CHP'li Faruk Loğoğlu'ndan gündemi sarsacak Abdullah Öcalan iddiası

~ 25.03.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

CHP Genel Başkan Yardımcısı Loğoğlu, AİHM’in Öcalan kararıyla hükümetin eline beklediği fırsatın geçtiğini söyledi. Loğoğlu, “AKP, bu kararın arkasına sığınarak Öcalan’ı tahliye ederse şaşırmamak gerekir” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Abdullah Öcalan’ın başvurusuyla ilgili, “Şartlı tahliye kararı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilmesi ihlaldir” kararı vermesi, yerel seçim sonrası, siyasetin ana gündem maddelerinden birisi olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere hükümet kanadından, “yargılamanın bittiğine ve Öcalan’ın şartlı tahliye kararından yararlanamayacağına” dair açıklamalar gelmesine rağmen, BDP, yerel seçim sonuçları ile birlikte bu kararı gündemde tutacak. “Öcalan’a özgürlük” sloganı ile yurtiçi ve yurtdışında imza kampanyası da başlatan BDP, “Öcalan’a ev hapsi” talebini gündeme getirecek.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ise ilginç bir iddia ortaya attı. Loğoğlu, “AİHM’in kararları Türkiye bakımından bağlayıcı niteliktedir. Başbakan Erdoğan, ne söylediyse tersini yapacaktır. Bugüne kadar hep öyle yapmıştır. AİHM kararına tepki gösteriyorsa, önümüzdeki günlerde AİHM kararının gereğini yerine getirecektir” dedi.

YASAL ÇALIŞMA YAPILACAK

Hükümetin bu karara dayanarak, önümüzdeki günlerde bu yönde yasal çalışma başlatabileceğini söyleyen Loğoğlu, “Barış süreci adı altında PKK ile sözde müzakere ancak bize göre pazarlık yapan AKP, bu kararın arkasına sığınarak Öcalan’ı tahliye ederse hiç şaşırmamak gerekir.  Çözüm sürecinde tıkanan hükümetin eline AİHM’in bu kararı ile aslında fırsat geçmiştir” dedi.

AİHM’in ihlal kararının Öcalan’ın serbest bırakılması anlamına gelmediğini belirten Loğoğlu, “AİHM’in kararı, ilkesel bir karardır. PKK ve BDP’nin Öcalan’ın serbest bırakılması talepleri ile AİHM’in tamamen ilkesel nitelik taşıyan kararı arasında bağlantı kurulmamalıdır. AİHM bu kararı ile der ki ‘bir insan ilelebet hapiste tutulamaz.’ Bu ‘Öcalan serbest bırakılmalı’ anlamına gelmemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Akşener: Hani Apo ile görüşme yapan şerefsizdi

TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, Başbakan Erdoğan’a “Hani Apo ile görüşme yapan şerefsizdi? Ne diyeceğiz biz şimdi sana” diye sordu. Akşener “Bir tarafta Abdullah Öcalan’ın, bebek katilinin ‘anlaştık biz 10 bin kadro istiyorum büyük şehirlerden’ diyen ses kayıtları. 10 bin kadro Kandil’deki 10 bin kişiye tekabül ediyor” dedi. Akşener “Tutturdu bir paralel. İnsana sormazlar mı kardeşim 11 yıldır uyudun mu? Sen bostan korkuluğumusun?” diye konuştu.

Halaçoğlu: Marmara Denizi’nde görüşmüş olabilirler

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li  Yu­suf Ha­la­çoğ­lu, Twit­te­r’­ın ka­pa­tıl­ma­sıyla il­gi­li il­ginç iddialarda bulundu. Ha­la­çoğ­lu, “Söy­le­nen­ler­den bi­ri­si, yol­suz­luk­la il­gi­li Baş­ba­ka­n’­ın ses ka­yıt­la­rı­nın ol­du­ğu. Bir di­ğe­ri Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu ile il­gi­li ses ka­ydı. Bir baş­ka­sı mu­ta ni­ka­hı prob­lemi. Diğeri Ab­dul­lah Öca­lan ile Os­lo ve Bur­sa­’da gö­rüş­me gö­rün­tü­le­ri­. Bur­sa­’da­ki olay doğ­ru ola­bi­lir. Hat­ta Mar­ma­ra­’da bir ge­mi­de gö­rüş­me ya­pıl­dı­ğı id­di­ala­rı var­dı. Biz o za­man bu­nu işit­ti­k” dedi.

BUGÜN GAZETESİ
Hits: 547