Ağaoğlu 1453'e mahkeme 'dur' dedi

~ 04.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı dava sonucunda Danıştay Altıncı Daire'nin aldığı kararla Ağaoğlu Grubu tarafından tartışmalı reklamlarla tanıtılan ve kent suçu işlenilen "Maslak 1453" projesine durdurma kararı verildi.

 

Ağaoğlu 1453'e mahkeme 'dur' dedi
Okuyucu Modunu Aç Yazıyı Büyüt:

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin açtığı dava sonucu kamuoyunda Maslak 1453 olarak bilinen inşaat projesinin yasal dayanağı olan ve 16 Eylül 2011'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Şişli ilçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları'nın yürütmesi Danıştay Altıncı Daire'nin aldığı 26 Mart 2014 ve 2012/4412 sayılı kararla durduruldu.

Daha önce TOKİ tarafından hazırlanarak onaylanan 11 Ağustos 2010 tasdik tarihli "İstanbul ili, Şişli ilçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları" ile son derece ayrıcalıklı imar hakları getirilerek kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı bir biçimde bölge yapılaşmaya açılmıştı.


'İNŞAAT RUHSATI İPTAL EDİLSİN'
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Dava konusu edilen bu planlara yönelik, yargılama sürecinde haklılığımızı bilimsel bir şekilde ortaya koyan bilirkişi raporları ve görüşleri mahkemeye sunulmuşken planlarda yapılan çok küçük değişikliklerle bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16 Eylül 2011 tarihli Olur'u kapsamında söz konusu planlar tekrar yürürlüğe sokuldu. Planlara yönelik denetleme ve yargılama sürecini adeta atlatabilmek amacıyla yapılan bu uygulamaya karşı yine Odamız tarafından dava açılarak; bilimden, kamu yararından ve doğadan yana mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmekteydi. Tarafımıza 2 Nisan 2014 tarihinde tebliğ edilen Danıştay Altıncı Daire'nin aldığı kararla Maslak 1453 projesine ait dava konusu planların yürütmesi durduruldu. Açık bir kent suçu olan proje kapsamında yürütülen inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulması, inşaat ruhsatının ise iptal edilmesi gerekiyor" denildi.


'SUÇLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ'
Kent suçlarına karşı mücadelenin devam edeceği belirtilen açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

"Kamunun sunduğu imkanlarla zenginleşme fırsatlarını çok iyi değerlendiren, yeri geldiğinde kentlerimizi ve doğal değerlerimizi korumak amacıyla mücadelelerini sürdüren meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının "kapatılması" gerektiğinden bahsedecek kadar cüretkarlaşabilen, geçmiş dönemlerde depreme dayanıksız konutlar inşa ettiğini açıkça itiraf eden bir firma sahibinin devletin kurumlarıyla işbirliği yaparak işlediği tüm bu suçların üzerine, benzerleri gibi kararlılıkla gideceğimizin bilinmesini isteriz. Kamuya ait olan değerlerin, alanların birer birer çeşitli sermaye gruplarına verilmesinde olduğu gibi kamuoyunu yanıltarak yapılmak istenen tüm bu projelerde Şehir Plancıları Odası olarak, tüm halkımızla birlikte kamu yararından, bilimden, doğadan ve insandan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz."

Editör : Deniz Sarı

Birgün

Hits: 511