Meclis kürsüsünü de çalın, bitsin bu iş...

~ 20.03.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Yolsuzlukla suçlanan eski bakanlar hakkındaki fezlekeler için Meclis dün toplandı. CHP’nin fezlekelerle ilgili genel görüşme talebi 158 kabul oyuna 259 ret oyuyla kabul edilmedi

 

Meclis kürsüsünü de çalın, bitsin bu iş...
Okuyucu Modunu Aç Yazıyı Büyüt:

Meclis, 4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk fezlekelerinin görüşmek için dün olağanüstü toplandı. Fezlekelerin görüşülmesi TBMM’de ilginç görüntülerin yaşanmasına sahne oldu. Genel Kurul’da zaman zaman tansiyon yükseldi. Saat 19:00’dan sonra TBMM TV Genel Kurul’dan yapılan canlı yayını sona erdirdi. CHP milletvekili Melda Onur ise ustream aracılığı ile cep telefonu üzerinden TBMM Genel Kurulu Salonu’nda yaşananları canlı yayınladı. Canlı yayında oylama anı ve CHP’li vekillerin her yer rüşvet, her yer yolsuzluk sloganları ile oylama sonrasında gösterdikleri tepkiler dikkat çekti. Oylama neticesinde 158 kabul oyuna karşı 259 ret oyu ile fezlekeler ile ilgili CHP’nin Meclis’te genel görüşme talebi açılması talebi kabul edilmedi.

AKP OYLAMAYA GİRMEDİ
CHP’nin başvurusu ile dün olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu 184 milletvekilinin salonda bulunup bulunmadığının oylanması ile başladı. CHP, BDP, MHP ve bağımsız milletvekillerinin yer aldığı Genel Kurul’da yeterli sayıya ulaşıldı. AKP’li milletvekilleri ise Genel Kurul’da sayıma katılmazken yeterli sayının bulunması ve oturumun başlaması üzerine salona girdi.
AKP’li eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkındaki yolsuzluk, rüşvet alma, iltimas geçme konularıyla ilgili fezlekelerin okunması için geçilen görüşmelerde tartışamalar yaşandı. CHP, Meclis Başkanlığı’na verdiği dilekçedeki talebin fezlekelerin Meclis’te okunmasını içerdiğini söyledi. Fezlekelerin talepleri doğrultusunda okunması talebine muhalefet partilerinden de destek geldi.

 

VURAL: SAKLAMAYIN
Genel Kurul başladıktan Meclis Başkanvekili Sadık Yakut’un sunuş konuşmasına MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural itiraz etti. İlk sözü alan Vural “bakanlarla ilgili tezkerelerle ilgili nasıl ibareler kullanılmışsa aynı ibareler kullanılması”nı istedi. Vural “Meclis soruşturmasıyla ilgili fezlekesi gelen sayın bakanın hangi suçu işlediği, TCK’nın hangi maddesine istinaden fezlekenin hazırlandığına ilişkin bir bilgi de yoktur. Milletten saklamayınız” dedi.

HAMZAÇEBİ: TALEBİMİZ NET
Vural’dan sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Meclis Başkanvekili Sadık Yakut’a “Olağanüstü çağrı gündemine sadık olmak zorundasınız” diyerek seslendi. CHP’nin dilekçesinde, fezlekelerin milletvekilerinin bilgisine sunulması için okunmasının talep edildiğini yineleyen Hamzaçebi, tarihten örnekler verdi. Daha önce birçok fezlekenin Meclis’te okunduğunu hatırlatan Hamzaçebi, Sadık Yakut’a “Bu bilgiyi saklama hakkına sahip değilsiniz. Aksi takdirde anayasaya karşı suç işlemiş olacaksınız” dedi.

KAPLAN: ÇOK ACELECİYDİNİZ
BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ise BDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin Meclis’te aciliyetle okunduğuna dikkat çekti. Kaplan “Tabi ki BDP olarak biz gerçekten bu konuda biraz tecrübeli sayılırız. 945 tane fezleke maşallah bizim geldi. Çoğunu da okudunuz bu kürsüden” dedi.  Herkesin fezlekesinin Meclis’e eşit gelmesini ve işlemlerin eşit uygulanmasını isteyen Kaplan “Bu Meclis işleyişinin iç tüzüğe uygun olması, Meclis’in olgun bir tartışma yürümesi, usul tartışmalarına boğmamanız lazım” diyerek fezlekelerin okunmasını istedi.

