Özel yetkili gitti 'operasyon büroları' geldi

~ 18.03.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Ankara Başsavcılığı, TMK savcılıklarının kaldırılmasının ardından darbe ve terör suçlarına bakması için ‘Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’ oluşturdu.

 
Özel yetkili gitti 'operasyon büroları' geldi

ANKARA- 17 Aralık operasyonunun etkisiyle özel yetkili savcılıkların kaldırılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “terör” ve “darbe” gibi suçlara bakmak üzere “Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu”nu kurdu. Kozmik Oda, 28 Şubat’ın sivil ayağı, Başbakan’ın çalışma odasına böcek konulması gibi soruşturma dosyaları bu büroya devredilecek. Büronun yetki alanına giren suçlar arasına “Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar”ın da eklenmesi dikkat çekti. Artık Amerikan bayrağı yakan Türk vatandaşını bu büro soruşturacak.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; AKP iktidarının, Terörle Mücadele Yasası uyarınca görev yapan mahkeme ve savcılıkları kaldırmasının ardından terör ve darbe gibi suçlara kimin bakacağı sorusunun yanıtı belli oldu.

Ankara Başsavcısı Fethi Şimşek, başsavcı vekili Nuri Yiğit ile yaptığı toplantının ardından bu konuda çalışmasını tamamladı. Çalışma sonucunda iki yeni büro kurulması fikri doğdu. Başsavcı Fethi Şimşek, başsavcılığın genel çalışma esas ve usulleri hakkında yönetmelikte değişiklik yaparak “Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu” ile “Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu”nu oluşturdu. Yönergedeki değişikliğe göre Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nda tanımlanan suçlar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasa’da yazılı suçlar ile Türk Ceza Yasası’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım, dört, beş, altı, yedi ve sekizinci bölümünde tanımlanan suçlara ilişkin soruşturmaları yürütülecek.

DARBE VE TERÖR SUÇLARI
Değişiklik uyarınca TCY’nin 302 ile 342. maddelerini arasını kapsayan suçlar burada soruşturulacak. Bu maddelerde, “devletin güvenliğine karşı suçlar”, “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”, “milli savunmaya karşı suçlar” düzenleniyor. Yürürlükten kaldırılan terörle mücadele savcılıkları, “yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçları” soruşturmuyordu. Ancak yeni kurulan bu büronun görev alanına bu suç grubu da eklendi. Yabancı devlet başkanı ve temsilcisine karşı suçlar ile yabancı devlet bayrağına hakaret, artık bu özel büro tarafından soruşturulacak.

KOZMİK ODA’NIN YENİ ADRESİ
Ankara Adliyesi’nde özel yetkili savcılıkların elinde olan birçok önemli soruşturma Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’na devredilecek. Bu dosyalar arasında Kozmik Oda, 28 Şubat’ın sivil ayağı, Başbakan Erdoğan’ın çalışma ofisine böcek konulması ve casusluk, Paris’te üç PKK’li kadının infaz edilmesi gibi önemli soruşturma dosyaları yer aldı.

YENİ ATAMALAR YAPILACAK
Ankara terörle mücadele savcılıklarında Mustafa Bilgili, Kemal Çetin’in arasında bulunduğu 9 savcı yer alıyordu. Yeni kurulan büroya henüz görevlendirme yapılmazken, bu 9 ismin nereye atanacağı merak konusu oldu. Diğer yandan eskiden özel yetkili savcıları HSYK’nin ataması nedeniyle görevden alınmaları zordu. Ancak yeni uygulamada başsavcı tarafından atanacak bu isimler, yine başsavcı tarafından kolayca görevden alınabilecek. Daha önce adliyede Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma bürosu vardı. Bu yönergeyle birlikte bu büronun adı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu oldu. Bu büro, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçları soruşturacak. Kaçakçılıkla Mücadele Yasası, Vergi Usul Yasası, Petrol Piyasası Yasası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Yasa, Sermaye Piyasası Yasası kapsamındaki suçlar bu büronun yetkisinde olacak

yurtgazetesi

Hits: 801