HSYK 2. Daire bayrak açtı

~ 21.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

HSYK düzenlemesine, HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer tepki gösterdi. Özer, “yargı bağımsızlığına aykırı bir şekilde bakanın hakim ve savcılar üzerinde etkisi arttırılıyor” dedi.

ANKARA- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, yazılı bir açıklama yaparak HSYK düzenlemesine tepki gösterdi.

'Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda yapılmak istenen değişikliklere ilişkin düşüncelerim' başlığıyla açıklama yapan Özer, düzenleme ile Adalet Bakanı'nın kurul üyeleri üzerindeki yetkilerinin arttırıldığını söyledi ve '' Kurul üyelerinin, Anayasa uyarınca mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına göre görev yapması zorlaştırılıyor'' dedi.

Özer ayrıca, hukuk devletine aykırı bir biçimde  kurul üyeleri hariç HSYK’da  görev yapan herkesin görevinin sona erdiğini belirtti.

Demokratik hukuk devleti için bağımsız ve tarafsız yargının şart olduğunu vurgulayan Özer, "Bunun için de Kurulun da bağımsız, tarafsız olması gerekir. Kurul üyeleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatına göre görev yapabilmelidir. Yasama üzerinde etkin olan yürütmenin yargı üzerinde de gücü artırılırsa kuvvetler ayrılığı büyük zarar görür. Check-balance dengesi kalmaz" dedi.

AB ilerleme raporlarında HSYK'da bakan ve müsteşarın varlığı eleştirilirken, bağımsız bir erk olması gereken yargıda yürütmenin üyesi olan Adalet Bakanının yetkilerinin olağanüstü artırıldığını ifade eden Özer, şöyle devam etti: "HSYK Genel Kurulu'na ait birçok yetki bakana geçmektedir. Güncel bir benzetme yapılacak olursa bakan özel yetkili bakan haline getirilmekte, HSYK ise bakanlığa bağlı bir genel müdürlük haline getirilmektedir. Evrensel hukuk ilkeleri uyarınca AB ilerleme raporlarında yapılan eleştiriler üzerine Adalet Bakanından alınarak HSYK'ya bağlanan teftiş kurulunun yeniden Adalet Bakanına bağlı hale getirilmesi ciddi bir demokratik geri dönüştür."

Özer, "Türkiye Adalet Akademisi'nde bakanın yetkileri artırılarak belirleyici hale getiriliyor ki, bu durum özerk olması gereken Akademi açısından son derece sakıncalıdır. HSYK'da ve Türkiye Adalet Akademisi'nde görev yapanların yasayla doğrudan görevlerine son verilmesi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Özer, getirilen ilk teklife göre bazı olumlu düzenlemeler yapılmasına rağmen Meclis'te kabul edilen kanundaki pek çok düzenlemenin bu haliyle de anayasaya açıkça aykırı olduğunu iddia ederek, "Kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırabilecek niteliktedir" ifadesini kullandı.

yurtgazetesi

Hits: 721