CANİKLİ: YASALARA UYUYORUZ!
Muhalefet partilerinden sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise fezlekelerdeki iddiaların zaten sosyal medya ve basın kuruluşları eliyle kamuoyuna yansıtıldığını, gizli bir şey kalmadığını söyledi. AKP’nin ret gerekçesinin “yalnızca” gizli soruşturmanın açıklanmasını yasaklayan ilgili yasa maddelerine uymaktan ibaret olduğunu iddia eden Canikli, AKP’nin Soruşturma Komisyonu kurulması için imza topladığını söyledi. Canikli “Biz de resmi olarak bunların görülmesini denetlenebilmesini sağlamak amacıyla soruşturma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Komisyon üyeleri gizli dahi olsa bu dosyalara ulaşacaklar. Buna ulaşmalarını temin etmek istiyoruz. Burada ne kaçırılan ne örtülen bir durum söz konusu değildir. CMK’nın gizlilik maddesi gereğince böyle bir açıklama burada yapılamaz” dedi.

SORUŞTURMA İÇİN BİLGİ GEREK
Muhalefet partileri Nurettin Canikli’nin Soruşturma Komisyonu önerisine karşı komisyonun kurulması kararı için Meclis’in bilgi edinmesi gerektiğini savundular. CHP’li Hamzaçebi “Sayın Canikli’nin söylediğine kargalar bile güler. Olağanüstü toplantıya çağırmışız. Böyle bir gündemde, konu fezlekeler ve dört bakan dilekçe veriyor. Bugüne kadar niye beklemişler acaba? Operasyon başladıktan sonra 25’ine kadar başbakan neden onları görevde tutmuş acaba? Eğer hükümetin bu fezlekelerin dosyaların açılmasından endişeleri olmasaydı bu dosyalar açılırdı” dedi.
BDP’li Kaplan ise “Sayın Canikli demin, kendi gruplarının soruşturma önergesi verdiğini söylediler. Eğer bugün veriyorlarsa ki bunda bir engel yok. Milletvekillerini ve grupların soruşturma açılabilmesi için bilgi edinmesi lazım” dedi.


HAMZAÇEBİ: DUMAN OLURLAR
Hamzaçebi, geçtiğimiz günlerde internete sızdırılan ve AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli’nin söylediği iddia edilen ses kaydındaki “Sayıştay raporları açıklanırsa duman oluruz” sözlerine gönderme yaparak konuşmasına başladı. Hamzaçebi “Sayın Canikli aslında şunu demek istiyor. Bu fezlekeler burada okunursa duman oluruz. O nedenle elinden geleni yapıyor bunun okunmasını engellemek için. Başkanlığın bugünkü tutumu, kara bir leke olarak yer alacaktır” dedi.

YAKUT: OKUTULMAYACAK
Meclis Başkanvekili Sadık Yakut ise soruşturmanın gizlilik kapsamında olduğunu söylerken dosyaların okunamayacağını bildirdi. Yakut “Dosya üzerindeki gizlilik devam etmektedir. İdari işlemlerle hazırlanan dosya, idari işlemlerle kaldırılabilmektedir. Gündemimizdeki konunun gizliliği, ilgili savcının soruşturmayı tamamlamamış olması nedeniyle, kanun hükümlerinden kaynaklanmaktadır. Bir evrakın gizliliği sorunu bulunmaktadır. Değinmek gerekirse, adli işlemin parçası olarak TBMM’ye gelen dokunulmazlık dosyaları, karma komisyona gönderilmekte, bu dosyaların içeriğini komisyon üyeleri görebilmektedir. Bu nedenle okutulmayacaktır” dedi.
Yakut’un açıklamasında sonra Meclis’te tansiyon yükseldi. Grup başkanvekilleri Başkanlık Kürsüsü’ne yürüdü.


OKUMA TARTIŞMASI YAŞANDI
Tansiyonun yükselmesinden sonra Sadık Yakut, Meclis Başkanlığının hazırladığı sunuş yazısını okutturmak istedi. Muhalefet partileri itiraz ederken Başkanlık Kürsüsü’nden sunuş yazısını okuyacak görevli ile Yakut arasında bir tartışma yaşandı. Yakut, sunuşun okunmasını isterken görevli ise hiçbir şeyin duyulmadığını söyleyerek okumayı reddetti.

