'Ulus Devlet Bitti', Kürt Meselesi

~ 12.04.2011, Orhan BURSALI ~
Yine bir gazetede Anlayın artık: Ulus devlet bitti başlığını görünce merak ettim ve okudum.. Biliyorsunuz, egemen ülke teorisyenlerinin bizim gibi ekonomik (ve dolayısıyla siyasi..) boyunduruk altında tuttukları ülkelere dayattıkları düşüncedir bu... Kapitalizmin ürünüolan ulus devletler ile kapitalizm ve onun üst aşaması emperyalizm üstüne üstlük bütün haşmetiyle ayaktayken, ulus devletlerin nasıl bittiği veya bitmekte olduğu, anlaşılmamış ve çözülememiş bir muammadır!
Ayrıca, henüz uluslaş(a)mamış etnisiteler kendi ulus devletlerini kurarken...
Yılların ulus devletleri küçük ulus devletlere parçalanırken...
Ulus devletlerin sayısı durmadan artarak 200’e yaklaşmışken(*)...
En son, Batı emperyalistleri, İslam ülkeleri coğrafyasını (parçalanmışlık ve bölünmüşlük yetmezmiş gibi) daha küçük ama uydurukulus devletlerebölme planlarını tartışırken.. Libya kaça bölünsün? Suriyeden kaç devlet çıkartabiliriz?! Irakı ne yapacağız? Ya Türkiye?
Bilinen bir doğrudur: Ne kadar küçük parça, o kadar rahat lokma!
***
Yazarın bu kapsamda ne düşündüğünü bilmem. Ama yazısında bir genelleme yapmış ve bir noktaya odaklanmış: Ulus devlet coğrafyası bitti. Aslında kastı, Kürt meselesi!
Şu fikri çıkarsıyorsunuz: Sınırlar yeniden çiziliyor coğrafyamızda... Kürtler, dağınık, onlar bizim yüz yıl önce yaptığımız ulus devlet kurma saçmalığına şimdi soyunuyorlar... Gelin siz bizim yediğimiz haltı yapmayın, ulus devlet kurmayın, size gönlümüzü açalım, birlikte yaşayalım...
Türkiye’ye de diyor ki: Korkaklığı bırak, büyümek ve yayılmak senin genlerinde var, o nedenle ulus devlet olmayı bırak, ulus devlet sınırlarını takma, bölgede genişle... Osmanlıyı anımsa!**
Yani özetle: Ulus devlet bitti, şimdi emperyalistlik ve yayılmacılık zamanı!
***
Bir savaş macerası öneriyor: Kaybedeceğimiz ne var diye bakıyor: Alt tarafı bizim Kürt bölgesi gider... Kürtlere ulus devlet çağının bittiğini anlatamazsak, inandıramazsak, burası zaten gidecek diye düşünüyor olabilir... Bu nedenle ya herro ya merro, ne demekmiş Yurtta Sulh Cihanda Sulh zırvalığı! Zaten ne geldiyse başımıza bundan geldi!! Bu mantığa göre, Kürt meselesi, Yeni Osmanlılık için bulunmaz bir fırsat sunuyor!
İnsan kendini, yani ateş olsa ancak cirmi kadar yer yakabileceğini bilmez ise bildirirler insana!
***
Kürt meselesi, zor bir sorundur. Bunun üzerinden gelmek için, ulus devlet üstü bir güce soyunmak, Özalcı bir önermeydi: Bu düşüncenin en masum hali, bir “Türk-Kürt Federasyonu”dur.
Zaten emperyalist ülkeler de bölgede böyle büyük bir yapı oluşturmak istiyordu!!! Bölgeyi kontrol için yeni devletlere parçalama peşinde koşmuyorlar, tam tersine denetleyemeyecekleri böyle büyük bir güç oluşturmak için çalışıyorlar!!!
AKP’nin politikaları, birleştirici değil ayrışmacı oldu!
Türk egemen yönetici politikacıları ve devleti düşünüyor ki, ayaklanırlarsa, ayrılmaya kalkarlarsa, bineriz tepelerine!
Bir de en iyi bildikleri yöntemimamlık...
Kürt kimliğine, Kürtçülüğe, ümmet fikri ile karşı çıkmak!
Kürtler, devletin Sünni imamlarını reddedince bu politika da tam çöktü!
Ulusçu bir akıma karşı dini kullanmak müthiş parlak fikriniileri sürmek nasıl bir politika idiyse..
Bizim kendilerinden menkulileri demokratlar, ülkeyi demokratikleştirmeye ise hiç yanaşmıyorlar!
Seçim barajını yüzde 5 ve altına çekmeyi hiç mi hiç düşünmüyorlar! Oysa en büyük ayrımcılığı ve dışlayıcılığı yapıyorlar böylece! Kürt dilinin de öğrenilmesi için ciddi hiçbir plan ve programları görülmüyor...
En önemlisi, ekonomik refahta birliktelik gibi bir düşünceleri, zerre kadar yok!
Bu iktidar, politikalarıyla sadece bölücülüğü körüklemektedir!
Bunu başaramayanlar, yayılmacılığı öneriyor...
* Ulus Devlet Yıkıcılığı, Cumhuriyet Kitapları, Orhan Bursalı
** Star, 8 Nisan 2011, Nasuhi Güngör

(Cumhuriyet 12.04.2011)

Orhan BURSALI | Tüm Yazıları
Hits: 2255