28 baro başkanı "UYARIYORUZ"

~ 20.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal’ın da aralarında bulunduğu 28 Baro Başkanı, 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşanan süreçle ilgili ortak bir açıklama yaptı.

“Uyarıyoruz” başlıklı yazıda şöyle denildi: “Demokrasiye olan sarsılmaz inancımızın biçimlendirdiği ‘milli iradeye saygı’ tüm yaklaşımlarımızın temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, aynı kavramın doğal uzantısı olan ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesine getirilen yıkıcı eleştirilerin, egemenliğin kullanımında ülkemizi tehlikeli bir boyuta sürüklediğini görüyoruz. Adaletsizlik kök saldıkça, baskıyla uygulanan orantısız güç, yeni ceberrut yapılanmaların gerekçesi olmaktadır. Sadece yargıya bağımlı bir adli kolluk oluşturulması gerekirken, yargı kolluğun adaletine terkedilebilmektedir. Soruşturmasına göre polis, polise göre savcı, savcıyla uyumlu yargıç aranabilmekte, yargılamalar yaşanan hukuksuzlukların meşrulaştırılmasında araç olarak kullanılabilmektedir. Hukukçular olarak, ‘plebisiterotoriteryen’ bir rejimin anayasa hukukundaki bütün unsurlarını kaygıyla tesbit etmekteyiz. Bu tesbitimizin dayanağı, yürütmenin diğer erkler üzerindeki orantısız güce dönüşen tahakkümüdür.”

vatangazetesi

Hits: 894