BOZDAĞ: SEÇİM İÇİN BEKLEDİNİZ
Daha sonra ise muhalefet partileri iddiaların Meclis’ten kaçırıldığını söyledi. Söz alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fezlekelerin okunmayacağını söyledi. Bozdağ, daha önceki fezlekelerin içeriğine bakmadıklarını, sadece Meclis’e ulaştırılması için postacılık yaptıklarını söylerken “Bakanlarla ilgili hususlarda Meclis’i harekete geçirme görevi savcılara ait değildir” dedi.
Bozdağ, özetle şöyle devam etti: “CHP bu önergeyi bugüne kadar verebilirdi. Ben şimdi soruyorum.17 aralıkta gündeme gelen tartışma çerçevesinde, TBMM Meclis soruşturmasına ilişkin önergeyi verebilirken, üç ayı geçti, neden bugüne kadar vermediniz? Samimiyseniz 17’sinde 18’inde 19’unda verecektiniz. Bunu yapmadınız, şimdi meydanlarda kullanıp, orada burada konuşup kalkıp buraya başka türlü noktaya meseleyi taşımayın. Bugüne kadar TBMM’ye onlarca Meclis soruşturması gelmiş. Nereden gelmiş bakıyoruz? Sayıştay’dan Danıştay’dan. DDK’dan ve diğer bir takım idari yerlerden dosyalar gelmiş. Meclis’te araştırma dosyaları kurulmuş oralardan gelmiş. Bunların hepsi aleni süreçlerdir. Gizlilik kaydı olan süreçler değildir.

***

Soruşturma Komisyonu nasıl işler

AKP’nin Meclis’te fezlekeleri okutmamak için önerdiği Meclis Soruşturma Komisyonu önerisi, bir anlamda fezlekeler içindeki bilgilerin seçim sonrasında kamuoyuna yansımasını sağlamak için ortaya atıldı. Anayasa’nın 100. Maddesi’ne göre Meclis Soruşturma Komisyonu şöyle kuruluyor:
“Başbakan veya Bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin (55 milletvekili) vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.”
Komisyon kurulması halinde de, 2 ay içinde hazırlanacak raporun oylanarak Bakanların Yüce Divana sevk edilip edilmeyeceğine Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilebiliyor.

***

Dikkat çeken değişiklik

TBMM Genel Kurulu, 4 eski bakanın fezlekelerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TBMM’de Genel Kurula başkanlık eden Meclis Başkanvekilliği sırayla gerçekleştiriliyor. Hangi hafta, hangi partiden Meclis Başkanvekili, Genel Kurul’a başkanlık edeceği aylık olarak belirlenip ilan ediliyor. Bu ay başında ilan edilen nöbet listesine göre bu hafta başkanvekilliği nöbet sırası MHP’li Meral Akşener’de, önümüzdeki hafta ise CHP’li Güldal Mumcu’daydı. Ancak dün tüm milletvekillerini, özellikle de muhalefete şaşırtan şekilde TBMM Başkanvekilliği koltuğuna AKP’li Sadık Yakut oturdu.  Meclis içtüzüğü uyarınca TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in daha önceden açıklanmış olsa bile Meclis Genel Kurulu’na başkanlık edecek kişilerde değişiklik yapma yetkisi bulunuyor. Çiçek, dün de sessiz sedasız bu yetkisini kullanarak oturuma başkanlık etmesi için AKP’li Sadık Yakut’u görevlendirdi.
 

***

Tekin: Yemişim suçunu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 4 eski bakanla ilgili fezlekenin orijinalini beraberinde TBMM’ye getirdi.
Fezlekenin orjinaline basına da gösteren Tekin, bunun suç olup olmadığı yönündeki soruları ise şöyle yanıtladı: “Yemişim suçunu. Hırsızlık suç değil de bu mu suç. Eğer bu suçsa suç işliyorum’’
Bakanlar hakkındaki iddiaların öyle gazete küpürlerinden, haberlerden kaynaklanmadığını da vurgulayan Tekin, ‘’Bu iddialar öyle gazete iddiaları değil, devletin savcısının iddiaları. İşte fezleke. Bakanlar Kurulu’nun üçte biri suç işlemiş. Türkiye’nin dış politikasını da tehlikeye atmış. Fotoğraflar, belgeler, paralar ortada. Sadece bir vicdan lazım’’ dedi.

***

ALO SADIK HATTI!

TBMM’de Başkanvekili Sadık Yakut ve Oktay Vural arasında da görüşmeler esnasında ilginç bir diyalog yaşandı. Aradan sonra da Sadık Yakut ile MHP’li Vural arasındaki tartışmalar devam etti. Oktay Vural, konuşması sırasında sesin kesildiğini belirterek eleştiride bulundu. Vural, “Biraz önce ifadelerim konuşmam Meclis TV tarafından kesilmiştir. Evet kesilmiştir. Bu kesintiyi yapan bürokratlar hakkında işlem yapmanızı istirham ediyorum. Alo Fatih hattı mı var?” dedi.  Bunun üzerine arka sıralardan “Alo Sadık hattı mı var burada?” sesi duyuldu. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise Vural’ın konuşma süresini aşması nedeniyle sesi kendisinin kestiğini belirtti. Yakut “Beni arayan olmadı” dedi.

Editör : Deniz Sarı

 

birgün

Hits: 718