Soruşturmalar gizli yürütülemeyecek

~ 22.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

MİT'e olağanüstü yetkiler veren kanun teklifinde yargıyı çok yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler de var.

AKP’nin Meclis’e verdiği yasa teklifi, MİT’e devlete karşı suçların yanı sıra terör, casusluk, yalan haber ve bilgi sızdırma gibi pek çok soruşturma ve dava dosyasından da her türlü bilgi ve belgeyi alma yetkisi veriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) olağanüstü yetkiler veren “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde yargıyı çok yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var.

Vatan gazetesinin haberine göre; teklifle MİT’in görev ve yetkilerinin düzenlendiği MİT Kanunu’nun 6. maddesine “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci bölümlerinde yer alan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye erişebilir, bunlardan örnek alabilir” fıkrası ekleniyor. Buna göre MİT, devlete karşı işlenen suçlar ile darbe, darbe teşebbüsü, örgüt üyeliği ve casusluk suçlarından yürütülen tüm soruşturma ve davalardaki bilgi ve belgelerin örneğini alabilecek. CMK’daki “hazırlık soruşturmalarının gizliliği” ilkesi böylece MİT’e karşı geçerli olmayacak. Teklifle, bu yetkiyi kullanmak isteyen MİT yetkililerine olumlu yanıt vermeyen kamu görevlilerine 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

Hangi suçların bilgisi verilecek?


Teklifin yasalaşması halinde şu suçlarla ilgili bütün bilgiler MİT’e verilecek: “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasa’yı zorla değiştirmeye kalkışma, Cumhurbaşkanına fiilî saldırı, yasama organına ve hükümete karşı suç, örgüt, örgüte silah sağlama, düşmanla işbirliği, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma, askerî tesisleri tahrip, düşman devlete maddî ve malî yardım, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, savaşta emirlere uymama, yalan haber yayma, seferberlikle ilgili görevin ihmali, devletin güvenliğine ilişkin belge- bilgi temin etme, siyasal veya askerî casusluk, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri temin, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama...”

MİT, ticari sırları da bilecek...

MİT kimin ne kadar parası, borcu, kredi yükü olduğunu anında öğrenecek. Kredi kartı harcamaları, seyahat ve otel bilgileri, sağlık raporları ve ilaçlarından bile haberi olacak.

Yolsuzluk belgesi istenemeyecek


Teklife eklenen bir maddeyle MİT uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri ve kayıtlar ile yapılan analizlerin istenmesine de sınır getirildi. Buna göre MİT’in bilgi ve belge alacağı belirtilen suçlar dışında kalan suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve davalarda MİT’ten bilgi, belge, veri, kayıt ya da analiz istenemeyecek. Buna göre suç işlemek için örgüt kurma ile rüşvet, zimmet, ihaleye fesat gibi yolsuzluk suçlarında savcılıklar ve mahkemeler MİT’ten herhangi bir bilgi-belge alamayacak.

Sahte şirket

Teklifle ayrıca MİT’e ‘tüzel kişilik’ kurma yetkisi de veriliyor. Teklifle “İstihbari faaliyetler için görevlendirilenler kimliklerini değiştirebilir, tüzel kişilikler kurabilir. Tüzel kişiliğin kurulması için gerekli belge, kayıt ve dokümanlar hazırlanabilir” hükmü yer alıyor. Buna göre MİT sahte dernek, vakıf, sendika, şirket vs. de kurabilecek.

 

cumhuriyet

Hits: 605