlidir. Gerçeğin küçük bir parçasını bile yakalasa, bir ipucu olarak ayrıntıdan yola çıkarak gerçeğin tümüne ulaşmaya çalışır. Avukat, analitik düşünme becerisine sahiptir. Avukat araştırmacıdır.

 

Yargılama diyalektik bir süreçtir. Tez ve antitezi avukat üretir. Çelişkinin olumlanmasını, adil bir sentezi avukatın varlığı ve katkısı gerçekleştirir. Adalet değerini en iyi şekilde koruyan avukattır. Bir teknik olarak hukuktan, bir kültür olarak hukuka kadar hukukun sahibi avukattır. Avukat, hukukun mimarıdır.

 

Avukat, bir değer olarak adaletten asla ödün vermez. Hak olarak adalet ile acıma biçiminde adalet farklı şeylerdir. Acıma duygusuna dayalı adalet kişiyi küçültür. Onurunu kırar. Avukat, hak olarak adaleti savunur. Avukat, acıma duygusu üzerinden hukuk üretilemeyeceğini bilir. Avukat, adaletin ödünsüz savunucusudur.

 

Yargılama, meşruluğunu savunmadan, avukatın varlığından alır. Yargılamanın adil, inandırıcı, güvenilir olması yargılamaya halkın katılması ile mümkün olabilir. Yargılamayı adil ve güvenilir kılan avukatın varlığıdır. Avukat, halkın hukuk temsilcisidir.

 

Avukat, herkesin köşe bucak saklandığı durumlarda, dikta heveslilerine, polis şiddetine, darbeci anlayışa ve her türlü zorbalığa karşı dimdik ayakta duran kişidir. Cesurdur. Yüreklidir. En güçlü kişilerin dahi sığındığı bir limandır. Avukat korkusuzdur.

 

Avukat aydındır, barışçıdır, uzlaşmacıdır. Avukat dürüst ve güvenilir kişiliktir. İnsan haklarını tarihte avukatlar geliştirdiler ve genişlettiler. Avukatın savunduğu ve koruduğu değer, çağdaş insanlığın en önemli değeri olan insanlık onurudur. Yargının kahramanı avukattır.

 

Hukuk devletinin, hak aramanın, insan haklarının, adil yargılamanın gerçekleşmesinde avukat özel bir role sahiptir.

 

Toplumsal yaşantıda her zaman iyi yöneticiler bulunmaz. Zaten kötüler olmasaydı, iyi avukatlar olmazdı. Ülkemizde, kötü yöneticiler, kötü insanlar olduğu gibi, iyi işlemeyen, kötü bir yargı sistemi de var. Kötü niyetli yasalar, yargıçlar, savcılar ve avukatlar var.

 

Hukukun üzerine bir karabasan gibi çöken şimdiki anlayış, Cumhuriyetin, aydınlanmanın; özgür düşünceli yargıçlarını, savcılarını avukatlarını ve hukukçularını ürkütüyor, sindiriyor. Özgürlük ve bağımsızlığın bir hukukçu karakteri olduğu unutturuluyor. Yargı siyasallaştırılıyor. Paralel yargı anlayışları üretiliyor. Bilinçaltındaki yerleşik değerlere göre karar veren, dogmatik anlayışlı, intikamcı, köhne zihniyetli hukukçular gizlendikleri karanlık köşelerinden ortaya çıkıyorlar.

 

Hukuk ve yargıyı ele geçirilecek bir mevzi gibi gören mevcut anlayışı, tasarlanmış bu kara saldırıyı önleyecek tek güç bağımsız avukatlardır. Halkın gerçeği görüp kavraması için verilecek hukuk ve adalet mücadelesidir.

 

Türkiye’nin önemli şansı, henüz bağımsızlığını yitirmemiş, siyasal iktidarların, dogmatik güç odaklarının emrine ve güdümüne girmemiş, dünyada ve Ülkede olup bitenleri kavrayan yetkin avukatların ve baroların bulunmasıdır. Bu umudu yeşerten ise Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde, hukuk ve adalet adına kahramanca görev yaparak her türlü riski yiğitçe göze alan avukatların varlığıdır.

 

Despotlar ve iktidar sahipleri avukatı sevmez.

 

Yargıyı araçsallaştıranlar avukatı sevmez.

Adalet ve hukuk duygusu gelişmemiş olanlar avukatı sevmez.

 

Laf cambazları avukatı sevmez. Maskesi olanlar, hilebazlar, sömürgenler ve sürüngenler avukatı sevmez.

 

Dar kafalılar avukatı sevmez. Benciller avukatı sevmez.  İstismarcılar avukatı sevmez.

 

İnsan onuruna ve emeğine, doğaya saygı duymayanlar avukatı sevmez.

 

Kötüler avukatı sevmez...

 

Av. Başar YALTI

 

Av. Başar YALTI | Tüm Yazıları
Hits: 3588