Torba yasada yok yok

~ 15.02.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

AKP’nin yeni torbasında ihalelerden enflasyon hesabına, ormanlardan 2B arazilerine kadar birçok değişiklik yer alıyor.

AKP’nin Meclis’e sunduğu “torba yasa önerisiyle” sağlıkta uygulanan milyonlarca liralık kamu-özel ortaklığı projelerinde idari yargı devre dışı bırakılıyor. İhalelerin iptal edilmesi engelleniyor. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri enerji üretimine açılıyor. Yerel seçimlerin öncesinde 2B arazilerinin satışında süre uzatılıyor.

AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan “Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi”nde yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

* Orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin tutanak ve haritalar 30 gün süre ile ilan edilecek. Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar bu süre içinde dava açabilecek. Dava açılmayan tutanak ve haritalar kesinleşecek. Tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, itiraz edilemeyecek, dava da açılamayacak.

* Yaban hayatı koruma, geliştirme sahalarında, köy, belde ve ilçe belediyeleriyle işbirliği yapılabilecek. Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesinde de köy, belde ve ilçe belediyeleriyle, avcı kuruluşlarıyla koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığında işbirliği gerçekleştirilecek. İşbirliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirden ne kadarının köy, belde ve büyükşehirlere aktarılacağına ise bakanlık karar verecek.

* İşleme lisansı sahipleri, petrokimya üretiminde kullanmak şartıyla LPG ithal edebilecek. 

Yargıya by-pass

 * Öneriyle, sağlıkta uygulanan kamu-özel işbirliği proje sözleşmelerinde değişiklik yapılacak. Bu değişiklikler eski sözleşmeler için de geçerli olacak. Türk Tabipleri Birliği (TTB) kamu-özel ortaklığı ihalelerin iptali için birçok dava açmıştı. Danıştay’dan da iptal kararları çıkmıştı. Ancak önerinin yasalaşması halinde idari yargı kararları da etkisiz hale gelecek. İhale tümüyle iptal edilmeyecek. Sadece ihale dokümanı ve sözleşmelerde değişiklikler yapılacak. Ancak iş devam edecek. Buna göre, çeşitli gerekçelerle, bakan onayı ile sözleşme ve eklerinde değişiklik yapılabilecek.

* Üretici fiyat endeksinin kapsamı, sınıflaması ve hesaplama yönteminde değişiklikler yapılacak. Gerekçede, “Avrupa Birliği normlarına uyumlu üretici fiyat endekslerini üretebilmek amacıyla sadece sanayi sektörünün kapsandığı, tarım sektörünün hariç tutulduğu yeni bir üretici fiyat endeksine ihtiyaç olduğu” belirtildi. Bu endeks yurtiçinde üretilen mal ve hizmetleri kapsaması nedeniyle Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) olarak adlandırılacak. Mevzuatta TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar, Yİ-ÜFE olarak değiştirilecek.

* Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Yasası’na yeni bir kurul eklenecek. Kalkınma Bakanı’nın başkanlığında en az 5 bakanın katılacağı bu kurulun alacağı kararlar “kamu yararı kararı” yerine geçecek. Jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarının çakışması halinde kurul tarafından karar alınacak. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile yollar, otoyollar, demiryolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri; maden, petrol, doğalgaz işletmeleri; su isale hatları gibi yatırımların birbirini engellemesi halinde de yine bu kurul devreye girecek. Kurul tarafından yaptırılacak işlemlere ait bütün harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Kurul, turizm merkezi veya kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesindeki yerlerde enerji üretimine öncelik verebilecek. Bu durumda imar planları yeniden düzenlenecek.

* Orman sınırları dışına çıkarılan yerleri kapsayan 2-B arazilerinin başvuru ve satışında süre 3 ay uzatılacak. Satış bedeli ise TÜFE oranları üzerinden artırılarak hesaplanacak.

 

cumhuriyet

Hits: 873