Diktatörler Niçin Zalim ve Hırsız Olur?..

~ 27.02.2014, Emre KONGAR ~

Tarihteki bütün diktatörler zalim ve hırsızdır.
Neden?
Bu sorunun en kısa yanıtı: “Diktatör oldukları için.”
Çünkü diktatörler:
İnsan haklarına ve demokrasiye inanmaz...
Bencildir, benmerkezcidir, çıkarcıdır...
Empati yoksunudur, merhametsizdir...
Bütün insanları, müttefikleri, yanında çalışan, kendine hizmet edenler de dahil olmak üzere herkesi, böcek gibi görür...
Katlettiği, zulmettiği insanlar onun için sadece istatistik sayılarıdır...
Demagogdur, geniş kitlelerin duygularını, inançlarını okşayarak onları aldatmayı iyi becerir...
Kendine güveni yoktur, korkular ve kaygılar içinde yaşar...
Kendini güvenceye almak için, çalar, çırpar, mal ve para biriktirir...
Soygun, rüşvet, el koyma, hem kendisini hem de suç ortaklarını zenginleştirmek, iktidardaki gücünü pekiştirmek için olağan bir yöntemdir...
Kendinden güçlülere kayıtsız koşulsuz boyun eğer, kendisi nasıl kölelik istiyorsa, kendisi de onlara öyle kölelik eder.

***

Bir diktatör nerede nasıl oluşur:
Bir insan, sert bir ideoloji, sert bir inanç içinde yetiştirilirse...
Baskı, dayak, ceza ve zulüm ile terbiye edilirse...
İçinde yetiştiği ortam ve üyesi bulunduğu toplum, insan haklarını ve demokrasiyi yeterince içselleştirememiş, kurumlaştıramamışsa...

***

Ne yazık ki, en uzun dönemini “tarım devrimi” ile yaşamış olan insanlık, devlet yapısı açısından “din-tarım imparatorlukları” bağlamında çok uzun bir süre, mutlak kralların, imparatorların, sultanların, padişahların, diktatörlerin altında inlemiş, zulüm görmüştür.
Demokrasi ve insan hakları, insanlık tarihi açısından göreli olarak çok yeni ve çok gençtir.
Günümüzde de demokratik gelişmesini tamamlayamamış toplumlar ne yazık ki diktatörler üretmeye devam etmektedir.

                          
Not: Seçmen listeleri hakkında yazdığım yazı üzerine Türkiye İstatistik Kurumu’ndan bir açıklama aldım, teşekkür ederim.
Açıklamada listelerin esas olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı, ilk aşamada İstatistik Kurumu tarafından da kontrol edildiği ve manyetik ortama geçirilen bilgi formlarının sonradan imha edildiği ama manyetik ortamda bu formlara erişilebileceği belirtiliyor.
Bir bakanlığa, yani yürütmeye dayalı olan sistemin güvenilirliğini sorgulamıştım. Aynı kaygılarım devam ediyor.  

Emre KONGAR | Tüm Yazıları
Hits: 1314